50 deltog ved Shark Tank den 19. januar

Indtryk fra IBM, Sky-Watch og UAS Denmarks Shark Tank 19. januar 2017

IBM, Sky-Watch og UAS Denmarks første inspirationsarrangement Shark Tank er overstået og nu venter Pitch Day d. 2. februar, hvor iværksættere kan fremlægge deres unikke droneideer. Men først får I en gennemgang af de spændende oplæg fra d. 19. januar.

Det tætpakkede program indeholdt forskellige oplæg, der alle havde det til fælles, at de på den ene eller den anden måde berørte, hvilke udfordringer byggebranchen har med at implementere og udvide brugen af droner.

Oplæg fra Shark Tank Open Event

Oplæggene spændte vidt, lige fra IBM’s oplæg om at afsøge nye markeder og markedsudvikling, NCC’s nuværende og fremtidige brug af droner, Sensohives indsigt i iværksættermiljøet samt Momentum+, der tog de lange fremtidsbriller på. Nedenfor har vi samlet et resumé af alle oplæg.

Resumé af Shark Tank oplæg

IBM - Nye forretningsmuligheder i spændingsfeltet mellem digitalisering og innovation

Patrick Halford udlagde IBM’s syn på den danske dronebranche, og lagde her vægt på at denne i dag primært er domineret af virksomheder, som udfører medie- og inspektionsopgaver. Yderligere var IBM var meget positive over regeringens fremlagte dronestrategi.

Iført et par fremadskuende briller kunne Halford konstatere at fremtidens teknologiske udvikling på lidt længere sigt, vil åbne op for nye forretningsmuligheder og det er netop i det spændingsfelt, når innovation møder digitalisering, at IBM kan tilbyde sin platform og viden til eksempelvis at facilitere innovationsforløb samt digitalisere virksomheders supply chains.

Patrick Halford IBM

Momentum+ - Arkitekter håber på at droner bliver integreret del af bygninger

Skal man tro Michael Sheikh og Niels Peter Flint fra Momentum+, ligger fremtiden for droner indenfor anlægs- og byggebranchen ikke blot i selve byggeprocessen. I fremtiden vil vi faktisk komme til at se byggerier, hvor droner er en integreret del af selve bygningerne.

Her bidrog Entreprenør Michael Sheikh og arkitekt Niels Peter Flints selv med deres fremtidsvisioner for et bæredygtigt mikrosamfunds-koncept kaldet Micro Macro Habitat, og her vil droner en dag spille en rolle.

I form af vinduespudsere, bude, inspektionsassistenter til ufremkommelige steder såsom i Micro Macro Habitats forventede komposttoiletter, gartnere og meget mere, synes Momentum+ at være helt klare i spyttet omkring brugen af droner for at lette hverdagen. 

Michael Sheikh Niels Peter Flindt Momentum +

NCC - Byggeentreprenør med droneideer

En af måderne at komme til et punkt, hvor dronerne kan gøre alt det, er ved at gribe de udfordringer, der ligger i dag. Her havde Mikkel Nygaard Rønne, der er virtuel konstruktionsmanager og ingeniør ved NCC fremlagde sin ønskeliste for, hvad han mente kunne være interessant at kigge nærmere på som iværksætter. Her pegede han på, at hans team af dronepiloter godt kunne tænke sig større automatik ved indendørsflyvninger, så man dermed kunne få konsistent dokumentation af byggeriernes fremgang med ensartede tidsintervaller.

Ved gennemgangen af 3 byggecases fra bla. Novozymes’ nye domicilbyggeri og Amagerværket gennemgik han, hvordan droner benyttes til at lave alt fra at dokumentere oversigtsforholdene og den byggeprocessen. Derudover bruges droner til volumenberegninger, 3D-fotografering og information og orientering til alle byggeprojektets parter.

Det interessante kom dog først bagefter, da Mikkel Nygaard Rønne blev bedt om at elaborere over ønsker til fremtidens dronebrug i NCC Mikkel Nygaard Rønne ser nemlig, at Droner kan bruges i mange forskellige sammenhænge såsom ved automatiske indendørsflyvninger, så dronen kan passe sig selv og producere ensartet dokumentation. Samtidig ønsker han også mindre droner med bedre live-transmissionsmuligheder og muligheden for at transportere mindre forsendelser i tråd med de større udbringningsvirksomheders visioner for fremtiden.

Slutteligt pegede han også på, at det ville være til stor hjælp, hvis man kunne knække nøden med at bruge droner til at registrere rør i jorden. Sådan noget kan vise sig nyttigt i store anlægsprojekter, hvor man ikke altid er 100% sikker på, hvad der gemmer sig under overfladen, for kravet om dokumenteret rør- og ledningsføring er et relativt nyt begreb.

Mikkel Nygaard Rønne NCC

Sensohive - Iværksætter, Sensornørd og forretningsudvikling

Tobias Ejersbo fra Sensohive og Patrick Halford fra IBM bidrog med perspektiverne ved dagens arrangement. Mens Patrick Halford gennemgik potentialet for innovation i dronebranchen og mulighederne for at udnytte det allerede omfattende økosystem for udviklingen i Danmark, gav Ejersbo et indblik i, hvordan man etablerer sig som fremadstormende teknologiiværksætter.

Sensohive har etableret sig på et fundament af sensorløsninger, hvor de ved hjælp af nu over 2000 sensorer indsamler data fordelt på 200 lokationer om alt fra temperatur- og klimamålinger til monitorering af betonstøbning. Tobias Ejersbo fremhævede, at man har en fordel, hvis man har den rette teknologi, der kan bidrage til det stadigt ekspanderende Internet of Thing (IoT).

Han påpegede samtidig, at integrationen af sensorteknologi i dag er gjort nemmere at integrere, fordi tilgængeligheden er blevet bedre og sensorerne mindre. Der er med andre ord ingen grund til at se det som en hindring for at starte egne projekter indenfor dette felt. Så længe man har den gode idé.

Tobias Ejersbo Sensohive

Sparring og ekspertråd fra virksomhederne i ekspertpanelet

Tobias Ejersbo lagde op til dagens sidste indlæg, hvor indholdet blev lagt i hænderne på deltagerne, der frit kunne stille spørgsmål til dagens eksperter i en Q&A-session, som skulle klæde deltagerne på til Pitch Day d. 2. februar.

Spørgelysten var stor, og kom blandt andet omkring præmien, der blandt andet er adgang til IBM’s forretningsudviklingssoftware, Bluemix. Derudover omfatter præmien også sparring og ekspertrådgivning over en periode med de deltagende virksomheder i ekspertpanelet. Ekspertpanelet samles torsdag d. 2. februar til Pitch Day og vil vejlede alle deltagerne i den videre færd med deres droneprojekter og -ideer.

Ekspertpanelet:

  • Niels Peter Flindt – Momentum+
  • Torben Kjær - Rambøll
  • Anne Birgitte Bendix - IBM
  • Patrick Halford – IBM
  • Michael Messerschmidt – Sky-Watch
  • Erling Hansen – UAS Denmark

Mere info om 2. ferbruars Pitch Day - KLIK HER

Se alle billeder fra IBM, Sky-Watch og UAS Denmarks Shark Tank Open Event 19. januar 2017