Erfaringsudveksling ved funding-event i Aalborg

Robot- og droneaktører fik viden om funding i Aalborg

Foto: UAS Denmark - Lektor Anders La Cour-Harbo fra Drone Research Lab informerede om Aalborg Universitets erfaringer med at skaffe funding.

Fælles arrangement gav Robot- og droneaktører viden om offentlige fundingprogrammer og Horizon 2020 

Innovationsnetværket RoboCluster og industrinetværket for droner UAS Denmark samlede 27. februar 20 aktører, med rod i drone- og robotmiljøet, for at afmystificere mulighederne inden for offentlige støtteprogrammer. Mødet foregik på og i samarbejde med Aalborg Universitet.

Præsentationer fra arrangementet