Innovations indtryk fra Xponential

UAS Denmark deltog sammen med Teknologisk Institut og Innovation Center Denmark på  AUVSIs Xponential 17

Teknologisk Institut og Innovation Center Denmark deltog også på AUVSIs Xponential 17'

UAS Denmark og virksomhederne, Integra Aerial Services, Mydefence Sky-Watch og Scandinavian Avionics udstillede sammen på den danske stand: ”Denmark Pavilion” ved den netop afholdte AUVSI Xponential messe i Dallas. På messen deltog også det danske innovationscenter i Silicon Valley, samt Teknologisk Institut. Nedenfor kan du læse, hvordan de oplevede at besøge messen.

Jeppe Dørup Olesen - Innovation Center Denmark

Hvilke funktion har innovationscentret i Silicon Valley ift. droner og Danmark?

En central ambition i regeringens dronestrategi er at internationalisere Danmarks droneforskning og droneerhverv. Innovation Center Denmark, Silicon Valley bidrager i den forbindelse til en international kortlægning af potentielle samarbejdspartnere med særligt fokus på universitetsmiljøet i Californien og udvalgte andre universiteter i USA.

Hvorfor deltog du i Xponential?

Vi deltog i Xponential som led i denne kortlægning af potentielle samarbejdspartnere på forskningsområdet. Målet var at identificere centrale aktører, der beskæftiger sig med droneforskning og –uddannelse i USA. Xponential var en oplagt mulighed for at tage den nationale temperatur på droneforskning og –erhverv i USA og samtidig tage de første spadestik til potentielle samarbejder mellem aktører i det amerikanske og danske droneforskningsmiljø.

Hvordan ser du Danmarks muligheder for at skabe internationale forbindelser, fx inden for universitetsverdenen, og dermed bevæge os fremad som en førernation inden for droner?

Gode! Vi oplevede en meget positiv tilbagemelding fra en lang række aktører på Xponential. Danmark er en kendt aktør inden for droneforskning, og vi oplevede, at der er opmærksomhed på, at der er fleksible muligheder for testflyvning i Danmark.

Hvad overraskede dig mest under messen?

Droneteknologien indeholder mange perspektiver for en række industrier i fremtiden. Men det står også klart at der er en række barrierer for at potentialerne kan indfries; det gælder både hardware, software og reguleringen på droneområdet.

Hvad sætter du i gang som opfølgning på messen ved det danske innovationscenter i San Francisco, som forhåbentlig skal gavne den danske droneindustri?

På baggrund af de etablerede kontakter på Xponential og tidligere forundersøgelser foretaget i Californien, udarbejder vi en rapport, som giver et overblik over potentielle samarbejdspartnere ved de amerikanske universiteter.


Jesper Villadsen - Teknologisk Institut

Hvorfor deltog du i Xponential?

Xponential er efter min mening, stedet man bør være, hvis man er en legitim spiller i dronebranchen. Dronernes ledende eksperter, førende forskere og toppen af industrien samles til Xponential.

Er der nogle nuværende droneaktiviteter hos Teknologisk Institut, du havde i fokus, som en del af din deltagelse på messen?

Teknologisk Institut har en række verdensførende dronerelaterede forskningsprojekter og udviklingsprogrammer. Derfor er det naturligt at Teknologisk Institut er repræsenteret. I samarbejde med den danske droneindustri udvikler vi i øjeblikket et energisystem, der skal forlænge den gennemsnitlige flyvetid for droner fra ca. en time til 24 – læs mere HER

Hvad tager du med fra messen?

Droneindustrien er nu endelig klar til BVLOS, og det er på tide at vi fanger teknologien i opløbet, så droneloven ikke bliver en spændetrøje for innovation og vækstmuligheder. Der er ingen tvivl om, at BVLOS-droner får brug for mere kraftfulde energisystemer, med en bedre kraft-til-vægt ratio end, hvad den nuværende batteriteknologi kan levere i dag. Det er afgørende at industrien driver den teknologiske udvikling frem mod dette punkt, og at lovgivningsprocessen hele tiden er up-to-date med hvad dronerne kan i dag, og hvilke perspektiver, der ligger i anvendelsen af BVLOS-droner.

Hvilke aktiviteter igangsætter du som opfølgning på messen?

Vi bruger input fra messen til bl.a. at prioritere vores strategiske forskningsindsatser, så Teknologisk Institut kan fortsætte med at styrke vækstskabende innovation i danske firmaer.


 Læs også om fire danske virksomheders oplevelse på Xponential-messe HER