Kick-Off møde - etablering af Offshore gruppe - 26. september

Etablering af tænketank med fokus på offshoreområdet

UAS Denmark afholder den 26. september, i samarbejde med Offshore Energy, et kick-off arrangement for etableringen af en undergruppe med fokus på droner og offshore. Tanken bag arrangementet er, at aktører fra hhv. drone og offshorebranchen kan møde hinanden og i fællesskab få synliggjort potentialet for samarbejdsmuligheder i dag og i fremtiden.

Formatet:

Kick-off arrangementet har til formål at få klarlagt de to branchers forretningsmæssige snitflader. Deltagerne på dagen skal derfor forvente at deltage aktivt, da det kun er aktørerne fra begge brancher, der kan gøre opmærksom på deres udfordringer. Der er dermed lagt op til en åben workshop, hvor du ikke skal være bange for at sige din mening.

 

Tanken bag gruppen:

Offshoregruppen vil være en ekstra mulighed for at dele forretningsmuligheder og projekter, der har interesse for aktører fra begge brancher. Primære aktiviteter for gruppen vil dermed være deling af relevant indhold med henblik på styrkelse af forretningsmuligheder og netværk.

 

Mød op og vær med til at formulere:

  • Dronebranchens udfordringer
  • Offshore branchens udfordringer
  • Fælles snitflader for samarbejde i dag og i fremtiden
  • Fremtidige teknologiske ønsker
  • Offshoregruppens formål

 

Program:

13:30                  Introduktion af UAS Denmark og Offshoreenergy.dk

13:50                  Summegrupper - kortlægning af begge branchers udfordringer

14:20                  Pause og netværk

14:40                  Fælles snitflader og fremtidige ønsker i plenum

15:10                   Offshoregruppens formål

15:30                  Tak for i dag!

 

Tid og sted:

  • Kl: 13:30 – 15:30 - 26. september
  • HCA Airport
  • Lufthavnvej 131
  • 5270 Odense N

Tilmeld dig Kick-Off mødet den 26. september

Om mødet

Mødet er gratis og alle kan deltage - tilmeld dig senest mandag den 25. september kl. 12.

 

Kontaktpersoner:

Har du spørgsmål til kick-off mødet, kan UAS Denmark og Offshoreenergy kontaktes via:

Kontakt Henrik Böhmer - Offshoreenergy.dkKontakt Ole G. Andersen - UAS Denmark