Om forsikring

UAS Denmark formidler per 1. april 2017 ikke forsikringer fra Berkley Insurance Norway længere - har du dog købt en forsikring i løbet af 2016/2017 var det dog under nedenstående forudsætninger 

UAS Danmark tilbød på vegne af Berkley Insurance i 2016/2017 erhvervsmæssige ansvarsforsikringer for luftfartøjer på op til 150 kg, der dækkede op til 1.000.000 euro (7,5 mio. kroner). Priserne på ansvarsforsikringerne startede på 850 kroner for den første drone og afhang yderligere af vægtklassen. 

UAS Denmark formidler per 1. april 2017 ikke længere forsikringer fra Berkley Insurance Norway.

Er forsikring påkrævet?

Ansvarsforsikring er påkrævet og skal være i overensstemmelse med Europaparlamentets og Rådets forordning (EG) nr. 785/2004 af den 21. april 2004 - så snart man udfører erhvervsmæssige flyvninger med droner. Flyvning uden lovpligtig ansvarsforsikring straffes med op til 2 års fængsel (jf. BL 9.4).

Husk at "mærke" din drone

Din drone skal være mærket tydeligt med dit registreringsnummer for, at din forsikring er gældende.

UAS Denmarks rolle

UAS Denmark formidler informationer og opkræver betaling for en forsikring fra Berkley Insurance Norway. Efter endt onlinekøb af forsikring via www.uasdenmark.dk får tegner af forsikring tilsendt et "certificate of insurance", der gælder som forsikringspolice. UAS Denmark frasiger sig som tredjemand ethvert ansvar i forbindelse med skades- og erstatningssager. 

Opsigelse?

Efter køb af droneforsikringen løber denne et år. Det er dog muligt at opsige næste års forsikring ved, senest en måned inden udløb, at meddele sin opsigelse skriftligt. For mere om opsigelse - læs punkt 18 i ansvarsforsikringsbetingelserne. OBS - dette dokument er kun tilgængeligt, når man er logget på UAS Denmarks hjemmeside.

 

Forsikring uas denmark

Berkley Insurance er lokaliseret i Oslo i Norge.

Kontakt ved skade

mona hansen Berkley

Ved uheld eller skade kontaktes Mona Hansen på:

 

 

}