Virksomheder med tilknytning til dronebranchen

UAS Denmarks medlemsoversigt er mangfoldig og inkluderer således entreprenører, store danske og internationale virksomheder, danske universiteter samt private og offentlige brugere. Nedenfor kan du læse om de af vores medlemmer, som er private virksomheder.

 

 

Private virksomheder 

 

UAS Denmark Virksomhedsmedlem Nordic Unmanned

Nordic Unmanned

Nordic Unmanned er en norsk virksomhed, der producerer produkter og services baseret på droner med den nyeste sensorteknologi. Virksomheden bruger primært Lockheed Martins Indago Quad Rotor-system-drone som platform for deres produkter, da den både er stabil og nem at operere. Nordic Unmanned tilbyder derudover konsulenthjælp i forbindelse med planlægning og afvikling af flyvninger med droner - eksempelvis i inspektions øjemed.

UAS Denmark Godkendt operatør COWI

COWI

Med 40 års erfaring inden for kortlægning og landmåling fra fly og satellitter er COWI en af de ledende virksomheder på området. I 2012 gik virksomheden i stigende grad over til at anvende dronefly og i dag er dronekortlægning en af deres vigtigste og mest anvendte metoder inden for kortlægning og landmåling.

UAS Denmark Virksomhedsmedlem

Buildcode

Buildcode udvikler systemer til registrering og behandling af data i forbindelse med bygningsinformatik ved hjælp af drone- og scanningsteknologier. Arbejdet udføres som før-registrering ved eksisterende byggeri og dag-til-dag registreringer ved nybyggeri. Buildcodes formål er at højne byggeriets informations- og kommuni-kationskvalitet, samt minimere fejl, svigt og mangler.

UAS Denmark Virksomhedsmedlem Glaucus

Glaucus

Glaucus er en dansk virksomhed, der specialiserer sig i integration af ISRT (Intelligence, Surveillance, Recognisance and Targeting) løsninger. Kundekartoteket tæller bl.a. forsvaret, politiet, brand og redning samt andre relevante offentlige og private virksomheder. Glaucus’ platform bygger på et tæt samarbejde med verdens førende producenter samt udnyttelse af disses kernekompetencer - herunder diverse former for brug af droner.

 

UAS Denmark Virksomhedsmedlem Bo Krogh Aps

Bo Krogh Aps

Bo Krogh ApS er en dansk virksomhed, som foruden at arbejde med søopmåling og databehandling fra multistråle ekkolodder, også leverer komplette løsninger til dataindsamling vha. drone med LiDAR og kamera.

UAS Denmark Virksomhedsmedlem NAVICON

NAVICON

NAVICON A/S er specialiseret i maritim overvågning til brug for søværn, kystvagter og maritim infrasturktur såsom havne og
vindmøllefarme. Sammen med virksomhedens specialiserede realtids algoritmer til elektrooptisk overvågning er droner et aktivt redskab som bærer af sensorer.

UAS Denmark Virksomhedsmedlem Esvagt

ESVAGT

ESVAGT leverer sikkerhed og støtte til søs og bestræber sig yderligere på, at gøre havet til en sikker arbejdsplads. Virksomheden yder en lang række offshore services såsom redning, bjergning, brand, olie etc. ESVAGTs flåde bistår bl.a. dagligt virksomheder i offshore olie-, gas- og vindindustrien.

UAS Denmark Virksomhedsmedlem IDA

IDA

IDAs medlemmer er ingeniører og uddannede fra andre tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, samt studerende fra disse uddannelser. IDA varetager både ansattes, lederes og selvstændiges interesser inden for løn og ansættelse, arbejdsmarked, erhvervspolitik, kompetence, karriere og uddannelse, arbejdsmiljø, teknologi og forskning.

 

 

UAS Denmark virksomhedsmedlem KeyResearch

KeyResearch

KeyResearch er stiftet i 2004 og er et uafhængigt, dynamisk og innovativt management konsulentfirma med speciale inden for, IT Indkøb, IT projekt-udvikling, IT projektledelse samt IT mobilitet. Foruden dette yder virksomheden ligeså rådgivning af høj kvalitet, når det drejer sig om bl.a. EU-projekt ansøgninger implementeringsforløb plus meget mere.

UAS Denmark Virksomhedsmedlem Integra

Integra Aerial Services

Integra er en konsulentvirksomhed, der primært beskæftiger sig med luftfart. Integra er altid interesseret i at ekspandere mod andre interessante forretningssektorer. I Integra arbejdes der derfor med at opbygge viden om jernbane og shippingbranchen samtidig med at den generelle udvikling i luftfartsbranchen monitoreres nøje. Integra har i over 20 år bevist sig som én af luftfartsindustriens mest innovative virksomheder.

UAS Denmark Godkendt operatør Niras

NIRAS

NIRAS løser rådgivningsopgaver inden for en lang række områder. NIRAS blev grundlagt i 1956 af de danske civilingeniører Jørgen Kristian Nielsen og Konrad Rauschenberger og er i dag Danmarks tredjestørste rådgivende ingeniørvirksomhed. Drivkraften er dengang som nu en overbevisning om, at samarbejde, gensidig læring og innovation er vejen til at skabe mest værdi for kunderne.

UAS Denmark virksomhedsmedlem

LeadIT

LeadIT har rødder tilbage til de tidlige 90'ere, hvor som mediekonvergens og Internet endnu ikke var blevet hvermandseje. LeadIT løser formidlingsopgaver og skaber digitale kommunikationsløsninger for private og offentlige virksomheder og organisationer. LeadIT hjælper kunder med at skabe filmen og fortælle historien professionelt, målrettet og loyalt.

 

 

Besøg Nordeas hjemmeside

Nordea

Nordea ønsker at skabe positive kundeoplevelser og gøre det muligt for kunderne at realisere mål og drømme. Banken betjener 10 mio. privatkunder og mere end 500.000 erhvervskunder og institutionelle kunder i Norden. Nordea er den største bank i Norden og blandt de ti største finanskoncerner i Europa og har et omfattende internationalt netværk med ekspertise og kapacitet til at håndtere alle aspekter af dine behov.

UAS Denmark medlem DroneDanmark

DroneDanmark

DroneDanmark henvender sig til alle, der har en erhvervsmæssig eller politisk interesse i droner. Foreningens formål er at fremme danske og internationale rammebetingelser for anvendelse af droner og dermed stille sikre, at Danmark er med helt i front.

UAS Denmark Virksomhedsmedlem IFAD

IFAD

IFAD er en førende dansk virksomhed, der specialiserer sig i simulationsbaserede træningsløsninger til bl.a. det danske forsvar. IFAD har mange års erfaring i at arbejde tæt sammen med kunden om at udvikle løsninger. Virksomhedens platform er mere end 25 år med innovations-udvikling samt et grundlag, der bygger på kvalitet, teknisk ekspertise og lederskab.

UAS Denmark virksomhedsmedlem - Kapetair


Kapetair

Kapetair er en droneproducent med base i Danmark og Kroatien. Virksomheden fremstiller "VTOL UAV Systemet", som smelter de simple fordele fra rotordronerne sammen med fixed wing dronernes lange flyvetid. Qua VTOL dronens design er den i stand til at foretage take-off nærmest overalt, da den som en rotordrone kan lette vertikalt. I luften kan dronen foretage en transformation til fixedwing-status og opnå høje hastigheder, samt lavt energiforbrug.

 

UAS Denmark Virksomhedsmedlem Reseiwe

Reseiwe

RESEIWE er en relativ ny virksomhed fra 2013 der arbejder med at forbedre stabiliteten af trådløs data i eksisterende kommunikationsløsninger. RESEIWE tilbyder robuste trådløse links til, at styre og holde kontakten med ubemandede fly. Virksomheden har således patenteret en teknologi, som bl.a. kan løse kritiske kommunikationsproblemer for ubemandede fly.

UAS Denmark Virksomhedsmedlem Naturfocus

NATURFOCUS

NATURFOCUS er en virksomhed, der tilbyder biologisk rådgivning og dokumentation af naturvidenskabelige og biologiske emner. NATURFOCUS har erfaring med forskning, rådgivning og overvågning af især hav- og ferskvandsområder.NATURFOCUS har produceret flere multimedieproduktioner f.eks TV og video dokumentar-programmer, audio-visuelle undervisningsmaterialer og dokumentarvideoer om miljø.

Medlem af UAS Denmark - General Atomics Aeronautical

General Atomics Aeronautical

Amerikanske General Atomics Aeronautical Systems designer, fremstiller og supporterer lang-distance multi-funktionelle RPAS ”Remotely Piloted Aircraft Systems” med integrerede sensorer og data-link-systemer, som leverer et pålidelig overblik fra luften.

UAS Denmark Offentligt medlem Geoforum

Geoforum

Geoforum er det danske forum for geografisk information. Det er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige og private virksomheder. Geoforum blev dannet ved en sammenlægning af: Dansk Kartografisk Selskab (DKS), Dansk Selskab for Fotogrammetri og Landmåling (DSFL) og Dansk Akademi for Stedbestemt Information (DAiSI).

 

UAS Denmark virksomhedsmedlem Bygkontrol

BygKontrol

Bygkontrol ApS udfører ekstern digital kvalitetssikring, i byggebranchen for private og offentlige bygherre, samt 
entreprenører ved brug af droner. ConAid Construction Analytics er et udviklingsprojekt startet af virksomheden. ConAid er grundlagt, for at optimere brugen af ressourcer i byggeriet ved at reducere mængden af fejl ved hjælp af intelligente scanningsløsninger inden disse fører til svigt.

Tvillum Landinspektører

Tvillum Landinspektørfirma

Tvillum Landinspektørfirma A/S leverer matrikulære, tekniske og ejendomsjuridiske løsninger med faglig og etisk høj kvalitet. Kvalitet, fleksibilitet og troværdighed har højeste prioritet i sagsbehandlingen og i den personlige rådgivning. Virksomhedens medarbejdere har mange års erfaring i rådgivning og udførelse af alle typer matrikulære, tekniske og ejendomsjuridiske sager.

UAS Denmark virksomhedsmedlem Drone volt

Drone Volt

Drone Volt er børsnoteret i Frankrig og har 1.000 kvm kontor, værksted og Drone Arena i Villepinte, lige uden for Paris. Drone Volt åbnede den 15. Juni 2015 et Showroom samt en Drone Arena i Vallensbæk, 20 minutter fra København centrum. I virksomhedens showroom fremvises bl.a. produkter fra DJI og Yuneec.

UAS Denmark Virksomhedsmedlem Danish Aviation Systems

Danish Aviation Systems 

Danish Aviation Systems har arbejdet med innovative luftfarts- og teknologiløsninger siden 2009. Virksomheden har indgået partnerskaber med nogle af de mest professionelle og største aktører i verden, hvorfor Danish Aviation System også har en unik adgang til teknologi, viden og produktionsfaciliteter.

 

UAS Denmark Virksomhedsmedlem Textron Systems

Textron Systems

Textron Systems har mere end 30 års erfaring med ubemannede systemer. På det kommercielle marked servicerer Textron Systems bl.a. olie- og gas industrien ved, at yde support på deres Aerosonde™ UAS. Derudover supporterer virksomheden både det svenske og det italienske forsvars, brug af deres Shadow® 200 Tactical Unmanned Aircraft System (TUAS).

UAS Denmark Virksomhedsmedlem CenSec

Censec

CenSec er en industriklynge og et netværkscenter for små og mellemstore virksomheder, som er eller ønsker at blive leverandører til forsvars-, sikkerheds- og/eller rumindustrien. Dette sker bl.a. via tværfagligt samarbejde danske virksomheder imellem.

UAS Denmark Virksomhedsmedlem Blue Ocean Robotics

Blue Ocean Robotics

Blue Ocean Robotics er en ny type af virksomheder, der fokuserer på kommercialisering af robotteknologiske Research & Development projekter. Virksomheden er placeret midt i den teknologiske dal, med en mission om at bygge bro imellem forskning, udvikling og markedets efterspørgsel.

UAS Denmark Virksomhedsmedlem Sky Watch

Sky-Watch

Virksomheden Sky-Watch udvikler og producerer dronesystemer til alsidige opgaver. Dronerne udstyres med den nyeste teknologi, eksempelvis kameraer, der muliggør streaming af liveoptagelser eller løsning af fotoopgaver i høj opløsning. Sky-Watch samarbejder med forsvaret, brand og redning samt politiet.

 

 

UAS Denmark Virksomhedsmedlem Systematic

Systematic

Systematic er en international it-virksomhed, der arbejder med at simplificere komplekse data for dermed at muliggøre kvalificeret beslutningstagen inden for områderne: Public Sector, Healthcare, Defence, Intelligence & National Security og Library & Learning.

UAS Denmark Virksomhedsmedlem Weibel

Weibel

Weibel er en uafhængig privat virksomhed, som specialiserer sig i at udvikle og producere de nyeste typer af hastigheds og positions måleinstrumenter - på baggrund af bølge Doppler-principperne samt de seneste radar- og computerteknologier.

UAS Denmark Virksomhedsmedlem Black Peak Engineering

Black Peak Engineering

Black Peak, førhen kendt som Scion UAS, specialiserer sig i luftfartssystemer, som kan lette og lande vertikalt. Luftfartssystemerne designes og udvikles af virksomheden selv og er produceret ved, at kombinere avancerede komposit fremstillingsmetoder med de nyeste former for styringssystemer.

UAS Denmark Virksomhedsmedlem Diakrit

Diakrit

DIAKRIT er verdens førende inden for 3D-visualiseringsprodukter, digitale salgsapplikationer og konsulentydelser til ejendomsbranchen. DIAKRIT skaber visualiseringsværktøjer, som fremskynder salgstider, mindsker usikkerheden og øger brugeroplevelsen ved køb- og leje af fast ejendom.

 

UAS Denmark Virksomhedsmedlem Trygfonden Kystlivredning

Trygfonden Kystlivredning

TrygFonden Kystlivredning har eksisteret siden 1998 og har konstant arbejdet på at reducere antallet af drukneulykker i Danmark. TrygFonden Kystlivredning arbejder med at øge sikkerheden i og ved vand, særligt på de danske kyster og havne og er et samarbejde mellem TrygFonden og Dansk Svømmeunion.

Besøg Action Drones hjemmeside

Action Drone

Action Drone er en global droneproducent, der leverer løsninger og services til mange industrier. Virksomheden udvikler specialdesignede droner efter kundens behov og kan samtidig tilbyde træning, og service, i forbindelse med inspektion af emner inden for flere brancher bl.a. vindmølleindustrien.

UAS Denmark Godkendt operatør Skel dk

Skel.dk

Skel.dk har eksisteret i mere end 100 år og er blandt de førende i landinspektørbranchen, hvad angår viden og brug af ny teknologi. Skel.dk leverer landinspektørydelser indenfor alle fagområder til private, erhvervslivet og det offentlige og går til opgaverne med faglighed, professionalisme og nytænkning. Det gør Skel.dk i stand til at yde kvalificeret og målrettet rådgivning til kunderne uanset opgavens type og omfang.

UAS Denmark Virksomhedsmedlem Scopito

Scopito

Scopito er en innovativ entreprenørvirksomhed der arbejder efter 3 værdier; enkelhed, skalerbarhed og "fail fast". Virksomheden blev grundlagt i 2014 af Ken Falk og består i dag af et mindre team på 3 medarbejdere, som leverer softwareløsninger til droneoperatører, der udfører inspektioner af infrastruktur og bygninger.

 

 

UAS Denmark Godkendt operatør Explicit

Explicit

Explicit er en erfaren teknologi-virksomhed, der specialiserer sig i, at anvende forholdsvis billige sensorer til dataindsamling samt monitorering og administration. Virksomheden arbejder for tiden på “Project Sense”, der vha. droner udstyret med sensorer, har til formål at monitorere skibes forurening (emissioner).

UAS Denmark Virksomhedsmedlem Clayton Power

Clayton Power

Clayton Power producerer lithium baserede mobile strømforsyninger (Lithium Power Supply). Med en LPS får man en miljørigtig og mobil strømforsyning, så man altid har mulighed for at få 230V og/eller 12V, uanset hvor man befinder sig. Det er en ideel løsning for dronevirksomheder, der ønsker en stabil adgang til opladning af batterier i felten.

Besøg Drone Connexions LinkedIn-profil

DroneConnexion.com

DroneConnexion.com er en dedikeret online markedsplads, der forbinder sælgere og købere af droner samt relaterede produkter og services. DroneConnexion vil samtidig agere videns- og formidlingsplatform til deling af bl.a. nyheder og diverse artikler indenfor droneområdet.

Besøg Conmations hjemmeside

Conmation

Conmation er en rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder, der bl.a. kan tilbyde 3D mapping udført vha. drone. Virksomheden kan yderligere løse opgaver i forbindelse med nedrivning, fx udarbejdelse af udbudsmateriale eller løse miljøtekniske opgaver såsom jordanalyser og forureningshåndtering.

 

 

UAS Denmark Virksomhedsmedlem Droneteknik

Droneteknik

Droneteknik er en virksomhed, der siden 2013 har specialiseret sig i at reparere og servicere DJI droner. Virksomheden har desuden ekspertise i at nybygge komplekse droner (som s1000), montere ekstra udstyr, reparerer efter uheld samt udføre obligatoriske serviceeftersyn i henhold til driftshåndbøger for godkendte operatører.

UAS Denmarks virksomhedsmedlem - MyDroneAcademy

MyDroneAcademy

MyDroneAcademy er nordens bedst etablerede drone-skole. Virksomheden uddanner over 250 dronepiloter om året, og har derfor en stor erfaring som ingen andre kan tilbyde dig. MyDroneAcademy stræber konstant efter at uddanne de bedste dronepiloter og arbejder løbende på at sikre den bedste uddannelse ved at opdatere undervisnings-materiale og lignende.

atealogo 230

Atea

Atea bygger Danmark med it og har et omfattende udbud af produkter og løsninger og hjælper dig med hele paletten – fra design, udvikling og produktforbedring, til funktion og vedligehold. Ved at skabe en it-infrastruktur i verdensklasse, er Atea med til at danne fundamentet for et mere innovativt Danmark.

UAS Denmarks virksomhedsmedlem Wefly

Wefly

WeFly uddanner dronepiloter og afholder kurser. Desuden træder WeFly ind som konsulenter i virksomheder som har brug for at udføre specialoperationer med droner, samt er WeFly leverandør af færdigproducerede film og video til kunder indenfor forskellige brancher - herunder forsikrings - og byggebranchen.

UAS Denmark virksomhedsmedlem - Copenhagen Robots

Copenhagen Robots

Copenhagen Robots er en ny teknologisk virksomhed fra 2016, der udvikler og kommercialiserer robot- og droneteknologi til dokumenterede problemstillinger ud fra et brugercentret og bæredygtig perspektiv. Virksomhedens nuværende fokus er at skabe og levere værdi indenfor velfærds- og miljøområdet. Copenhagen Robots identificerer kontinuerligt nye, spændende områder med udfordringer, der har brug for en teknologisk hånd.

 

G4S Medlem af UAS Denmark

G4S Security Services

G4S i Danmark er en del af den verdensomspændende koncern G4S plc, der har moderselskab i Storbritannien og 623.000 medarbejdere fordelt på over 110 lande. Virksomheden leverer sikkerhedsløsninger til sikring af værdier og forretninger. G4S er noteret på hhv. Københavns Fondsbørs og London Stock Exchange.

UAS Denmark virksomhedsmedlem - NJORD Law

NJORD Law Firm

NJORD Law Firm er et førende internationalt full-service advokatfirma med særlig fokus på den nordiske/baltiske region og Nordeuropa. Virksomheden rådgiver og løser udfordringer for klienter nationalt, internationalt og på tværs af hele Norden. NJORDs +200 advokater og andre fagpersoner tilbyder kommerciel juridisk rådgivning til både privat og erhverv inden for blandt andet luftfart og persondata.

UAS Denmark Virksomhedsmedlem ToppTOPO

ToppTOPO

ToppTOPO A/S er importør og leverandør af Topcon måleudstyr i Danmark, Færøerne og Grønland. Topcon er verdens største producent af måleudstyr og avanceret 3D maskinstyring til byggebranchen. ToppTOPO importerer således laserinstrumenter, nivellerinstrumenter, totalstationer, maskinkontrol, UAS droner og GPS udstyr til bygge- og landmålerebranchen.

 

Logo RGB

 

 

 

 

Fynsk Erhverv

Fynsk Erhverv er det fynske erhvervslivs egen, private, uafhængige erhvervsorganisation, der skaber stærke netværk og samarbejdsrelationer mellem de fynske virksomheder og bringer aktuel viden, erfaring og kontakter i spil. Fynsk Erhverv taler erhvervslivets sag over for alle relevante beslutningstagere for at sikre attraktive rammevilkår for alle brancher og gøre Fyn til det foretrukne sted i Danmark at drive virksomhed.

UAS Denmark virksomheder - Meyer CD

Meyer CD

Meyer Cylinder Development er en dansk udviklingsvirksomhed, som specialiserer sig i kompakte hydrogen-trykflasker og regulatorer til fuelcell droner, med den nyeste teknologi og materialer af højeste kvalitet. Med fokus på minimal vægt og sikkerhed, giver kunderne en konkurrencemæssig fordel på det globale marked. Virksomheden har blandt andet et tæt samarbejde med Teknologisk Institut og Beredskabsstyrelsen.

Virksomhedsmedlemmer UAS Denmark - Danish Technical Press

Danish Technical Press 

Danish Technical Press blev etableret i 1987 og har siden dækket tekniske emner af betydning for erhvervslivet og eller private. Virksomheden kan hjælpe med tekstproduktion, oversættelse, PR-indsatser eller fotos. Danish Technical Press udfører også droneoperationer og bistår gerne med foto og video fra luften til fx dokumentation eller eftersyn.

Medlem UAS Denmark - Senseable

Senseable

Senseable specialiserer sig i udviklingen af sensorteknologi til droner. Virksomheden udvikler hard- og software til droner, med særlig fokus på neurale netværk og andre typer af kunstig intelligens (AI). Målet er at udvide dronens muligheder, ved at gøre dem mere intelligente.

UAS Denmark medlem - Easyinspect

EasyInspect

Virksomheden EasyInspect vil effektivisere drift og vedligholdelse af vindmøllevinger ved at skabe et stærkt værktøj til metodisk analyse af inspektionsdata fra bl.a. droner. Værktøjet har branchespecifikke moduler til analyse-og rapportgenerering.
Virksomhedens løsninger gør det muligt for fremtidens vindmølle-inspektør at sende en drone på inspektion af 20-30 minutters varighed samt spotte fejl og mangler i materialet, generere en rapport som matcher branchens krav og yderligere forbedre sine algoritmer over tid.

Virksomhedsmedlem af UAS Denmark - QuadSAT

QuadSAT

Virksomheden QuadSAT udvikler systemer, som kan teste og kalibrere primære kommunikationssystemer til missionkritiske fartøjer og dermed sikre en optimal drift på
alle tidspunkter. Det er primært inden for offshore, rumfart og den maritime branche, at systemet tænkes anvendt.

Besøg European Marine Technologys hjemmeside

European Maritime Technology

European Marine Technology er leverandør af LED lys og udstyr til marinebranchen. Virksomheden kan bl.a. også bistå med inspektion og forundersøgelser vha. indvendig 3D-laser scanning af skibe, samt test-installation af nyt udstyr inden implementering - således at eksisterende installationer ikke forstyrres.

Besøg Pure Deliverys hjemmeside

Pure Delivery

Pure Deliverys mission er at binde binde logistik og automation sammen med det formål at skabe en platform, hvor virksomheder kan udnytter droner til ekspreslevering af mindre varer. Virksomheden vil skabe en fremtid, hvor varer leveres og trackes vha. autonome processer og transportmidler.  

 

Besøg Aerobotics hjemmeside

Aerobotics

Aerobotics beskæftiger sig med udvikling at UAS-platforme til specifikke formål fx inspektion eller geo-survey. Virksomheden har rådgivende UAS-ingeniører til rådighed og kan bidrage, under udvikling af hele projekter eller som en del af et udviklingsteam.

Besøg M Laps hjemmeside

M Lap

M Lap udfører inspektion og kontrol indenfor byggeri og industri mm. Virksomheden har base i Ikast og kan bl.a. bistå med energimærkning, måling af skimmelsvamp, rådgive om fugt, samt foretage tæthedsprøvning af din bolig

Besøg Helle Rohdes LinkedIn-profil

Planit Rohde

Planit Rohde udfører freelance arbejde inden for produktionsplanlægning af reklamer, marketingskampagner og tv-programmer. Bag virksomheden står Helle Rohde, der har 30 års erfaring som produktionsplanlægger og bl.a. kan bistå med koordinering, casting, budgettering, samt stå for planlægning og afvikling af droneoptagelser.

Besøg Jydsk Drone Services hjemmeside

Jydsk Drone Service

Jydsk Drone Service er godkendt udbyder af dronebeviskurser til fremtidens dronepiloter og kan yderligere tilbyde kurser i natflyvning. Virksomheden udfører desuden foto,- film,- inspektions samt opmålingsopgaver med droner og avanceret kameraudstyr.

 

Besøg Lorenz Technologys hjemmeside

Lorenz Technology

Lorenz Technology har base i Odense og leverer AI-software til droner, der kan bruges til overvågnings og securityopgaver. Virksomhedens software gør det muligt at udføre overvågningsopgaver autonomt, samt lettere at følge efter eller spotte personer, som ønsker at forblive gemt. Lorenz Technology løser også inspektionsopgaver efter kundens ønsker på fx broer, bygninger, skorstene osv.

Besøg Stauning Lufthavns hjemmeside

Stauning Lufthavn

Stauning Lufthavn er en IMC AFIS lufthavn udstyret med landingshjælpemidler som LLZ, PAPI og PCL, der desuden tilbyder handling, GPU, BOR CAT III (3 timer PPR). Lufthavnen er beliggende centralt mellem købstæderne Skjern og Ringkøbing i en afstand af blot 12 km til hver. Beliggenheden tæt på Nordsøen giver korte flyvetider til olieplatforme og vildmølleparker vest og nordvest for Stauning Lufthavn.

Besøg Nordic Glasfibers hjemmeside

Nordic Glasfiber

Nordic Glasfiber inspicerer glasfiberkonstruktioner herunder røggas systemer, scrubbere, quenche, kanaler, skorstenskerner, tanke og siloer. Bag virksomheden står Henrik Kjærholm, som har stor erfaring inden for plastikindustrien, samt arbejdet med process engineering og fremstilling af kompositmaterialer.

Medlem af UAS Denmark - Talmo

Talmo

Talmo specialiserer sig i computer vision og udvikler løsninger inden for hardware interfaces, dataanalyse, systemintegration, brugerflader og machine learning software. Virksomheden har base Aalborg og har bl.a. løst opgaver for kunder i produktionsindustrien, forsvaret, skovbruget og computerspilsindustrien.

 

 

Besøg Geopartner Inspections hjemmeside

Geopartner Inspections

Geopartner Inspections gør komplekse inspektioner simple, på tværs af sektorer, områder og geografi. Vi nytænker hvordan man løser inspektionsopgaver og droner har længe været en kernesten i vores ydelser og vi udnytter alle de muligheder den nyeste teknologi giver os. I dag opfattes inspektionsopgaver som komplekst og besværligt. Det vil Geopartner Inspections lave om på.

UAS Denmark medlem - Insero Air Traffic Solutions

Insero Air Traffic Solutions

Insero Air Traffic Solutions er leverandør af ATM (Air Traffic Management) systemer og UTM (unmanned Traffic Management) systemer, der bruges til monitorering af luftfart. Insero Air traffic Solutions er datterselskab til udviklings- og rådgivningsforretningen Insero.

Medlem af UAS Denmark - ODU Denmark

ODU Denmark

ODU er en førende leverandør inden for elektrisk forbindelsesteknik, hvor virksomheden producerer elektriske og pneumatiske stik, samt kabelsamlinger med ultra lav vægt, størrelse og pålidelighed. ODU leverer bl.a. medicoelektronik, forsvars- og sikkerhedsteknologi og energiteknik samt til etablerede segmenter som industriel elektronik, test- og måleudstyr og automobilsektoren.

Besøg High End Services hjemmeside

High End Services

High End Services er et ambitiøst dansk sikkerhedsfirma, godkendt af Rigspolitiet til at udføre en bred vifte af vagtydelser. Virksomheden kan bl.a. løse opgaver i forbindelse med sikkerhedsbehov (fx vagter eller overvågning), kursusaktiviteter, eventsikkerhed (fester eller festival), personbeskyttelse eller indbrudsforebyggelse.

 

 

 

Besøg også: Offentlige organisationer - Forskningsinstitutioner - Godkendte operatører eller Medlemsliste A-Z