Indtryk fra Innodrone konference

Indtryk fra Innodrone konferencen

Ca. 60 aktører med baggrund i droneindustrien deltog til Innodrones kick-off arrangement den 30 maj i Odense. 

Projektleder på Innodrone, Peter Strabo Hummelshøj fra Robocluster og Martin Søndergaard fra Censec (på billedet) bød alle de fremmødte velkommen, samt gjorde opmærksom på at formålet med det 2-årige innodroneprojekt (start 2017 til slut 2018) er at få skabt 15 drone-videnssamarbejder mellem virksomheder, GTS’er, universiteter og innovationsnetværk.

Resumé af oplæggene

Med dette blev dagens program kickstartet og nedenfor kan du læse resumé af de 11 oplæg, samt hver af disses ønsker for fremtidig udviklinger i droneindustrien.

Besøg Innodrones hjemmeside

Næste Innodrone arrangement vil være i forbindelse med TUS Nordics konferencen, der afholdes i Odense Congress Center i dagene fra 10. – 12. oktober – læs mere her