Forskning og skoler

UAS Denmarks medlemsoversigt er mangfoldig og inkluderer således entreprenører, store danske og internationale virksomheder, danske universiteter samt private og offentlige brugere. Nedenfor kan du læse om de af vores medlemmer, som er forskningsinstitutioner. 

 

 

Forskningsinstitutioner

UAS Denmark Forskningsmedlem Syddansk Universitet

Syddansk Universitet

SDU UAS Center samler eksperter inden for robotteknologi, computer vision, fysik, software, maskinteknik og cyber-fysiske systemer, og fokuserer på forskning, uddannelse, innovation og samarbejde inden for droneteknologi-området. Centeret leverer tværfaglige ingeniørløsninger på praktiske problemer - herunder inspektioner af infrastruktur, præcisionsteknologi til landbruget, e-handelslevering, eftersøgning og redning, humanitær nødhjælp og bistand i katastrofesituationer.

UAS Denmark Forskningsmedlem Aalborg Universitet

Aalborg Universitet

Aalborg U Robotics arbejder med at fremme forskning, innovation, uddannelse og formidling af robotteknologi - baseret på en multidisciplinær tilgang. Studiet kombinerer flere akademiske discipliner, koncepter, metoder og teknologier, som ikke normalt forbindes med robotteknologi, med henblik på at skabe en synergiplatform, der fremmer samarbejde med fokus på robotteknologi.

UAS Denmark Forskningsmedlem Arctic Research Center

Arctic Research Centre

På Arctic Research Centre ved Aarhus Universitet er flere forskellige akademiske discipliner gået sammen (oceanografer, fysikere, biologer, statistikere, geografer og geologer), med henblik på at besvare vigtige spørgsmål, der relaterer sig til klimaforandringer og antarktis. Integra er i den forbindelse en vigtig partner.

UAS Denmark Forskningsmedlem DTU Space

DTU Space

DTU har droneforskningsprojekter, der omhandler udvikling, men også som en platform til at udføre forskning. Udviklingen af droneteknologi omhandler bl.a. styring af droner, højpræcisions-navigation og udvikling af instrumenter (sensorer og måleinstrumenter). Brugen omfatter f.eks. opmåling af gletsjere i Tibet.

 

UAS Denmark Forskningsmedlem Københavns Universitet

Københavns Universitet

På det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SCIENCE – arbejdes der på at løse de store udfordringer, som vi står overfor i en verden under hastig forandring med øget pres på bl.a. naturressourcer og markante klimaforandringer - både nationalt og globalt. Fakultets arbejde skal samtidig skabe økonomisk vækst og dermed sikre velfærd i samfundet.

UAS Denmark Forskningsmedlem - Aarhus universitet

Aarhus Universitet - Campus Herning

Institut for Forretningsudvikling og Teknologis faglige fokusområde er Business and Technology, og instituttet udbyder fem bacheloruddannelser, en specialisering i forretningsudvikling for diplomingeniører, to kandidatuddannelser samt HD og Diplom i ledelse. Yderligere er der mulighed for at Adgangskursus til diplomingeniør-uddannelserne og Electronic Design Engineer på Aarhus Universitets institut i Herning.
UAS Denmark Offentligt medlem Dalum Landbrugsskole

Dalum Landbrugsskole

Dalum Landbrugsskole er grundlagt i 1862 af den berømte højskolemand Christen Kold, der sammen med Grundtvig udviklede den danske højskole. Landbrugsskolen er i dag én af landets største landbrugsskoler og folk kommer stadigvæk rejsende fra hele verden for at se Kold’s historiske lokaler, herunder skolens smukke Høresal.
UAS Denmark Offentligt medlem KEA

KEA

KEA har til formål at udvikle og udbyde praksisrettede videregående uddannelser på erhvervsakademiniveau og professionsbachelorniveau. Det sker i nært samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner i ind- og udland. KEA fungerer desuden som videnscenter for offentlige og private virksomheder.

 

UAS Denmark medlem - Sønderborg Statsskole

Sønderborg statsskole

Sønderborg Statsskole satser på at skabe et udfordrende fagligt miljø på gymnasie- og HF-uddannelserne, som der tilbydes. Skolen satser på at have et godt studiemiljø og lægger vægt på, at elever / kursister har medansvar, såvel som mulighed for at få indflydelse på at sikre og videreudvikle studiemiljøet. Sønderborg Statsskole fokuserer på at skabe et miljø, hvor udfoldelses-muligheder, trivsel og kreativitet er i højsædet.

UAS Denmark medlem - Randers Ungdomsskole

Randers Ungdomsskole

Med varierende tilbud til mere end 10.000 unge er Randers Ungdomsskole den største skolevirksomhed i Randers kommune. Formålet for ungdomsskolen er at støtte udviklingen af de unges faglige, sociale og personlige kompetencer og hjælpe dem på vej mod uddannelse, job og et godt voksenliv. Ungdomsskolen etablerer et undervisningshold med henblik på at give unge mulighed for at erhverve kendskab til droner.

Bliv medlem af UAS Denmark

Bliv en del af UAS Denmark

Der er mange fordele ved medlemskab af UAS Denmark - læs om dem HER

Bliv medlem af UAS Denmark

Bliv en del af UAS Denmark

Der er mange fordele ved medlemskab af UAS Denmark - læs om dem HER

 

 

Besøg også: Private virksomheder - Offentlige organisationer - Godkendte operatører eller Medlemsliste A-Z