Flere muligheder for at kontrollere luftrumsrestriktioner inden ”take-off”

UAS Denmark har kigget på 4 digitale platforme til, at hjælpe operatøren i planlægnings- og udførelsesdelen af en mission.

Som alle operatører ved er planlægning før en droneflyvning alfa og omega. Heldigvis får droneerhvervet løbende adgang til nye digitale dataressourcer, der på en nem måde kan overskueliggøre, hvor og hvor man ikke må flyve.

UAS Denmark har her samlet en oversigt over 4 digitale værktøjer, der kan bruges i planlægningsfasen før en mission.

OBS - de 4 systemer er kun vejledende

Før du læser videre er det dog vigtigt at fastslå at på trods af nedenstående systemers bekvemme visning af luftrumsrestriktioner, så er det den enkelte operatørs ansvar, at sikre sig at gældende lovgivning overholdes ved droneflyvning. Systemerne er udelukkende vejledende og fritager ikke operatøren for at undersøge reglerne for at flyve i et givent område, ej hellere at indhente informationer om luftrumsrestriktioner via flyvekort og NOTAM.

Droneweb

Læs mere om Droneweb

Luftrumsinformationssystemet Droneweb blev i januar 2017 lanceret af Trafik,- Bygge,- og Boligstyrelsen og NAVIAIR. Systemet viser droneoperatørerne, hvilke luftrumsrestriktioner der er gældende i Danmark og er resultatet af et større samarbejde initieret af TBST, NAVIAIR plus alle relevante myndigheder (rigspolitiet, militæret etc.).

Hvad viser droneweb?

Droneweb viser vha. af et google map og et ”overlay”, de luftrumsmæssige restriktioner, der vedrører:

- Flyvesikkerhedsmæssigt kritiske områder (flyvepladser, P, R, og D områder)
- Sikringsmæssigt kritiske områder (kongehuset, fængsler, christiansborg etc.)
- Naturfølsomme områder (jf. BL 7-15)

Bemærk at Droneweb ikke viser lodsejeres regler for færdsel herunder start og landing. Operatøren skal således selv orientere sig mht. dette, samt øvrige regler der gælder for at flyve med droner.

Kommende features:

Droneweb er pt udgivet som en betaversion, hvorfor systemet løbende forbedres og på sigt er ideen at formularer til sikringsmæssige områder implementeres. Således at operatøren hurtigt kan få relevante myndigheders kontaktoplysninger.

Du kan læse mere om Droneweb HER

Droneplan

Besøg droneplan på - https://beta.droneplan.dk/

Droneplan er et informationssystem til visning af flyverestriktioner udarbejdet af danske Adepta Networks. Systemet har været under udarbejdelsen siden starten af 2017.

Hvad viser Droneplan?

Kortet er bygget op omkring et skræddersyet kort målrettet mod detaljer, som er interessante for dronepiloter.

- Flyvesikkerhedsmæssigt kritiske områder (flyvepladser, P, R, og D områder)
- Sikringsmæssigt kritiske områder (kongehuset, fængsler, christiansborg etc.)
- Alle naturfølsomme områder (jf. BL 7-15)

Bemærk at Droneplan pt er tilgængelig i en beta-version, hvorfor de områder, hvori der er annonceret NOTAM vises, men ikke detaljerne for, hvornår området er aktivt. Dette vil dog tilgå i næste version, der lanceres i løbet af de næste 1-2 uger.

Droneplan indeholder en database bestående af over 8.000 relevante punkter for droneflyvninger, information om flyverestriktioner, samt data af orienteringsmæssig karakter (høje bygninger, tårne, master, kraftværker osv). Yderligere er det muligt at få en isometrisk vinkel af kortet, der bl.a. inkluderer 3D-modeller af bygninger. Denne vinkel kommer frem såfremt man holder højre museknap nede og bevæger musen i den ønskede retning (fx nedad).

Kommende features:

Hos Adepta arbejdes der på at implementere automatiske adviseringsformularerer til politiet, samt kontaktinformationer til andre relevante instanser for det område, man ønsker at flyve i. Derudover er kontaktformularer til infrastrukturforvaltere også på tegnebrættet, men det er i et lidt længere perspektiv.

Tilgængelighed:

DronePlan er understøttet i: Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer 11, Edge og på tablets. Desuden arbejdes der på en mobilversion.

Kom i gang med Droneplan:

Droneplan er tilgængelig på https://beta.droneplan.dk/ og du kan oprette en gratis bruger til systemet. På sigt er det planen at der udvikles en betalingsmodel, mere om dette vil dog tilgå i fremtiden.

Har du feedback til dine oplevelser med systemet hører Droneplan gerne fra dig på mailen: info@droneplan.dk

Unifly

Besøg Unifly's hjemmeside

Den belgiske virksomhed Unifly leverer på deres cloudbaserede service, gratis såvel som, betalte digitale løsninger for dronepiloter i felten.

Gratis Launchpad:

Til en start kan virksomhedens ”launchpad” donwloades gratis fra hhv. Apples app store og Google Play, med denne i hånden er der mulighed for at oprette en gratis bruger, registrere en drone (samt vægtklasse), tilgå et kort for at se et givent områdes dronelovgivning, samt få et hurtigt overblik over evt. restriktioner.

Gratis versionen giver også mulighed for at lave et digitalt arkiv, der kan indeholde nedfældning af missioner, logning af flyvninger, en oversigt over dine droner, batterier eller vigtige dokumenter, du ønsker gemt i skyen. Logbogen kan føres via en app på din tablet og de andre informationer indtastes nemt ved at logge på systemet med en computer.

Unifly Pro:

Betalingsversionen ”Unifly Pro” findes i flere versioner og prisen starter fra 11,1 € om måneden, men varierer og stiger alt efter om man ønsker at betale for et helt år og afhænger desuden også af, hvor mange brugere man ønsker skal have adgang til systemet.

Med Unifly Pro får droneoperatøren mulighed for at udfylde og visualisere en flyveplan for missionen, der tilmed kan kontrollere om den angivne rute kan udføres jf. den gældende lokations lovgivning. Samtidig kan de data operatøren udfylder blive distribueret som en digital NOTAM, der kan deles med relevante myndigheder. Systemet giver yderligere adgang til at generere de relevante dokumenter, såfremt du har brug for at søge særtilladelse til en given flyvning. Unifly Pro tilbyder yderligere brugeren at tracke sin drone i realtime, samt at logge flyvningerne automatisk.

Om vores kig på Unifly's produkter:

UAS Denmark har i forbindelse med denne artikel kun kigget på gratis-versionen af Unifly, der på nuværende tidspunkt er opdateret med en database, som inkluderer den gældende luftfartslovgivning for Holland, Storbritannien og Danmark.

Du kan læse mere om Unifly HER

Skydemon.aero

Besøg Skydemon.aero

Skydemon er britisk software designet til ruteplanlægning for motorflyvere. Programmet er tilgængeligt på hhv. android, IOS eller windows platformen. Skydemon kan erhverves ved at købe enten en månedlig eller årlig adgang til hhv. 103,- kr. inkl. moms eller 1194,- kr. inkl. moms. Yderligere kan Skydemon downloades som trial-version, med gratis adgang i 30 dage.

Selvom droner ikke har brug for at planlægge ligeså lange ruter som motorflyvere, kan der alligevel være noget at hente i Skydemon. Programmet genererer nemlig en højdeprofil via sin ”virtual radar”, der tydeliggør evt. forhindringer, samt terrænfald- og stigninger der er på ruten, hvilket kan være nyttig information i planlægningsfasen af en droneoperation. Skydemon viser også vejrinformationer, luftrumsrestriktioner og NOTAMs i realtid.

Er du interesseret i at lære mere om Skydemon, kan du læse mere HER