Advokatrådgivning

UAS Denmark har indgået samarbejde med advokat Niels Gorm Larsen om juridisk rådgivning til aktørerne inden for dronebranchen. 

Formålet med samarbejdet er at give mulighed for juridisk rådgivning inden for de mangeartede områder af interesse for dronebranchens aktører. Derigennem ønsker UAS Denmark at øge fokus på de mange væsentlige juridiske forhold, der omgiver dronebranchens aktører og at øge opmærksomheden på de juridiske problemstillinger, dels i forhold til den offentlig retlige lovgivning og dels i forbindelse med etablering af samarbejder og virksomheder og i forbindelse med indgåelse af kontrakter.

Samarbejdets 2 hovedelementer

1) Generel juridisk rådgivning:

Rådgivningen kan både være inden for emner af særlig interesse for dronebranchen, men også almene juridiske emner er omfattet af ordningen. Rådgivningen kan ske enten telefonisk eller ved personligt fremmøde efter nærmere aftale. Dog omfatter rådgivningen ikke luftfartslovgivningen. For medlemmer af UAS Denmarks netværk er etableret en særlig adgang til gratis rådgivning - se mere om denne ordning her.

Rådgivningen kan eksempelvis omfatte følgende områder af særlig betydning for dronebranchen:

  • Persondatabeskyttelse, herunder databeskyttelseslovgivningen.
  • Privatlivets fred, herunder lov om TV overvågning og straffeloven.
  • Erstatningsretlige forhold, f.eks. luftfartsloven, lov om produktsikkerhed, produktansvar og kontraktmæssigt erstatningsansvar.
  • Forsikringsretlige spørgsmål.
  • Købs- og lejeaftaler relaterende til  droner eller dele af disse samt tilbehør og vedr. benyttelse af jordarealer og faciliteter m.v.
  • Samarbejdsaftaler både mellem dronebranchens aktører og mellem disse og eksterne parter.
  • Immaterielle rettigheder, f.eks. design, patenter, varemærker og knowhow.
  • Beskyttelse af forretningshemmeligheder (f.eks. NDA), både mellem dronebranchens aktører og mellem disse og eksterne parter.
  • Serviceydelser i relation til droner, f.eks. reparation og service, rådgivningsydelser, udlejning af operatører,  osv.

2) Gratis rådgivning til iværksættere og mindre nystartede virksomheder med tilknytning til dronebranchen.

Disse tilbydes mulighed for  rådgivningsmøde af op til 1-2 timers varighed. På mødet gennemgåes de væsentligste juridiske problemstillinger, der knytter sig til iværksætteres virksomhedsplaner eller til den nystartede virksomhed. Se mere om Iværksætterrådgivning her.

Interessante juridiske artikler

Som led i samarbejdet udarbejder advokat Niels Gorm Larsen endvidere løbende artikler om juridiske emner af interesse for dronebranchen. Disse offentliggøres i UAS Denmarks Nyhedsbreve. Artiklerne er samlet under fanen "Juridiske artikler" - klik her for at se dem.

 

Niels Gorm Larsen
Atlas Ellebye Advokater
ngl@atlas-ellebye.dk

T:  66 12 03 03