International politik


På den internationale politiske scene er Danmark en del af flere lovgivningsmæssige fællesskab, der former luftfarten.

Et af dem er ICAO (International Civil Aviation Organisation), som er den globale organisation inden for civil luftfart, der udarbejder standarder og anbefalinger. Et andet fællesskab er EU-Kommisionen, som varetager harmoniseringen af regler på Europæisk niveau. Et tredje, og ikke uvæsentligt fælleskab, er EASA (European Aviation Safety Agency), der agerer som den fælles europæiske myndighed for luftfart.

Slutteligt er Trafikstyrelsen en del af det frivillige fælles samarbejde JARUS (Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems) sammen med andre luftfartsmyndigheder fra hele verden.