Internationalt

UAS Denmark internationalt

UAS Denmark besøgte i 2014 AUVSI's Unmanned Systems konference i Orlando Florida. Fra venstre ses Michael Larsen - projektchef for UAS Denmark, Steen V. Mogensen - CEO Scion UAS og Christian Berg - Lufthavnsdirektør HCA Airport Odense.

UAS Denmark arbejder og agerer på den internationale scene. En del af arbejdet vedrører deltagelsen i internationale fora, såsom ICAO eller AUVSI for dermed at påvirke den politiske agenda. En anden del omhandler at øge kendskabsgraden til den danske droneindustri.

Som et led i markedsføringen af den danske droneindustri deltager UAS Denmark også på internationale messer f.eks.; TUSExpo (Holland), Paris Air Show (Frankrig) og UVSI (Belgien). Messedeltagelsen giver os mulighed for, at indsamle nye input fra branchen samt pleje og udvikle, vores internationale netværk.

UAS Denmarks aktiviteter er således af eksportfremmende karakter, men vi også en anden stor opgave, der vedrører at tiltrække internationale virksomheder til Danmark. Senest havde vi besøg af Boeing / Insitu - som, i forlængelse af deres deltagelse ved Nordic UAS Event 2015, benyttede HCA-Airports luftrum til, at foretage den første BVLOS (beyond visual line of sight) flyvning i Danmark.

Industristandardisering og harmonisering af lovgivningen i internationalt perspektiv er yderligere et område, hvor UAS Denmark søger indflydelse og dermed er med til at sætte rammerne for fremtiden.

For at pleje vores udenlandske netværk modtager vores internationale medlemmer hver 2. måned et nyhedsbrev på engelsk.