Gratis Økonomisk rådgivning til Dronevirksomheder

UAS Denmark har indgået samarbejde med BDO om økonomisk rådgivning til virksomheder i dronebranchen.

Som et led i UAS Denmark-samarbejdet tilbyder BDO et GRATIS opstartsmøde af ca. én times varighed for iværksættere og nystartede mindre virksomheder med tilknytning til dronebranchen. Opstartsmødet vil som udgangspunkt blive afholdt på BDO’s kontor i Odense, Århus eller København eller anden lokation efter aftale.

På opstartsmødet modtager iværksætteren eller virksomheden information om de væsentligste forhold, man skal være opmærksom på i forbindelse med etablering af virksomhed.

Rådgivningen til virksomheder inden for dronebranchen kan bestå af;

  • Etablering af virksomhed – som selskab eller i personligt regi
  • Fornødne anmeldelser over for SKAT ved etablering af virksomhed
  • Etablering og opsætning af bogholderi
  • Assistance med den løbende bogføring på et af markedets mest digitaliserede bogføringssystemer
  • Budgettering – ikke blot til styring af driften men også til evt. kapitalfremskaffelse og finansiering
  • Udarbejdelse af årsregnskab – også på engelsk til brug for udenlandske investorer
  • Diverse forespørgsler og rådgivning omkring moms og afgifter, herunder med fokus på eksport og import
  • Etablering af datterselskaber i den del af verden, man måtte ønske
  • Forøgelse af virksomhedens værdi ved strategiske opkøb eller salg

Læs mere om UAS Denmarks samarbejde med BDO HER

Læs mere om BDO på www.bdo.dk

BDO - Kontaktpersoner

Århus
Simon Lund
Senior Manager
sil@bdo.dk
+45 4196 1778

Odense
Anders Schweitz Jensen
Statsaut. Revisor
aje@bdo.dk
+45 4189 0002

København
Iben Larsen
Statsaut. Revisor
+45 22475246
ibl@bdo.dk