Erfaringsudveksling ved funding-event i Aalborg

Robot- og droneaktører fik viden om funding i Aalborg

Foto: UAS Denmark - Lektor Anders La Cour-Harbo fra Drone Research Lab informerede om Aalborg Universitets erfaringer med at skaffe funding.

Fælles arrangement gav Robot- og droneaktører viden om offentlige fundingprogrammer og Horizon 2020 

Innovationsnetværket RoboCluster og industrinetværket for droner UAS Denmark samlede 27. februar 20 aktører, med rod i drone- og robotmiljøet, for at afmystificere mulighederne inden for offentlige støtteprogrammer. Mødet foregik på og i samarbejde med Aalborg Universitet.

Præsentationer fra arrangementet

 

Horizon 2020 som ”udviklings-springbræt” - MyDefence

Koordinator Nanna Tribler gav via sit oplæg et overblik over virksomhedens historie, fra fødslen af virksomhedens idé (personbeskyttelse mod vejsidebomber) i 2009, til modning af konceptet og jagt på investorer frem til etableringen i 2013 op til i dag, hvor MyDefence specialiserer sig i at udvikle anti-droneteknologi, har samarbejder med bl.a. Lockheed Martin, en afdeling i USA og i alt 25 ansatte.

Yderligere fortalte Nanna i sit oplæg, hvordan offentlige støtteprogrammer er interessante for MyDefence, da det giver mulighed for at få dækket omkostninger forbundet med udvikling af nye produkter. MyDefences første produkt: ”Wingman”, blev bl.a. til vha. midler fra Innovationsfonden i 2015.

Professionel assistance gav pote

I 2015 opdager MyDefence et perfekt europæisk Horizon 2020 call, som vedrører, virksomhedens speciale – sikkerhed. Herefter tager MyDefence kontakt til det NordDanmarks EU-kontor, der henviser til konsulenterne fra Innovayt, som anbefaler at der iværksættes en fase 1 ansøgning, med bl.a. en markedsanalyse, da dette i højere grad vil sikre mulighederne for at få godkendt projektet i fase 2.

Begge ansøgninger ender med at blive godkendt, og som resultat af dette er MyDefence i dag i gang med at teste, udvikle, demonstrere og kommercialisere deres KNOX-anti-dronesystem til civile kontekster, hvor fængsler og fodboldstadions skal sikres.

Afslutningsvis fremhævede Nanna Tribler at ansøgninger til europæiske fondsmidler kræver tid, tålmodighed og for de flestes tilfælde ikke er mulig at gennemføre uden professionel assistance, hvorfor NordDanmarks EU-Kontor og Innovayt, for MyDefence, havde været uundværlige i processen.

Offentlige støtteordninger skaber flere anvendelser -  Drone Research Lab

Lektor ved Aalborg Universitet og stifter af Drone Research Lab Anders La Cour-Harbo gjorde opmærksom at universitet ofte søger midler via Innovationsfonden og Det Frie Forskningsråd og gerne ud fra en forskningsmæssig interesse med fokus på droneplatformen. Det er således forskning, der har til formål at udvide dronernes anvendelsesområder.

Via en ansøgning til Innovationsfonden fik man fx bevilliget 7,2 millioner kroner til SAFE-Eye-projektet, der har til formål at reducere risikoen ved droneflyvninger. Midler søgt via Det Frie Forskningsråd, skal gerne afdække ”grundforskning” og her har man bl.a. hentet 5 millioner til at udvikle en meget lille flight computer.

Gode råd når du ansøger

Overvejer du at ansøge om midler fra fx Innovationsfonden, så kunne Lektor Anders La Cour-Harbo dele et par gode råd, bl.a. kan det svare sig at nærlæse ”call teksten”, samt genbruge nogle af de samme formuleringer i ansøgningen. Da Innovationsfonden er meget forretningsorienteret, bør et givent projekt også kunne demonstrere kommerciel værdi, hvorfor hhv. udarbejdelsen af en business plan og et budget også er påkrævet. Yderligere kunne Anders La Cour gøre opmærksom på, at Innovationsfonden har set mange droneprojekter, men kun støttet få.

Se mere om funding, og hvilke projekter Drone Research Lab har ansøgt om, i Anders La Cour-Harbos præsentation

Guidet tur i "tilskudsjunglen" – Innovayt

Som rosinen i pølseenden gav Partner i Innovayt Thomas Elmbæk Knudsen et overblik over de mange forskellige offentlige støtteordninger, der findes. Innovayt specialiserer sig i at rådgive virksomheder om finansiering af udviklingsprojekter gennem højkvalitets-ansøgninger til offentlige støtteprogrammer og har eksisteret siden 2007 med kontorer i Danmark, Norge og Portugal.

Teknologiudvikling er den primære årsag til at ansøge om midler og da støtteprogrammerne repræsenterer en mindre finansiel risiko, end fx at fortynde sit ejerskab, er det attraktivt at få finansieret dele af sin produktudvikling uden selv at skulle dække alle omkostninger. Thomas gjorde også opmærksom på, at programmerne endda har stigende relevans for SMV’er, da kravsspecifikationen for den teknologi virksomhederne skal beskrive, at de agter at udvikle, er faldet, hvorfor det er blevet simplere at ansøge og få midler.

Værd at overveje før du ansøger

På trods af, det er blevet nemmere at ansøge og få funding til sin idé, så skal ideen, som er hele grundlaget for at ansøge om midler, dog stadigvæk indeholde nyhedsværdi (noget innovation) og være støtteværdig (ikke overtræde eller balancere på det etiske). Yderligere er det bestemt et plus, hvis ideen løser et samfundsmæssigt problem.

Ligesom Nanna Tribler, fremhævede Thomas at støttefinansiering er en proces som tager tid, kræver ressourcer (en god ansøgning tager omkring 100+ timer at producere) og risikovillighed (man skal finde nye samarbejdspartnere).

Støtteprogrammernes detaljer

I Thomas’ præsentation, er det muligt at få overblik over indholdet af de mange programmer, samt hvor på TRL-skalaen (Technology-Readiness-Levels) de befinder sig.