Forum for Offshore Droner

Forum for Offshore Droner

Offshoreenergy.dk og UAS Denmark har etableret Forum for Offshore Droner

Formål med etableringen af Forum for Offshore Droner

Formålet for Forum for Offshore Droner er at identificere udfordringer for fremtidigt samarbejde mellem offshore- og dronebranchen med henblik på at få skabt værdi for de deltagende parter. Kort sagt få identificeret, hvor dronerne kan bidrage og skabe værdi i offshoreindustrien.

 

Fremtidige møder i Forum for Offshore Droner

Forum for Offshore Droner samles 3-4 gange årligt under forskellige temaer og formater (workshops, virksomhedsbesøg etc.).

 

Deltagelse i Forum for Offshore Droner

Medlemmer af henholdsvis Offshoreenergy.dk og UAS Denmark kan deltage gratis i arrangementerne. Andre aktører som ønsker at deltage, men ikke er medlem af nogle af netværkene, kan deltage mod betaling af et årligt beløb på 5.000 DKK ex. moms. Kontakt Henrik Böhmer, hvis du ønsker betalt deltagelse i netværket.

 

Næste møde 

Næste skemalagte møde bliver 7. marts 2018 i Esbjerg, hvor fokus bliver på idégenerering.

 

Kontaktpersoner

Kontakt Henrik Böhmer fra Offshoreenergy.dkKontakt Ole G. Andersen fra UAS Denmark