Droner fremmer teknologiforståelse i folkeskolen

Droner bidrager til teknologiforståelse i folkeskolen

Undervisningsministeren og Integra besøgte fynsk folkeskole

Den. 15. januar besøgte undervisningsministeren en fynsk folkeskole for at få indblik i skolens måde at bringe droneteknologi ind i undervisningen bl.a. i tæt samarbejde med lokale virksomheder – heriblandt Integra Aviation Academy.

Undervisningsminister Merete Riisager kunne under besøget se, hvordan skolen har indfriet regeringens ønske om at sætte teknologiforståelse på skoleskemaet. Mens 3. og 5. klasserne viste, hvordan de lærer at kode robotter, havde 8. klasserne indtaget skolens gymnastiksal for at vise ministeren, hvordan de lærer ved hjælp droner.

Dronerne er blevet en fast del af matematikundervisningen for skolens 8. klasser og de små flyvende maskiner benyttes særligt som værktøj til at forstå den komplekse geometriundervisning. Og det har ifølge skoleleder Mogens Falk Jørgensen givet gode resultater. ”Dronerne har hjulpet eleverne til at gøre matematikken letforståelig” siger han og fortsætter: ”Det bliver pludselig håndgribeligt for eleverne, når de kan se, at det, de har skrevet ind i dronernes computere bliver til flotte manøvrer. Og hvis der er en regnefejl, falder dronerne ned”.

Tæt samarbejde med virksomheder

Vejen til succes har for Kroggårdsskolen været et nært samarbejde med teknologivirksomheder, som har uddannet skolens lærere til at bruge teknologien i undervisningen. For dronernes vedkommende har det betydet en tæt dialog med UAS Denmark-medlemmet Integra Aerial Services, der har leveret et par udendørs, droner samt stillet deres faciliteter i hangaren i Odense lufthavn til rådighed for et samarbejde om udvikling og afprøvning af droner i undervisningen.

Samtidig har virksomheden også haft et mindre hold lærere gennem et dronebeviskursus, så de både kender lovgivningen samt dronernes tekniske opbygning og formåen. Dronernes fremtid synes dermed sikret på den fynske folkeskole, men man er i Integra også klar til at samarbejde med andre folkeskoler, som ønsker at sætte dronerne på skoleskemaet. Direktør i Integra Aerial Services, Michael Thorsen udtaler ”Vi er åbne for ethvert samarbejde, der gør næste generation til mestre i at programmere og arbejde med droner, og vi hjælper gerne andre skoler i gang med lignende projekter”.

For Mogens Falk Jørgensen har det været en positiv oplevelse at arbejde sammen med Integra Aerial Services, og han ser da også et stort potentiale i udvide dronebrugen til andre fagområder: ”Jeg er lige nu i dialog med Integra om at undersøge, hvordan dronerne f.eks. kan bruges i biologiundervisningen. Og så vil vi på sigt kigge på, hvordan de kan bruges som en måde at anspore innovation og entreprenørskab hos eleverne” udtaler Mogens Falk Jørgensen.

Se flere billeder fra besøget på UAS Denmarks Flickr-konto 

Teknologiforståelse på skemaet og dagsordenen

Dette falder da også i tråd med de ønsker ministeren og regeringen har til fremtidens folkeskole. Her arbejdes der fra regeringens side på at gøre teknologiforståelse til en obligatorisk del af undervisningen på alle landets godt 1300 folkeskoler. Undervisningsministeren meddelte den 25. januar, at hun ønsker at starte drøftelser om, hvordan dette gøres på den mest hensigtsmæssige måde.

Det tætpakkede teknologibesøg tjener derfor til inspiration for ministeren, og selvom det endnu ikke er afgjort, hvordan fremtidens teknologiundervisning kommer til at se ud, er én ting sikkert: På Kroggårdsskolen har de både erfaringer og forslag til, hvordan det kan gøres.