Høringssvar vedr. droner i bymæssigt område

UAS Denmark indsendte i starten af juli 2016 det samlede høringssvar, på baggrund af Trafik og Byggestyrelsens udkast, til ny bekendtgørelse vedr. flyvning med droner i bymæssigt område.

Om høringssvaret

Som en del af netværket har UAS Denmark etableret en regelgruppe, bestående af frivillige medlemmer, der involverer sig i reguleringsspørgsmål. By-høringssvaret er formuleret af UAS Denmarks regelgruppe, samt på baggrund af input fra UAS Denmarks medlemmer.

Om UAS Denmark

UAS Denmark er industrinetværk for den professionelle del af droneindustrien i Danmark og repræsenterer over 150 medlemmer, med et spænd fra fremstillingsindustri over forskningsinstitutioner og offentlige myndigheder til mindre operatørvirksomheder. Netværkets hovedformål er at forbedre vilkårene for den professionelle del af dronebranchen.

 

hent pdf