Hackathon: Vær med til at skabe en offsore droneløsning 23. januar

Hackathon: Vær med til at skabe en offsore droneløsning 23. januar

Idé-workshop skal skabe grobunden for nye droneløsninger til offshorebranchen 

Vil du være med til at udvikle nye løsninger til offshorebranchen og være med i feltet, der udbreder brugen af droner på innovative områder?

Så har du muligheden, når Energy Innovation Cluster (tidligere Offshoreenergy.dk) og UAS Denmark i samarbejde med Bladt Industries, inviterer til en éndags idé-workshop for udvikling af nye droneløsninger til inspektion og opmåling af store stålkonstruktioner til offshorebranchen.

Dagens emne

Bladt Industries er Danmarks største leverandør af transistion pieces (topstykket af fundamentet til en offshore vindmølle) og offshore transformerstationer. Til deres produktion, ønsker de en droneløsning, der kan opmåle, overvåge og inspicere de store konstruktioner.

Dagens forløb

Til udvikling af en passende og innovativ løsning, inviterer alle interesserede til at deltage i et mini-hackathon, der i al sin enkelthed går ud på at bidrage til udviklingen af en løsning, der kan opfylde Bladt Industries’ krav. Dagens program vil derfor være en idégenereringsworkshop, der tager udgangspunkt i Bladts udfordring.

Dagens formål

Da løsningen ikke findes på markedet pt, er der brug for udvikling for at realisere løsningen. På baggrund af dagens idéer og input, identificeres mulige løsninger og virksomheder, der kan stå for skabe løsningen.

Efter workshoppen, evalueres idéerne og der udvælges én eller flere virksomheder, der kan bidrage med at gennemføre udviklingen, evt. i et fundet udviklingsprojekt.

Hvilke virksomheder bør deltage?

Helt enkelt søger vi alle virksomheder, der har gode idéer eller allerede har dele af det samlede koncept. Det kan f.eks. være virksomheder, der allerede udfører inspektioner, har inspektionsudstyr, avancerede sensorer, udvikler software eller på anden måde kan bidrage til et samlet produkt.

Program

09 : 00    Velkommen og dagens program
09 ; 15   Bladt Industries udfordring præsentation
09 ; 45   Introduktion
10 : 30   Fokus på udfordringen
11 : 00   Fokus på løsningen (og working lunch)
13 : 00   Præsentationer i plenum (og feedback)
14 : 00   Finpudsning af løsninger
15 : 00   Tak for i dag

Tilmelding

Tilmelding sker på Energy Innovation Clusters hjemmeside senest mandag den 21. januar kl. 12.00- arrangementet er gratis.

Tilmeld dig arrangementet

Tid og sted

Kl: 9:00 – 15:00 - 23. januar 2019
Forskerparken 10
5230 Odense M
Centerbygningen
Mødelokale: Auditorium

Om Innovationsforum for Offshore Droner

Formålet med Innovationsforum for Offshore Droner er at identificere udfordringer for fremtidigt samarbejde mellem offshore- og dronebranchen med henblik på at få skabt værdi for de deltagende parter. Kort sagt få identificeret, hvor dronerne kan bidrage og skabe værdi i offshoreindustrien.

Kontakt

Har du spørgsmål til mødet kontakt da: