Dansk, Tysk, Sydkoreansk Drone-forskerworkshop ved TUS Nordics

Drone-forskerworkshop ved TUS Nordics Foto: UAS Denmark - Drone-forskerworkshop ved TUS Nordics.

Innovation Centre Seoul og München arrangerede R&D Workshop ved TUS Nordics

De danske innovations centre fra hhv. Seoul og München arrangerede på dag to af TUS Nordics, som et led af den nationale dronestrategis internationaliseringsaktiviteter, en Drone R&D forskerworkshop.

Til workshoppen deltog 20 aktører fra Danmark, Tyskland og Sydkorea. Her delte forskerne deres igangværende forskningsområder, samt diskuterede udfordringer, platforme, payloads og indgang til databehandling.

Henover de ca. to en halv time, som workshoppen varede, var der også mulighed for at introducere og opfordre til at de danske forskningsinstitutioner, samt deres modparter fra hhv. Tyskland og Sydkorea kunne indgå i fælles forskningsprojekter via fx Horizon 2020 eller EuroStars.

Kort om workshoppens int. oplæg

På Workshoppen deltog Teknologisk Institut, DTU Space, Aalborg Universitet, SDU, DMI, KAIST, KARI, Universität Stuttgart, Innovation Center München, Innovation Center Seoul, Alexandra Instituttet, samt repræsentanter fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Nedenfor er et kort resumé af de institutionerne fra hhv. Sydkorea og Tyskland, som ved særskilte oplæg delte deres igangværende aktiviteter.

 

Materiale fra workshoppen:

Drone Innovation Camp i 2018

Innovation Centre Seoul gjorde også deltagerne opmærksom på at der i slutningen af januar 2018 (25-30.) arrangeres Drone Innovation Camp i Seoul i forlængelse af afviklingen af Drone Show Korea.

Her er det muligt at indgå i et 5-dages program, som først inkluderer udstilling og deltagelse ved Drone Show Korea, B2B møder, netværk og konferencedeltagelse.

Dernæst, efter Drone Show Korea, er der arrangeret et skræddersyet program, som introducerer aktørerne til det sydkoreanske forskningsinstitutioner, lokale droneproducenter, samt netværk med både forskningsmiljø og droneproducenter.

 

Program for Drone Innovation Camp 2018

Pris:

  • Små og mellemstore danske virksomheder kan deltage for 9.350 kr.
  • Kontakt Sunwoo Vivian Lee sulee@um.dk for at få priser for GTS'er, universiteter og større virksomheder (+250 ansatte)

 

Tilmelding og kontakt til Drone Innovation Camp

Skriv til Sunwoo Vivian Lee på sulee@um.dk eller Innovationsattaché Torben Orla Nielsen torbni@um.dk for at blive tilmeldt til campen.