ICAO

International Civil Aviation Organization logo

ICAO (International Civil Aviation Organisation) er den globale organisation, der udarbejder standarder og anbefalinger inden for civil luftfart (SARPs). Danmark følger en linje, hvor de fleste af ICAOs anbefalinger bliver indført i Danmark som lov, enten igennem EU lovgivning eller særskilte danske bestemmelser.

ICAO har nedsat et RPAS(UAS) panel, der arbejder mod integration af RPAS  i kontrolleret civilt luftrum og lufthavne, samt specifikt med udarbejdelsen af IFR regler for flyvninger i kontrolleret luftrum. Da arbejdet foregår på statsniveau er Danmark repræsenteret igennem Trafikstyrelsen, der pt. deltager som observatør.

Panelets arbejde får input fra eksisterende ekspertgrupper under ICAO. Output fra ICAO forventes tidligst i 2017, hvorefter det skal implementeres i de forskellige stater.

Besøg ICAO her