Fremtidens droneklynge

Hvad skal vi fokusere vores arbejde på, hvis vi vil skabe 8.500 jobs i dronebranchen i 2030?

8.500 jobs var emnet, da UAS Denmarks advisory board havde sat hinanden stævne på Hotel Hesselet i Nyborg hele 6. december. Læs her udpluk fra drøftelserne på mødet.

På december måneds flotteste solskinsdag og med udsigt over Storebælt var alle fremmødte fulde af energi og begejstring over dagens opgave. I sådan en grad at de fremmødte indlægsholdere kæmpede med at få præsenteret deres pointer.

142 tilfredse medlemmer

Et godt fundament er skabt, idet advisory board med glæde kunne notere sig, at klyngen har 142 tilfredse medlemmer (baseret på telefoninterviews med medlemmer i september-oktober gennemført af uafhængigt analyseinstitut), og at klyngens målsætninger for 2018 omkring forretningsskabelse m.v. ser ud til blive opfyldt. Dermed ikke sagt, at der ikke er udfordringer for den nye droneindustri.

Fra spirende til etableret klynge 

Klyngeforsker Mads Brunn Ingstrup fra SDU udlagde, hvordan at UAS Denmark kan gå fra spirende til etableret klynge. Det handler blandt andet om bidrage til at etablere samarbejde mellem klyngens virksomheder og bidrage til at skabe forretningsmuligheder – begge allerede centrale dele af UAS Denmarks strategi - se mere HER

Den autonome mobilitets fremtid

Mathias Vinther fra Autonomous Mobility præsenterede deres prognose for fremtidens mobilitet: Om 10 år kan man få 100 % af sine transportbehov dækket af autonome køretøjer. En af de største udfordringer er og har været reguleringen, akkurat som i droneindustrien - se mere HER

National styrkeposition for droner og robotter

Adm. direktør for Udvikling Fyn, Niels Erik Haug-Larsen, gennemgik Udvikling Fyns overordnede tilgang til at arbejde med klynger, hvor UAS Denmark er 1 af 7 klynger (den eneste nationale). Desuden beskrev han UAS Denmarks samarbejde med Odense Robotics, der har til hensigt at etablere en fælles national styrkeposition inden for robotter og droner. Således at droner og robotter kan blive udvalgt i blandt de kommende 10-12 klynger, der vil blive satset på fra national side.

 

Den fremadrettede strategi blev vendt og drejet. Blandt andet foreslog advisory boardet:

1)Hold fortsat fokus på at koble medlemmerne sammen med relevante brugere af droneteknologi (Reverse Shark Tanks). Gode emner blev drøftet, herunder muligheden for at afvikle inspirationsseminarer med andre brancher, herunder potentielle leverandører.

2)Sæt fokus på medlemshvervning af større virksomheder samt virksomheder fra relaterede teknologiområder, såsom sensorer og software.

3)Overvej at abonnere på relevante udbud, som kan videreformidles til medlemmerne.

4)I forbindelse med UAS Denmarks samarbejde med forsvaret kunne der tages initiativ til en konference om industrisamarbejde.

5)Selvom testcentret i HCA Airport ikke er advisory boardets “arbejdsområde” ønskede boardet et fortsat stærkt fokus på at få skabt et godt testcenter med instrumentering, BVLOS-flyveadgang etc.

Introduktion af drone- robot startup hub

Dagen sluttede med en præsentation af den såkaldte “startup hub”, som drives i samarbejde med Odense Robotics, og som fra 2019 har tre faste inkubationspladser til de mest lovende drone-startups, der kan findes. Af startup hubbens tidligere “beboere” har seks ud af otte fået kommerciel succes efter forløbet på typisk 12-18 måneder. Startups kan komme fra både ind- og udland. Fysisk er startup hubben placeret i Odense.