Debat og droneinnovation på UAS Denmarks årsmøde

Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) deltog i debatten på UAS Denmarks årsmødeFoto: UAS Denmark - Folketingspolitiker Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) deltog i debatten på UAS Denmarks årsmøde.

Jobs, debat, start-up-succes og innovation var på menuen da DTU var vært ved UAS Denmarks 5. årsmøde den 22. marts 18'

Hvordan skaber man 15.000 dronejobs? Ja det var spørgsmålet og for at komme nærmere et svar, var der inviteret en række oplægsholdere, så de fremmødte kunne få viden i form af:

  • Kommende europæisk lovgivning
  • En paneldebat med fokus på Danmarks dronestrategi
  • Start-up-succeshistorier
  • Hvordan vi innoverer på den rette måde

Nyt forretningsfokus og ny teknologimesse i Odense

UAS Denmarks Kommercielle chef Michael Larsen bød de fremmødte velkommen og lagde ud med at præcisere at UAS Denmark har øget sit forretningsfokus, hvilket allerede har betydet flere arrangementer med fokus på at finde nye samarbejdspartnere til medlemmerne af klyngen. Michael Larsen kunne i samme forbindelse også oplyse, at UAS Denmarks innovationsfokus forsøges skærpet, når der i maj måned indsendes en ansøgning som innovationsnetværk (med evt. start i december).

Leder af UAS Denmarks Test Center Brad Beach gav en kort status. Brad Beach kunne berette, at dronehangaren forventes at stå færdig med laboratorier i midt/slutningen af maj. Samtidig kunne Brad Beach også informere om at godkendelsesproceduren for in-house godkendelser, desværre havde vidst sig mere kompliceret end først antaget, hvorfor proceduren først forventes at være på plads i midten af 2018.

 

Den årlige dronemesse har fået et nyt hjem på R-18

Michael Larsen kunne desuden også informere om at UAS Denmarks årlige dronemesse, ligesom de to forgangne år, ville blive afviklet i Odense Congress Center, denne gang med en ny partner i form af messecentret.

10. september afvikles der således en Demodag i HCA Airport og 11.-13. september løber Elektronikmessen E-18 og Robotmessen R-18 af stablen og på sidstnævntes udstillingsgulv vil der være plads til drone-start-up-virksomheder og etablerede spillere indenfor dronebranchen.

Nye europæiske droneregler forventes implementeret i midten af 2019

Klavs Andersen fra Trafikstyrelsen informerede om de kommende lovændringerFoto: UAS Denmark - Klavs Andersen fra Trafikstyrelsen informerede om de kommende lovændringer.

Luftfartsinspektør hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Klavs Andersen, gav med sit indlæg en status på de kommende fælleseuropæiske regler for droner, som forventes implementeret fra midten af 2019.

 

I Klavs Andersens præsentation kan ses mere om:

  • Implementeringsplanen
  • Den nationale selvbestemmelse
  • De overordnede ændringer
  • Kriterierne for at flyve i hhv. ”Open og Specified category”
  • Risikovurderingsværktøjet – SORA

 

Hent mere viden:

UAS Denmark har tidligere skitseret de kommende regler – læs mere HER

Hent Klavs Andersens præsentation HER

 

Politikere – den nationale dronestrategi er et levende dokument

Til UAS Denmarks årsmøde var der, som et nyt tiltag, også planlagt en paneldebat med fokus på ”hvordan skaber vi 15.000 arbejdspladser inden 2050. I panelet var fem industrispydspidser, samt to folketingspolitikere inviteret.

Paneldebat ved UAS Denmarks årsmødet 2018

På spørgsmålet om, hvorvidt den nuværende dronestrategi (fra september 2016) matchede industriens nuværende udfordringer, lagde folketingspolitikeren Jens Henrik Thulesen Dahl for ved, at indrømme strategien var tænkt som et udgangspunkt og noget man kunne arbejde videre med. Samtidig gjorde Thulesen Dahl også opmærksom på, at lovgivning er et grundvilkår, som kan og vil skabe udfordringer. Thulesen Dahl gjorde det også klart, at såfremt droneindustrien kommer ud for markante ulykker, så vil politikerne være nødsaget til at trække deres opbakning til industrien tilbage.

Folketingspolitiker Mads Fuglede supplerede Jens Henrik Thulesen Dahl ved at bekendtgøre, at han mht. droneviden var ny på området og i øvrigt var tilstede for at komme tættere på branchen.

 

Industrien: Der er brug for øget fokus på eksport, BVLOS-eksperimenter og succeshistorier

V.P. Military Sales hos Scandinavian Avionics Søren Petersen pegede på at der nationalt mangler et forum, som løbende kan følge op på strategien, samt vigtigheden af at der skabes nogle eksportjobs.

CEO i Lorenz Technology Kristian Skaarup gjorde opmærksom på, at den nationale strategi fra 2016 indeholder nogle gode ting, men samtidig også har et snævert hovedfokus på uddannelses- og forskningsområdet. Dronestrategien understøtter således ikke industriens ønsker på et væsentligt område i 2018, nemlig lancering af produkter, som kræver flyvning uden for syne (BVLOS). På trods af dette gjorde Kristian Skaarup opmærksom på, at man i Lorenz Technology allerede havde skabt 10 ud af de 15.000 dronejob.

DroneDanmarks sekretariatschef Christoffer Greenfort gjorde opmærksom på, at strategien ikke har nogen udløbsdato, samt at det første fokus på forskning har været fint. Greenfort lagde samtidig vægt på at succeshistorier vil bære droneindustrien langt, så derfor skal branchen ud og jagte disse, så vi får Maersk og de ”andre” til at anvende droner.

 

Fremtiden er fyldt med autonome systemer

Leder af DTU Space Dronecenter Michael Linden-Vørnle var glad for at se så mange til en så vigtig debat og var langt hen ad vejen enig med de forrige debattørers udsagn. Strategien var første spadestik og nu bør man overveje, hvordan man løbende justerer kursen, således at den også matcher industrien, som bl.a. har brug for at lovgivningen medtænkes i en fremtidig opdatering af strategien. Michael Linden-Vørnle gjorde samtidig opmærksom på at DTU vil bruge mange ressourcer på autonome systemer, hvorfor han opfordrerede til at anskue droner som systemer, der autonomt kan bidrage til nationens infrastruktur (sammen med køretøjer, både osv.).

Chief Business Development Officer hos Sky-Watch Michael Messerschmidt gjorde det klart, at eksport er vigtigt for dem. Eksporten sikres bl.a. ved at man, fortsat får politisk opbakning, samt at offentlige aftagere af deres produkter (militær, politi etc.) kan ”sige god” for produkterne og dermed også Sky-Watch, når de finder deres næste internationale kunde. Michael Messerschmidt gjorde desuden opmærksom på, at de allerede i Støvring havde skabt 45 af de 15.000 dronejobs.

 

Opfordring fra politikere - kom med input til opdatering af den nationale strategi

Jens Henrik Thulesen Dahl gjorde det klart, at den vedtagne dronestrategi er tænkt som et levende dokument og opfordrede således industriens aktører til at bidrage med input til fremtidens opdatering af den nationale dronestrategi, hvilket Mads Fuglede også tilsluttede sig.

Luftfartsinspektør ved Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gav til kende, at man i styrelsen var villige til at tage ”forskud” på de initiativer, der ligger i de kommende fælleseuropæiske regler, hvilket var kærkomne nyheder for bl.a. Kristian Skaarup fra Lorenz Technology, der gerne så at Danmark var foregangsland mht. godkendelser af BVLOS-flyvninger. Mads Fuglede gjorde i den forbindelse opmærksom på, at man i Venstre gerne vil understøtte de bedst mulige rammer for droneindustrien, såfremt disse lovgivningsmæssige ændringer er mulige.

 

Dronebranchen må ikke miste momentum

Michael Messerschmidt fra Sky-Watch gjorde det klart, at dronebranchen ikke har råd til at miste momentum, hvorfor politikernes støtte er kritisk, så man ikke får trukket gulvtæppet væk under sig, som det fx skete for el-bilerne. Søren Petersen fra Scandinavian Avionics opfordrede til, at dronerne blev tænkt mere ind i et uddannelsesperspektiv - fx i form af en ”drone-teknikker-uddannelse”.

Fra salen lød der et spørgsmål på, hvorvidt man havde taget temperaturen på droneindustrien, hertil svarede Michael Larsen, at UAS Denmark i efteråret 17’ gennemførte en undersøgelse af droneaktiviteter på Fyn, samt at man i 2018, ville udføre en national undersøgelse.

Forsker ved DTU Space Michael Linden-Vørnle udtalte at det var positivt, at politikerne betragtede den nationale dronestrategi som et levende dokument, men gjorde samtidig opmærksom på, at man skulle passe på, at man ikke fik skabt ”et monster”. Yderligere opfordrede han industrien til at bruge de eksisterende strukturer i form af DroneDanmark og UAS Denmark, samt at være langsigtede i tankegangen.

Som afslutning på debatten opfordrede de to politikere forsamlingen til at komme med et fælles input til forbedringer, samt indhold til næste udgave af den nationale dronestrategi, så lovede de at arbejde videre med dette.

CTO’en driver væksten – Start-up-succeser i Odense Robotics

Mikkel Christoffersen fra Odense Robotics gæstede UAS Denmarks årsmøde 2018Foto: UAS Denmark - Mikkel Christoffersen fra Odense Robotics gæstede UAS Denmarks årsmøde 2018.

Business Manager I Odense Robotics Mikkel Christoffersen gav de fremmødte en introduktion til, hvordan man i det odenseanske robotmiljø tænker innovation. Her støtter Odense Robotics fremadstormende start-up-virksomheder med sparring og teknisk assistance, kravet for dette er dog, at de unge virksomheder kan overbevise om, at de virkelig har fat i en innovativ idé, som løser et reelt problem, som yderligere kan kommercialiseres inden for 18-24 måneder.

Ideens skalerbarhed og en skarp forretningsmodel er således kritiske punkter for at komme igennem nåleøjet til Odense Robotics Start-Up-Hub, der via deres arbejde med håbefulde start-ups, har opdaget at det er virksomhedernes CTO (tekniske chef) som driver væksten. Mikkel Christoffersen gav også de fremmødte en oversigt over de nuværende fem virksomheder i ”hubben”, som bl.a. tæller dronevirksomheden QuadSat, der er i gang med at udvikle et mobilt kalibreringsværktøj til skibssatellitter, som kan implementeres på en drone.

Hent Mikkel Christoffersens præsentation HER

Fremtiden kommer altid bag på os 

Innovationsprofessor Alf Rehn gæstede UAS Denmarks Årsmøde 2018Foto:  UAS Denmark - Innovationsprofessor Alf Rehn gæstede UAS Denmarks årsmøde 2018.

Som rosinen i pølseenden fik de fremmødte en spand kold vand i hovedet, da den finske innovationsprofessor Alf Rehn sluttede årsmødet af med et oplæg, der fokuserede på, hvordan vi mennesker aldrig evner at forudse fremtiden.

Alf Rehn bad alle tænke tilbage på, at vi i vores stræben efter at være innovative og begribe fremtiden, desværre alt for ofte går galt i byen og ender med at fejle, samt at det er langt lettere at fejle end at blive en succes.

Hans besked til de fremmødte var klar, når vi kigger bagud, så har vi altid nemt ved at slå fast, at fortidens virksomheder og ingeniører fejlede med deres produkter (som fx med minidiscen eller smartphonen), fordi de ikke var forudseende nok, men sandheden er at fremtiden altid kommer bag på os.

Store virksomheder som fx Nokia, der i midt nullerne ”ejede” mobilmarkedet, var, på trods af deres egen udviklingsafdelings egenudviklede smartphone, overbeviste om, at kunderne selvfølgelig ønskede mobiltelefoner med fysiske knapper, og derfor så de heller ikke fremtiden suse forbi, da Apples Iphone overhalede dem indenom.

For at hjælpe de fremmødte til lettere at kunne forudse fremtiden bad Alf Regn, som afslutning på sit indlæg, de fremmødte om at stille sig selv følgende spørgsmål: ”Hvad vil disrupte droneindustrien?”

Se billederne fra UAS Denmarks årsmøde 22. marts 2018