Shark Tank - Sund & Bælt

Datadreven inspektions Shark Tank med Sund & Bælt

28. august søger Sund og Bælt konkrete løsninger fra drone- og robotbranchen

På baggrund af en række samtaler og interviews med forskellige institutioner og virksomheder, har UAS Denmark identificeret behov for, at man på tværs af brancher kan udveksle erfaringer med hinanden inden for datadrevet vedligehold og inspektion.

 

1. møde med fokus på løsninger til datadrevet vedligehold / datadreven inspektion

I samarbejde med Sund & Bælt og forskningsprojektet Innovation på Vinger afholder UAS Denmark 28. august 2018 det første møde for alle interesserede, hvor drone- og robotbranchen får mulighed for at levere konkrete løsninger på håndgribelige ”pains”/problemstillinger fra Sund & Bælt.

 

Sund & Bælt søger løsninger på:

Inspektion af:

Tunnelrør for skader og vandindtrængning

- Arbejdet foregår manuelt og derfor skal tunnelrør spærres for trafik. Det er relativt dyrt, subjektivt, manglende sammenhæg til tidligere inspektioner og til gene for vore kunder.

 

Køreledninger til tog - Inspektion af køreledning og master

- Inspektion foretages til fods. Det er relativt dyrt, subjektivt, manglende sammenhæg til tidligere inspektioner.

 

Bærekabler på pylonerne

- Foretages i dag vha. en ”Selfie-stick”, 2 mand der tager en ”Skywalk”.

 

Beton- og ståloverflader

- Foretages af bemandede droner, som derfor begrænser fleksibilitet ift at kunne operere under optimale forhold.

 

Beton under vand

- Foretages i dag af dykkere.

 

Transport:

Transport af værktøj til reparationer

- Vi har store afstande og svært tilgængelige områder. Dyrt at glemme en ”Svensknøgle”.

 

Overvågning før og under

Stormflod og oversvømmelser - Inspektion af anlæg 

- Foretages af landinspektører go manuelt udstyr.


Trafikulykker - højne overblikket i kommandocentralen

- Fast overvågning kan være generet af røg, vejr eller afstand.

Om Sund & Bælt

Holdingselskabet Sund & Bælt ejer aktierne og varetager som moderselskab den overordnede styring af aktiviteterne i de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, Sund & Bælt Partner A/S, BroBizz A/S, A/S Femern Landanlæg og Femern A/S. Hovedkvarteret ligger i København, men Sund & Bælt har et administrationscenter i Korsør i tilknytning til Storebæltsbroens betalingsanlæg, hvor en stor del af medarbejderne arbejder.


Program

13   : 00  Velkomst
      V. UAS Denmarks Business Development Manager Søren Land
       
13   :  10  Forklaring af Sund & Bælts udfordringer /"pains"
      V. Sund & Bælt Director, Proces & Development, Bjarne Jørgensen 
       
13  : 30 Pitch session med 4 pladser á 20 min begynder
     
       
15   :  00  Afrunding UAS Denmark 
       
       
15  : 15 Netværk m. let forplejning
       
       
16  : 00 Tak for i dag 

 


Deadline for tilmelding

Ønsker du at deltage i arrangementet bedes du tilkendegive dette senest 13. august 2018.

Tilmelding 

Kontakt forretningsudvikler hos UAS Denmark Søren Land, solan@uasdenmark.dk – 2942 7446 – hvis du er interesseret i at deltage i arrangementet.

 

Tid og sted:

  • 28. august 2018 - Kl: 13:00 – 16:00
  • UAS Denmark
  • Lufthavnvej 151
  • 5270 Odense N

Kontaktperson

Har du spørgsmål vedr. arrangementet og de udfordringer Sund & Bælt søger løsninger på - så kan forretningsudvikler Søren Land kontaktes på:

Kontakt UAS Denmarks forretningsudvikler Søren Land