Månedens medlem - Dronops Productions

Dronops er månedens medlemmer af UAS DenmarkBesøg Dronops Productions hjemmesideDronops er månedens medlemmer af UAS DenmarkDronops er månedens medlemmer af UAS Denmark

Dronops Productions er månedens medlem af UAS Denmark. Vi tog en snak med Executive producer / Partner Christian Clemmensen Møller for bl.a. at høre, hvordan dronebilleder bidrager på sommerens musikfestivaler.

Hvem er Dronops Productions?

Vi er et team bestående af droneoperatører, dronefotografer og producere, som har specialiseret os i krævende droneflyvninger, der planlægges og gennemføres for enten vores egne kunder eller som underleverandør til andres opgaver.

Hvad er jeres produkt? 

Vi løser primært opgaver inden for medieproduktion som fx livestreaming fra events, droneoptagelser til reklame- og filmproduktion, dokumentation af projekter, samt specialopgaver. Opgaverne vi løser er kendetegnet ved 1) at stille ekstremt høje krav til planlægning 2) at foregå i områder og miljøer, hvor flyvesikkerheden har højeste prioritet og 3) at være præget af tidspres. Opgaverne skal altså løses rigtigt første gang.

Hvem er jeres målgruppe?

Vores kunder vægter kvaliteten i det færdige produkt lige så højt som flyvesikkerheden, for de kan ikke tåle dårlig omtale eller sikkerhedsbrister. De stoler på, at vi løser opgaven uden at gå på kompromis med flyvesikkerheden - og det giver dem ro i maven. Ofte arbejder vi for etablerede brands, større private eller offentlige organisationer, reklamebureauer og produktionsselskaber, der har et økonomisk råderum, som sikrer at tingene gennemføres på en måde vi kan stå inde for. Vi har derfor haft mulighed for at planlægge og gennemføre droneflyvninger på lokationer, hvor vi skubbede til grænserne for det muliges kunst - bl.a. midt ude på Skagerrak, inde i fabrikshaller og til en række af landets større festivaler.

Dronops Productions har været i gang siden 2015, kan du fortælle lidt om jeres baggrund og tilgang til branchen?

Vores team har en baggrund som hhv. officerer i Flyvevåbnet og autodidakte videoproducere. Umiddelbart kan det mix lyde som to modpoler, men det betyder at vores kompetencer og erfaringer spænder vidt. Vi har med andre ord lige dele fokus på planlægning og sikkerhed, samt kvaliteten i de optagelser vi producerer. I praksis betyder det at vi altid er to mand på en produktion; én droneoperatører og én dronefotograf, som begge deler ansvaret for at både flyvning og billeder bliver vellykkede - hver gang.

Dronops Productions beskæftiger sig primært med medieproduktioner og har bl.a. kunder som Red Bull, Roskilde Festival, Vejdirektoratet, F.C. København og Nik og Jay – hvordan har I fået adgang til disse store kunder?

Der er mange veje ind til de brands og organisationer vi samarbejder med, men fælles for dem er deres ønske om at tingene bliver gjort lovligt og i en høj kvalitet. Vi har fra starten holdt fast i vores entydige fokus på planlægning, flyvesikkerhed og kvalitetsoptagelser, hvilket med tiden har positioneret os fornuftigt i forhold de kunder og samarbejdspartnere vi i dag har. Der er omvendt mange cases, og kunder, vi ikke påtager os - fx når kunden blot vil have billige droneoptagelser og ikke bekymrer sig om det lovgivningsmæssige.

Når Dronops Productions i dag løser opgaver for reklamebureauer og produktionsselskaber – hvordan sikrer I så at skubbe til de kreative grænser, der gør kunden glad - samtidig med at der flyves inden for de gældende regler?

Når kunden selv har en kreativ holdning til, hvordan en opgave skal løses er det vores opgave, at præsentere dem for dronens muligheder og gerne gå lige til grænsen af vores tidligere arbejde. Vi kan få de fleste af kundens ønsker til at lykkedes inden for lovgivningens rammer – nogle gange tager det bare længere tid. Arbejdet består derfor i at rykke kundens opfattelse, af hvad en drone kan bruges til, samt vores egne kompetencer. Hver opgave er således en mulighed for at udvikle nye idéer og erfaringer, som igen kan bruges i den næste opgave.

I 2016 var I bl.a. droneoperatører på festivalerne Smukfest, Tinderbox, Northside og Roskilde Festival – og i 2017 har I fået opgaverne igen. Kan du fortælle lidt om opgavernes indhold, samt hvordan I praktisk griber dem an?

Netop festivaler er en typisk kunde for os, da det kræver flere måneders planlægning og koordinering for at kunne løse opgaven sikkert og til den ønskede kvalitet. Vores opgaver er især livestreaming fra koncerterne til storskærm, videooptagelser fra hele området, samt dokumentation af det enorme byggeri og projekt som enhver større festival er. I månederne op til samarbejder vi bl.a. med de ansvarlige for sikkerhed, sceneproduktion, kommunikation og IT for at lykkedes. Når festivalen er i gang er stemningen intens og der kommer planlægningen os til gavn.

Dronops Productions meldte sig ind i UAS Denmark for et år siden. Kan du fortælle lidt om bevæggrundene for jeres indmeldelse?

Vi havde etableret os og ville gerne tage en mere aktiv del i udviklingen af branchen, bl.a. ved at dele erfaringer med andre operatører, som deler vores fokus og udfordringer. Her var UAS Denmark den mest ambitiøse aktør og en brugbar platform til erfaringsudveksling og dialog. Vi prioriterer at deltage i de events, der er relevante for os, hvor vi kan møde fremtidige samarbejdspartnere, hvorfor UAS Denmark er et oplagt sted at fokusere kræfterne.

Hvilke udfordringer, hvis nogle, står droneoperatører over for i Danmark – og har I erfaringer med at flyve i andre lande?

Vi har dispensation til at flyve i Sverige og Norge, hvor vi har samarbejdspartnere inden for medieproduktion. Vores oplevelse er, at vi i Danmark har gode betingelser for at udvikle vores virksomhed, ligesom forholdene i Norge gør det muligt. Vi har generelt ikke noget imod de mange administrative forpligtigelser, der er forbundet med at være droneoperatør, da vi alle har en baggrund, hvor dette var et vilkår. I dag kan vi, med vores administrative ballast, få mange opgaver til at lykkedes inden for lovgivningens rammer eller med dispensation fra Trafikstyrelsen, fordi vi har styr på skrivebordsarbejdet. Vi har dog forståelse for at det er en problematik for mange operatører og en udfordring for branchen.

Hvordan tror Dronops Productions, at dronebranchen udvikler sig inden for de næste 5 år?

Vi har set mange droneoperatører starte op og lukke ned igen inden for kort tid, fordi de ikke, i tilstrækkelig grad, formåede at specialisere sig, hvilket er nødvendigt for at lykkedes i en branche, der er i så hastig udvikling.

Der findes jo endnu ikke en akkrediteret videregående uddannelse til at blive droneoperatør - kun korte kurser – så de små teams må sammensætte de rette kompetencer og erfaringer de mener skal til for at lykkedes. Formår fremtidens droneoperatører at positionere sig på denne måde tror vi, at branchen har gode vækstbetingelser.

Og afslutningsvis skal jeg også høre dig, hvor vi finder Dronops Productions om 5 år?

Allerede nu kan vi se konturerne af, at Dronops Productions fusionerer med en eller flere skandinaviske operatørvirksomheder, hvilket vil positionere os endnu stærkere over for de stadig flere og større kunder vi samarbejder med. Vi har brug for at være flere i teamet og undersøger allerede hvilke aktører, der kunne være interessante at teame op med. Og så har vi måske fået tid til en enkelt fadøl på en af landets festivaler.

 

"Vi siger tak for din tid, og glæder os til at følge Dronops i fremtiden."

  • Læs flere månedens medlem artikler HER