Internationale messer

UAS Denmark på messebesøg ved Intergeo i 2016

UAS Denmark besøgte i 2016 Intergeo-messen i Stuttgart.

UAS Denmark arbejder aktivt for at øge kendskabsgraden til den danske droneindustri ved, at deltage på internationale dronemesser f.eks.:

Messedeltagelsen er vigtig da det giver os mulighed for, at markedsføre vores danske medlemmer i en international kontekst, samt indsamle nye input fra branchen. Foruden promoveringen af danske dronevirkomheder, arbejder UAS Denmark også på at tiltrække internationale aktører til Danmark, bl.a. for at danske og udenlandske virksomheder kan indgå i fremtidige forretnings partnerskaber.

Fælles eksportfremstød i 2017:
UAS Denmark arbejder løbende på at tilbyde medlemmerne relevante messetilbud og i forsommeren 2017 tager vi sammen med 4 andre medlemmer af netværket til verdens største dronemesse i USA (AUVSI’s Xponentiel messe).

Mere om dronemesserne


Besøg AUVSI's hjemmeside

AUVSI 

AUVSI (The Association for Unmanned Vehicle Systems International) er verdens største non-profit UAS organisation, der arbejder på at fremme udbredelsen af droneteknologi.

AUVSI’s medlemskatalog tæller 7500 medlemmer, som fordeler sig på offentlige og private aktører, store virksomheder samt universiteter. AUVSI er således med til at støtte op omkring forsvarssektoren samt det kommercielle og private marked for UAS.

Som en del af deres arbejde afholder AUVSI årligt den største dronemesse i verden. Messerne afvikles i USA og UAS Denmark har som medlem af AUVSI deltaget tre gange i hhv. New Orleans (2016), Atlanta (2015) og Orlando (2014).

Besøg AUVSI's hjemmeside her
 

 

Besøg Commercial UAV Shows hjemmeside

Commercial UAV Show

Commercial UAV Show er, ligesom navnet angiver, en konference, hvor fokus er på det kommercielle UAS marked. Konferencen inkluderer således ikke, modsat AUVSI’s årlige konference, produkter rettet mod forsvarssektoren.

Commercial UAV Show blev lanceret første gang i 2014, hvor flere end 1500 personer deltog og hvor 59 messeudstillere foreviste deres produkter og services til virksomheder inden for: Olie og gas, sikkerhed, infrastruktur, logistik, minedrift, brand og redning samt broadcasting.

Besøg Commercial UAV Shows hjemmeside her


 

Besøg Paris air shows hjemmeside

Paris Air Show

Paris Air Show i Frankrig er en tilbagevendende begivenhed, som nu kører på sit 52. år. Showet har en bred appel, og inkluderer hele værdikæden inden for luftfart. Som besøgende på Paris Air Show kan du møde producenter af fly, helikoptere og droner, besøge stande for virksomheder, der fremstiller enkeltkomponenter til fly, men samtidig også støde på de virksomheder, der klæder piloterne på.

Besøg Paris Air Shows hjemmeside her


 

Besøg TUSExpos hjemmeside

TUSExpo

TUSExpo i Holland er et årligt event, der søger at udnytte det hastigtvoksende potentiale som UAS branchen undergår i disse år. Konferencen har et bredt fokus på dronebrug, hvorfor der udstilles inden for følgende brancher: Sikkerhed, landbrug, industri, forskning, underholdning og miljøbeskyttelse.

TUSExpo fungerer som en dedikeret og fokuseret forretningsplatform, som samler de europæiske og globale virksomheder fra hele verden. Her kan du møde aktører inden for UAS-forsyningskæden, både producenter, slutbrugere og forskere.

Besøg TUSExpos hjemmeside her

TUS Nordics afløser Nordic UAS Event i 2017:

Efter 4 år med Nordic UAS Event fortsætter den nordiske dronekonference som TUS Nordics - fra den 10. til den 12. oktober i Odense Congress Center.

Læs mere om TUS Nordics HER


 

Besøg UVS Internationals hjemmeside

UVS International

UAS Denmark er medlem af UVS International, hvor vi inden for en fælles europæisk referenceramme, arbejder for at fremme branchen. UVS International arrangerer hvert år deres UVSI konference i Belgien, hvor deltagerne har mulighed for at diskutere de lovgivningsmæssige udfordringer som UAS branchen møder i disse år.

Besøg UVS Internationals hjemmeside her