Aftale om forskningsreserven sender flere midler til droneindustrien

Aftale om forskningsreserven sender flere midler til droneindustrienFoto: UAS Denmark - Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) og "drone-industri-panelet" på UAS Denmarks årsmøde i marts 2018.

Ny forskningsreserveaftale sikrer 20 millioner til forskning inden for droner og robotter

2. november blev der indgået en aftale om forskningsreserven, hvor droner- og robotter tilgodeses med 20 millioner til forskning, hvilket bl.a. mulligør en opdatering af den nationale dronestrategi.

Den nationale dronestrategi er et levende dokument

Da UAS Denmark drøftede en opdatering af 2016s Nationale Dronestrategi på årsmødet i marts, var det med fem kompetente panelister fra industrien - og ikke mindst de to politikere Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) og Mads Fuglede (V).

På årsmødet gjorde Jens Henrik Thulesen Dahl det klart, at den vedtagne dronestrategi, fra 2016, var tænkt som et levende dokument og opfordrede således industriens aktører til at bidrage med input til fremtidens opdatering af den nationale dronestrategi, hvilket Mads Fuglede også tilsluttede sig.

På baggrund af politikernes opfordring har UAS Denmark siden årsmødet arbejdet aktivt for, at den nationale dronestrategi opdateres.

”Dronebranchen er stadig i den tidlige udviklingsfase, men med stort vækstpotentiale for øje. Derfor er det centralt, at Danmark går ind og understøtter med både initiativer og midler. Begge dele får vi nu”, udtaler Michael Larsen, Kommerciel chef i UAS Denmark.

Forskningsreserven lagde stenene til den nationale dronestrategi fra 2016

Da den nationale dronestrategi fra 2016 blev lanceret, skete det netop via midler fra forskningsreserveaftalen, og fredag den 2. november blev aftalen om forskningsreserven anno 2018 landet.

Som opfølgning på den nationale dronestrategi 2016 blev der med aftalen om forskningsreserven sikret nye midler til droneområdet, da der er afsat 20 millioner til forskning inden for droner og robotter.

Yderligere vil man opdatere den nationale dronestrategi som en del af en ny national robotstrategi. UAS Denmark vil aktivt følge op på processen i udarbejdelsen af den kommende opdatering af dronestrategien.

Parterne bag aftalen er regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF.

Kommentarer til ”droneforliget” fra nogle af paneldeltagerne ved UAS Denmarks årsmøde i marts 2018

Michael Linden-Vørnle, Leder af DTU Space DroneCenter

"Det er meget positivt, at der har vist sig at være bred politisk opbakning til at opdatere vores nationale dronestrategi, samt at øremærke midler til fortsat udvikling af drone- og robotteknologi som væsentlige elementer i en fremtidig autonom infrastruktur. I forhold til strategien er det vigtigt, at der bl.a. bliver større fokus på lovgivning og regulering."

Kristian Skaarup – CEO i Lorenz Technology

”Det glæder os hos Lorenz Technology, at droneområdet bliver prioriteret med flere midler. Vi oplever stor efterspørgsel på området hvilket, grundet at droner er en ny branche, kræver midler til forskning og udvikling. En opdateret dronestrategi vil forhåbentlig også hjælpe på en prioritering af regelområdet for professionel anvendelse af droner, således at de professionelle operatører får lettere adgang til implementering af droneløsninger til gavn for den øvrige industri. Der udvikles og forskes på både forskningssteder og i danske opstartsvirksomheder. Den nye dronestrategi skal være med til at give dem luft under vingerne, så de kan komme ud over rampen med deres produkter og services.”