EU-Kommisionen

     
          logo daeu   
     

EU-Kommissionen varetager harmoniseringen af regler på Europæisk niveau. I EU-Kommissionen arbejdes der til dels på at udarbejde fælles regler for brugen af droner i Europa, dels på hvordan man kan fremme den europæiske dronebranche, således at industrien kan være med til at være en væsentlig vækstfaktor i Europa.

Under det lettiske EU formandskab i foråret 2015 vedtog man Riga deklarationen, som giver visse retningslinjer for det fremtidige arbejde med droner i Europa.

De listede opgaver vil blive udført i fællesskab mellem EU-kommissionen, medlemsstater og EASA (European Aviation Safety Agency), som er er den fælles europæiske myndighed for luftfart.

Besøg EU-Kommisionen her