Månedens medlem - Airinov

 

Den franske virksomhed Airinov er månedens medlem af UAS Denmark. Vi har taget en snak med Business Developer Anders Halberg fra Airinov.

 
 
Månedens medlem Airinov

 

Hvem er Airinov?

Airinov er en Fransk virksomhed, der anvender droner til landbrugsmæssige formål. Virksomheden startede i 2010 i en lade i Nordfrankrig, hvor 3 iværksættere satte sig for at udvikle en drone, der kunne bruges i landbruget. Det ligger dybt i virksomhedens DNA, at det, man bruger dronen til, skal skabe værdi og være let tilgængeligt for landmanden.

Hvad er jeres produkt?

Vi flyver over landmandens raps- og hvedemarker, men flere afgrøder er på vej. Vi fotograferer således markerne med et multispektralkamera, hvorefter vi analyserer billedmaterialet og beregner markens kvælstofbehov ned til sidste kvadratmeter. Landmanden modtager vores rapport over marken med kortmateriale, der tydeligt viser forskelle i markvæksten. Det er meningen at han i samarbejde med sin planteavlsrådgiver skal bruge denne rapport til at målrette fokus på de områder som er problematiske. Vi genererer også filer til brug i landmandens traktorcomputer, så han nemt og enkelt kan køre traktoren som han plejer og blot overlade styringen af gødningssprederen til hans computeren takket være vores avancerede tildelingskort. Dette arbejde er normalt noget, vi får udført af droneoperatører, som vi samarbejder med, og som har vores udstyr.

Hvem er jeres målgruppe?

Airinov henvender sig primært til landmænd, som ønsker at optimere og mindske deres gødningsforbrug og derved tage hensyn til miljøet. Vi har også forædlere af kornsorter som kunder, da vi er i stand til at lave dataindsamling fra forsøgsmarker på en enkel og hurtig måde.

Airinov stod i 2015 for over halvdelen af de kommercielle UAS-flyvninger i Frankrig. Hvor udbredt er jeres produkt blandt franske landmænd?

Vores service er brugt af ca. 8.000 landmænd i Frankrig, og vi overfløj over 100.000 ha. sidste år. Faktisk stod Airinov for 85 pct. af de kommercielle droneflyvninger i Frankrig i 2015 ifølge de franske luftfartsmyndigheder. Vi er på nuværende tidspunkt aktive i Tyskland, Holland, Belgien, Storbritannien, Danmark, Sverige og Estland. Vi oplever stor interesse for vores service og forventer derfor yderligere lande på listen inden årets udgang.

Hvordan ser I generelt på udviklingen i brugen af droner inden for landbruget?

Der er stor interesse for brug af droner i landbruget, så der er både potentiale og et stort behov. Landbruget bruger mange penge på meget store og dyre maskiner samt produkter såsom gødning, såsæd og planteværn for at nå deres udbytter. Mens gødning og planteværn udgør cirka halvdelen af omkostningerne til dyrkningen, er der også maskinomkostningerne. De tunge maskiners færdsel i marken er tilmed både tidskrævende og direkte skadelig for jordens struktur. Enhver teknologi der kan reducere behovet for gødning, planteværn eller færdsel i marken blot en smule, er derfor en god idé.

Vores droner muliggør, at man kan indsamle værdifuld viden om markerne og netop planlægge arbejdet på en optimal måde. Det gavner landmandens bundlinje og miljøet.

I Airinov arbejder vi hele tiden med at finde nye anvendelsesområder til vores teknologi, og vi ser flere muligheder både i andre afgrøder men også til mere end blot gødningsoptimering. Som nævnt indledningsvis, er det imidlertid meget vigtigt for os, at det, vi anvender dronen til, giver mening, skaber værdi og er anvendeligt i praksis. Det er ofte her at mange andre dronefirmaer fejler. Vi skal tage udgangspunkt i landmandens nuværende praksis og behov.

Airinovs produkt muliggør, at landmænd kan udnytte data fra dronen til at producere et gødningskort, kan du fortælle lidt om ideen bag dette?

Et gødningskort eller tildelingskort er noget, man har arbejdet med i landbruget gennem flere år. Det er et zoneopdelt kort, som viser behovene rundt om i marken. Det er meningen, at disse kort skal indlæses i traktorens computer, så tildelingen af gødning justeres automatisk. Udfordringen har dog været at få udarbejdet disse tildelingskort og få tilstrækkeligt med relevant data ind i disse. Herudover kræves ekspertise omkring hvordan omfordeling skal ske. Hvad skal have mere, og hvad skal have mindre.

Airinov indsamler og behandler data og udarbejder færdige tildelingskort og filer, som kan bruges i traktorens udstyr. Vi mener ikke, at landmanden skal bruge flere timer foran computeren. Han skal i stedet koncentrere sig om alt det praktiske og alle de udfordringer, der følger hermed.

Hvordan vil Airinov benytte efterfølgeren til Airinovs succesfulde MULTISPEC-sensor - Parrots nye Sequoia-sensor?

Parrot Sequoia er seneste skud på stammen og er tænkt som en lidt mere enkel sensor at bruge for droneoperatøren. Man kommer dog stadig ikke ud over udfordringen med at data og billeder skal bearbejdes og omsættes til noget anvendeligt. Sequoia har samme dimensioner som et GoPro kamera og kan derfor nemt monteres på mange andre dronetyper. Multispektraldelen af Sequoia-sensoren har samme opløsning og er identisk med den på MultiSPEC 4C.

Sequoia adskiller sig dog ved også at have en RGB linse, så man kan tage almindelige billeder samtidig med multispektralbillederne. Pre-flight kalibrering er ikke nødvendigt med Sequoia, da den har et mere avanceret luxmeter. I Airinov forventer vi at bruge den i vores dataindsamling, så snart den har været tilstrækkeligt gennemprøvet og verificeret til vores beregningsmodeller.

Hvordan tror I, at dronebranchen udvikler sig inden for de næste 5 år? 

Hvis vi får den nødvendige frihed til at færdes i luftrummet, tror jeg, at mulighederne er store. Ikke mindst i landbruget, hvor man meget let kan forestille sig flere anvendelsesmuligheder end dem, jeg nævnte tidligere. Herudover kunne man forestille sig mange anvendelsesområder til miljømæssige formål. Her arbejder man også med store arealer som man har behov for at indsamle data fra nemt og enkelt.

I dag er der imidlertid mange begrænsninger, selvom dronerne er små og ofte vejer mindre end de fugle, de deler luftrum med. Det er nødvendigt, at man skelner mellem store og små droner og giver dem, som er små og driftssikre lov at flyve BVLOS. Hvis vi får lov at flyve uden for pilotens synsfelt, kan man udnytte teknologiens fulde potentiale.

Vi skal i Danmark være frontløbere i anvendelse af droneteknologien til landbrugs- og miljømæssige formål, da vi i forvejen har førertrøjen på i denne sektor. Vi skal have fokus på at anvende teknologien i de brancher hvor vi allerede er dygtige og i mindre grad på udviklingen af selve droneteknologien.

Hvor finder vi Airinov om 5 år?

I Airinov fortsætter vi med at udvikle vores agronomiske beregningsmodeller og ekspertise inden for behandling af data fra marker. Vi vil gøre præcisionslandbrug enkelt for landmanden, så han forbedrer sine udbytter og samtidig tager hensyn til miljøet. 5 år er lang tid i vores branche, men kendskabet til det, vi laver, er forhåbentligt blevet større, og vi vil være aktive i betydeligt flere lande.

”Vi siger tak for din tid, og glæder os til at følge Airinov i fremtiden.”

 

Månedens UAS Denmark medlem - Airinov