DFM bød på sensorfokus i offshore-drone-netværk

Lars Wacker fra DFM fortalte om korrosion 6. decemberFoto: UAS Denmark - Lars Wacker fra DFM fortalte om korrosion 6. december.

6. december besøgte Offshoreenergy.dk og UAS Denmark DFM

Innovationsforum for Offshore Droner var 6. december på besøg hos Danmarks Nationale Meterologiinstitut, DFM, blandt andet for at høre om instituttets brug af droner i offshore sammenhænge, pålidelig kamerabaseret opmåling med droner, samt for at høre om et par dronespecifikke anvendelser fra virksomhederne Explicit og SenseAble.

Detektion og monitorering af gasser via droner

Forsker Lars Johan Wacker gav de fremmødte et indblik, hvordan DFM har undersøgt, hvordan detektion og monitorering af gasser kan ske via droner. Her viser erfaringerne at det er muligt at bruge kompakte metal-oxide sensorer, men man skal være opmærksom på, at sensorerne har begrænset rækkevidde og sensitivitet. DFM arbejder selv på at fremstille en kompakt gas-sensor på 6 cm i bredden og med øget sensitivitet.

Detektion af korrosion på offshore strukturer via droner

Forud for indlægget udlagde Lars Wacker at det samfundsmæssige tab pga. korrosion, hvert år beløber sig på 3,4 % af det samlede globale bruttonationalprodukt (ca. 74.314 milliarder US Dollars – 2013-tal fra NACE).

Der er altså god ræson i at kunne opdage korrosion. I dag foregår detektionen ved at en ekspert, ofte manuelt, sendes ud og kigger på offshore strukturer og, via et skema, anslår en procentmæssig angivelse af hvor meget rust, strukturen indeholder.

I samarbejde med industrien og Offshoreenergy.dk er DFM gået i gang med at udvikle de første skridt frem mod en sensor til korrosionsmåling.


Målene for prototypen:

  • Undgå at bruge en specialist (der anslår via et skema)
  • Lavt energiforbrug, lille og let
  • Sikker i et offshoremiljø
  • Skal kunne gå på mission selv (remote)
  • 30 x 15 x 10cm – vejer 1,8 kg
  • 98 % nøjagtig
  • Vil kunne anslå inden for en 3 meters afstand
  • Anslås via en lys-sensor
  • Kan påmonteres en drone

Hent DFMs præsentation HER

Pålidelig kamerabaseret opmåling med droner

Forsker ved DFM, Søren A. Jensen, fremviste flere forskellige muligheder for at foretage kamerabaseret opmåling vha. droner (fx lidar, syntetisk aperture eller et kamera).

Udgangspunktet for at kunne bruge et kamera til anslå afstande, er dog at kameraet er kalibreret og måler korrekt. Herunder er kalibrering af det tagne foto nødvendigt for at kunne bruge billederne til opmåling. Ligeså har kameraets linse også brug for kalibrering og billederne brug for ”billedeudretning”. Ved at gøre dette foretages der en korrektion af pixels, men det bliver samtidig også muligt at anslå usikkerhederne af korrektionerne.

Den kamerabaserede opmåling kan, efter endt kalibrering, så fx bruges til at finde revner i beton, samt lave afstandsbedømmelse via fotoet. Det bliver også muligt at bruge en algoritme, der kan finde revnerne, samt oversætte det til binær kode, som kan svare ja eller nej til, om der forefindes en revne eller ej.

Hent DFMs præsentation HER

Måling af emission fra skibe - Explicit

Billede af den Skeldar drone der skal udføres EMSA-missionerne i 2019Foto: Explicit -Billede af den Skeldar drone der skal udføres EMSA-missionerne i 2019.

CEO i Explicit, Jon Knudsen, gav de fremmødte et indblik i, hvordan Explicit bruger kompakte sensorer, smart flight metoder, og avanceret data til at monitorere miljøforurening fra skibe til søs.

Problematikken omhandler at miljøluftforurening er et stort samfundsmæssigt problem, hvor skibsbranchen bl.a. generer store mængder af luftforurening til søs, og via ny lovgivning er blevet pålagt at skifte til renere brændstof, når de nærmer sig havne. Incitamentet for at følge lovgivningen er dog lav, da miljøsyndere, hidtil, er sluppet med lave bøder, samt har været svære at foretage målinger af.

For at indfange data om fra skibene, har én af Explicits udfordringer været, at røgen fra skibene ikke kan ses med det blotte øje og ej hellere med et termisk kamera. Virksomheden har derfor udviklet deres egen ”smart-flight” metode, der via nogle bestemte flyvemønstre, sikrer at data opsamles i røgskyens bedste dataindsamlingspunkt.

En sensormåling kan foretages på omkring 20 sekunder, og herefter sendes de opsamlede data til virksomhedens cloudbaserede softwareløsning, der senere bruges til at udarbejde og raffinere data til rapporter. For at imødegå al tvivl foretages der to målinger, så der genereres en A og en B prøve.

Stort EU-projekt med større droner

Explicit har snart været i gang i 5 år, og i den tid, har de både foretaget målinger via adskillige droner, samt helikoptere, og når EMSA (European Maritime Safety Agency) lancerer en stor miljømission i 2019, så skal Explicit levere måleteknologi og emissionsanalyse i et internationalt konsortium, hvor én af partnerne bidrager med en stor skeldar-drone, der skal flyve BVLOS.

Hent en pressemeddelelse om projektet HER

Hent Jon Knudsens præsentation HER

Droner, sensorer og kunstig intelligens - SenseAble

CEO i SenseAble Jesper Andersen gav de fremmødte en gennemgang i virksomhedens arbejde med droner, sensorer og kunstig intelligens.

SenseAble leverer konsulentydelser, udvikling af dronesensorer på både hardware- og softwaresiden, samt payload integration på kommercielt tilgængelige platforme. Virksomheden har yderligere arbejdet med neurale netværk (onboard), samt multi drone operationer (sværme).

For tiden arbejder virksomheden på projekt SAFEEYE, der bl.a. skal øge sikkerheden ved BVLOS-operationer. SAFEEYE foretager nemlig en løbende risikovurdering, og kan yderligere overtage dronesystemet, hvis der opleves anormaliteter. Herefter skal systemet også kunne foretage en ”crash landing”, på et sikkert sted.

Jesper Andersen påpegede, at man i dag oplever at sensorer er blevet billigere, mindre, mere energieffektive og nemmere at integrere, så de kan nu ”sammenbygges” ”bundles” ind i units (enheder) og gøres mere opgavespecifikke.

Nutidig og fremtidig drone kapacitet

SenseAble leverede også et par fremtidsbud på dronernes kapacitet i den nære og fjerne fremtid. Herunder at vi i dag, og den nære fremtid, kan sætte neurale netværk med processorkraft på dronen, så der kan ske en real time kvalificering af dataen ”onsite”, så man hurtigt kan se, om hvorvidt man er i gang med at løse opgaven korrekt eller skal korrigere.

I en lidt fjernere fremtid skal vi forestille os, at droner vha. autonomi, selv vil kunne løse opgaver via sensorer, neurale netværk og processorkraft. Mht. at bruge droner og sensorer i til opgaveløsning i offhsore/maritime sammenhænge, så kom Jesper Andersen også med et par bud, disse kan ses i hans præsentation.

Hent Jesper Andersens præsentation HER

Næste arrangement i Innovationsforum Offshore Droner - 23. januar - Odense

Vil du være med til at udvikle nye løsninger til offshorebranchen og være med i feltet, der udbreder brugen af droner på innovative områder?

Så har du muligheden, når Energy Innovation Cluster (tidligere Offshoreenergy.dk) og UAS Denmark i samarbejde med Bladt Industries, inviterer til en éndags HACKATHON idé-workshop for udvikling af nye droneløsninger til inspektion og opmåling af store stålkonstruktioner til offshorebranchen.

Læs mere om HACKATHONEN HER

Hackathon: Vær med til at skabe en offsore droneløsning 23. januar