Forum for Offshore Droner fokuserede på digitalisering i Aalborg

Forum for Offshore Droner i Aalborg

Reseiwe, Scopito, EasyInspect og Ørsted zoomede in på digitale perspektiver ved Forum for Offshore Droner i Aalborg

30. november afholdte InfinIT, Offshoreenergy.dk og UAS Denmark Forum for Offshore Droner for anden gang – denne gang med fokus på digitalisering.

Til mødet var virksomhederne Reseiwe, Scopito, EasyInspect inviterede ind for at dele, hvordan deres respektive løsninger på sigt kan bidrage til at skabe droneværdi for offshorebranchen.

Ørsted var som offshore-repræsentant også inviteret til mødet for at bidrage med en udfordring til de fremmødte med fokus på, hvilke arbejdsområder Ørsted potentielt kan se droner bidrage til eller løse.

Droneløsninger til fremtidens offshore-opgaver

Scopito - lagring af inspektionsdata i skyen

Stifter af Scopito Ken Falk fremviste virksomhedens cloudbaserede platform til nem lagring, analyse og deling af inspektionsdata fra droner.

Data, og navnlig for meget data er et problem og Scopitos løsning startede da også ud med mange manuelle arbejdsgange, hvor kunden modtog store mængder af data til egen analyse.

I dag imødegås dette ved at en stor del af analysearbejdet foretages via en afdeling i Nepal – og kunden får som et resultat af dette færre billeder, samt kun relevante billeder med opmærksomhedspunkter, der skal gennemses.

Energinet.dk er et eksempel på en af Scopitos kunder, som har haft stor gavn af at få præsenteret relevant data i god tid, da det giver mulighed for at planlægge evt. vedligeholdelsesoperationer i ro og mag.

EasyInspect - Inspection Cloud til data management

Senior Engineer ved EasyInspect Vladimir Fedorov introducerede de fremmødte for EasyInspects platform til data management, analyse og udarbejdelse af inspektionsrapporter - Inspection Cloud.

EasyInspects cloudbaserede løsning gør det muligt at sortere og anmærke inspektionsdata, således at brugeren får en nem visuel oversigt over problemstillinger (issues). Systemet kan desuden foreslå flere vinkler på samme problemstilling, eksempelvis se en skade på en vindmøllevinge fra flere vinkler, dog uden at der oprettes mere end én anmærkning.

Inspection Cloud forventes at lanceres og åbne for ”early access”, i slut 2017/start 2018.

Ørsted - droneudfordringer ved etablering af nye "vind-sites"

Ørsteds Teamleder med ansvar for havundersøgelser, når nye ”vind-sites” skal etableres og udvælges, Simon Hviid – havde en række udfordringer med til de fremmødte - se alle disse i Simon Hviids præsentation HER

Ørsted, som har drevet offshore vindmølleparker siden 1991 primært i Europa, men også i USA og Asien – skal bl.a. foretage en række undersøgelser inden etableringsarbejdet på en ny vind-park kan påbegyndes, hvor droner muligvis kan løse en række opgaver billigere og bedre.

3 droneopgaver i Ørsted

Monitorering af vildt liv:

Vildt livsundersøgelser indbefatter en længere kampagne, hvor vildt liv (fx fugle) monitoreres inden opføring, under konstruktionen og efterfølgende.

 

Mapping af fiskeområder:

For at undgå, at gå i vejen for potentielle fiske-hot-spots og dermed være i vejen for en anden industri, kan droner mere fleksibelt være med til at mappe potentielle fiskeområder.

 

Geologiske undersøgelser vha. droner:

Under opførsel af nye vindsites foretages der geologiske undersøgelser og i den forbindelse kan droner måske bidrage vha. lidar og magnetometer til udførsel af sådanne undersøgelser.

 

Ørsteds ønskeseddel til dronernes "formåen"


Foruden arbejdsområderne havde Ørsted også nogle forestillinger om dronens ”formåen”, hvilket bl.a. inkluderede:

  • Takeoff og landing på fartøjer
  • Hårdhed ift. vind og vejr
  • Alsighed – dronen kan ”fittes” med mange typer af sensorer
  • Evne til at bære mange kilo
  • Kan arbejde autonomt
  • Har lang arbejdsradius
  • Nem at samle, transportere og indsætte

  

Se billederne fra 30. novembers Forum for Offshore Droner 

Næste møde i Forum for Offshore Droner

Næste møde i Forum for Offshore Droner er skemalagt til Esbjerg den 7. marts, hvor fokus bliver på idégenerering.