Trafikstyrelsen

trafikstyrelsenlogo

Droneflyvning er underlagt den danske lovgivning for ubemandede luftfartøjer, hvorfor flyvning med droner kræver indsigt i lovgivningen, da overtrædelse kan medføre bødestraf. Trafikstyrelsen er den regulerende myndighed, for luftfart i Danmark - herunder også flyvning med droner. Reglerne for droneflyvning varierer efter dronens vægt og anvendelse.

 

 

Flyvning med drone i professionelt øjemed - bymæssigt

Uddannelse er påkrævet

Professionelle droneoperatører er såfremt, de ikke er under det gamle dispensations-regime var indskrevet i en driftshåndbog, underlagt uddannelse. Fremtidige professionelle droneoperatører skal uddannes og opnå et dronebevis for at flyve professionelt i bymæssig bebyggelse. Yderligere er det et krav at flyvning foretaget i bymæssig bebyggelse har et kommercielt ærinde.

Dronebeviset kan erhverves i kategorierne 1A, 1B og 2: 

Kategori 1A - 0 - 1 ½ kg
Kategori 1B - 1 ½ - kg
Kategori 2 - 7 - 25 kg

Droner over 25 kg

For droner der vejer over 25 kg gælder reglerne i luftfartsloven.

By-drone bekendtgørelsen
Læs by-drone bekendtgørelsen HER

 

Minimumsafstande for bymæssig bebyggelse:

 • Minimumsafstand til offentlig flyvepladser 5 km*
 • Minimumsafstand til bymæssig bebyggelse 0 m**
 • Minimumsafstand til større offentlig vej 50 m
 • Flyvehøjde må ikke overstige 120 m
 • Minimumsafstand til uheldssteder 0 meter***
 • Minimumsafstand til politistationer, fængsler og arresthuse 0 m***
 • Minimumsafstand til kongehusets ejendomme 0 m***
 • Minimumsafstand til militære områder 0 m***
 • særligt følsomme naturområder nævnt i BL 7-15, må ikke overflyves


Undtagelser:

*2 kilometer ved flyvning i max 40 meters højde over banehøjde

**Sikkerhedszone på 1 gange flyvehøjde (min 15 meter og max 50 meter)

*** Kræver særlig tilladelse


Mere information:
 

 • Slå op i Trafik, Bygge- og Boligstyrelsens FAQ HER
 • Få info om luftrumsrestriktioner via Droneweb HER