Månedens medlem - EasyInspect

EasyInspect er månedens medlem af UAS DenmarkBesøg EasyInspects hjemmesideEasyInspect er månedens medlem af UAS DenmarkLæs flere månedens medlem artikler

EasyInspect er månedens medlem af UAS Denmark. Vi har taget en snak med CEO og med-stifter af Easyinspect, Andreas Krickhahn Larsen bl.a. for at høre om virksomhedens kommende cloudbaserede inspektionssoftware.

 

Hvem er EasyInspect? 

EasyInspect er en ung og hurtigtvoksende virksomhed, som udvikler software der gør det muligt, at anvende droner til visuel inspektion af strukturer. EasyInspect er stiftet af CEO Andreas Krickhahn Larsen og CTO Sylvester Nielsen som begge har baggrund inden for droneteknologi og er blevet ”Go-To-gutterne”, når der opstår spørgsmål omkring droner. 

 

Hvad er jeres produkt?

Vores fokus er på at udvikle drone-relateret software som effektiviserer og automatiserer processer. Gerne inden for brancher, hvor vi kan være med til at nedsætte CO2-udslip eller redde menneskeliv. 

Vi har netop lanceret vores nye Inspection Cloud, som er et onlinesystem der kan bruges til at behandle og analysere billeder/data fra inspektioner udført med drone. Inspection Cloud gør det nemt at finde og rapportere skader på de inspektioner der er udført, samt præsentere resultatet pænt.

Inspection Cloud benytter fotogrammetri, computervision og machine-learning til at bearbejde de data som bliver lagt ind i systemet. Det betyder, at Inspection Cloud allerede nu ”træner sig selv” i automatisk at finde- og klassificere skader, fejl o. Lign. på de inspicerede objekter, hvilket gør at analysearbejdet kan udføres hurtigere og mere præcist.

Ved hjælp af fotogrammetri kan vi positionere fundne skader i kontekst til strukturen og med GPS-koordinater til den virkelige verden. Disse informationer kan ydermere bruges til at opmåle længder, dybder og afstande til skader.

”Assets” kan oprettes i Inspection Cloud, således at alle historiske inspektionsdata lagres og senere kan sammenholdes med nye inspektionsdata. Dette gør det nemt at følge udviklingen på skader over tid, hvilket igen giver et godt overblik over strukturens tilstand. 

 

Hvem er jeres målgruppe?

Droneoperatører som udfører inspektioner med droner, kan få glæde af Inspection Clouds features såsom nemmere databehandling og en pæn slutrapport til kunder. Droneoperatøren kan desuden berige inspektionerne med data til at tracke fejl og skader over tid, således at operatøren kan holde ”kunden i folden” og få opgaven næste gang. Det er samtidig nemt for droneoperatøren at dele inspektionsdataene med kunder og samarbejdspartnere.

Ejere af f.eks. vindmøller, bygninger, solcelleanlæg, master eller lignende, kan også få glæde af at opbevare deres data i Inspection Cloud, da de derved kan følge deres assets over tid. Alle informationer er samlet ét sted, og Inspection Cloud kan kobles sammen med nuværende systemer. 

 

EasyInspect har var været i gang med droneinspektion siden 2015. Kan du fortælle lidt om den udvikling, I har gennemgået som virksomhed?

Siden jeg startede DanDrone tilbage i 2013, har jeg haft et stort fokus på, hvilken branche som kunne få mest glæde af droneteknologi. Valget faldt hurtigt på vindenergi, da vindmøller var besværlige og ressourcekrævende at inspicere via traditionelle metoder.Det var dog ikke ”lige til” at udføre inspektioner af vindmøllevinger med droner, da der var behov for at kunne identificere, hvor skaden var placeret samt størrelsen på denne.

Sylvester Nielsen (medstifter red.) og jeg mødtes i foråret 2015 for at udtænke en plan for et program, der kunne udløse det fulde drone-inspektions-potentiale af vindmøllevinger. Hurtigt fandt vi ud af, at når udfordringen på vindmøllevinger var løst, kunne vi også bruge systemet til inspektioner af andre komplekse strukturer, såsom bygninger, broer, master, el-nettet m.m., og heraf udsprang Inspection Cloud.

Firmaet voksede hurtigt fra at være Sylvester og jeg, til i dag at være 10 mand og vi forventer at teamet vokser yderligere i nær fremtid.

Teamet fra EasyInspect 
Foto: EasyInspect - Easyinspect-teamet ved TUS Nordics-messen

 

EasyInspect er sammen med bl.a. DTU og Aalborg Universitet en del af Innovationsfond-projektet DARWIN, kan du afsløre lidt om jeres rolle?

Sylvester og jeg udarbejdede sammen med resten af EasyInspect-teamet en projektbeskrivelse for, hvordan et komplet inspektionssystem af vindmøllevinger med droner skulle se ud. Projektet blev præsenteret for DTU Vind, DTU Compute og Aalborg Universitet, som valgte at bakke op om projektet.

EasyInspect pitchede projektet for Innovationsfondens vækstprogram, Grand Solutions, og ansøgte om en funding med et budget på 26 mio. kroner til at realisere projektet under navnet DARWIN. Innovationsfonden kunne se potentialet i systemet, og valgte derfor at bevilge fundingen til DARWIN.

EasyInspect er leder af DARWIN-projektet hvor både DTU Vind, DTU Compute og Aalborg Universitet bidrager med hver deres arbejdspakke. Yderligere er der også deltagere fra branchen, og senest har både E.on og Wattenfall tilsluttet sig projektet, da de også kan se potentialet.

 

I viste jeres cloudbaserede inspektionsplatform frem på TUS Nordicsmessen, hvad kan vi forvente os af jeres Inspection Cloud?

Arbejder du med drone-inspektioner, kan du allerede nu få stor glæde af Inspection Cloud. Systemet bliver nemlig bedre i takt med, at flere benytter det. Desto mere data Inspection Cloud bliver fodret med, jo klogere bliver den.

På sigt kan I forvente at Inspection Cloud automatisk kan analysere og rapportere på et hav af skader udover vindmøller, som f.eks. bygninger, brokonstruktioner, el-ledninger med mere. Der vil på sigt komme workflows i systemet, så du også kan sikre at reparationer og vedligehold bliver udført korrekt i de rigtige steps. Ligeledes vil der komme et planlægningssystem, hvor du kan opsætte intervaller for hvornår de enkelte assets skal inspiceres, vedligeholdes og repareres.

 

Kan du afsløre hvornår platformen bliver tilgængelig, samt hvad prisen for at bruge Inspection Cloud kommer til at ligge på?

Inspection Cloud er allerede tilgængelig for udvalgte brugere, og vi sluser stille og roligt flere og flere brugere på, ud fra ventelisten. Brugerne bliver lukket ind i klumper i den rækkefølge som de har tilmeldt sig ventelisten. Jeg kan derfor kun opfordre til, at man tilmelder sig ventelisten så hurtigt som muligt ved at benytte dette LINK

Inspection Cloud er modulbaseret og har en gratis-pakke som indeholder en lang række af modulerne. Betalingsplanerne starter fra €149 pr. måned og opefter, afhængig af hvor mange moduler der er brug for.

Her i starten har vi dog en Early Access-pakke som er gratis og yderligere indeholder en lang række af betalingsmodulerne, hvorfor det kan være godt at tilmelde sig ventelisten inden pakken lukkes. Da der er stor global interesse for systemet, kan vi dog ikke garantere at hele ventelisten bliver lukket ind, før Early Access-pakken lukker ned.

 

EasyInspect har været medlem af UAS Denmark siden sommeren 2016, kan du fortælle lidt om bevæggrundene for jeres medlemskab?

EasyInspect støtter op om det fælles dronenetværk som der har etableret sig i Danmark, og derfor er det naturligt at være medlem af UAS Denmark. Vi bidrager i øvrigt med at holde taler på konferencer og messe, hvor vi øser ud af vores viden omkring dataindsamling fra droner, og hvordan man udfører inspektioner af strukturer med droner. Dette er noget som flere af medlemmerne hos UAS Denmark har nydt glæde af, og det er jo altid dejligt at kunne gøre andre glade og give noget til communitiet.

 

Hvordan tror EasyInspect, at dronebranchen udvikler sig inden for de næste 5 år?

Dronebranchen udvikler sig dag-for-dag, men vi vil nok først se det rigtigt eksplodere i Danmark når lovgivningen bliver lempet og giver mulighed for f.eks. BVLOS-flyvninger. Vi er sikre på, at vi på et tidspunkt vil se et hav af transportdroner, sværme af autonome inspektionsdroner, beredskabsdroner m.m.

 

Og afslutningsvis skal jeg også høre dig, hvor vi finder EasyInspect om 5 år?

Om 5 år har vi gjort det endnu nemmere for virksomheder at anvende droner til inspektion. Vores platform vil ikke alene kunne genkende skader, men også forudsige kommende skader og give en ”early warning”. Til den tid har EasyInspect også reduceret vedligeholdelsesomkostninger betydeligt for en lang række brancher.

Da EasyInspect har fuldt API til alle moduler, vil EasyInspect om 5 år være integreret med en lang række af de programmer du allerede bruger i dag, uanset om det er økonomisystem, administrationssystem eller andre inspektionsplatforme.
Vi håber, at alle vil være med på vores rejse til at effektivisere droneinspektioner.

 

"Vi siger tak for din tid, og glæder os til at følge EasyInspect i fremtiden."

  • Læs flere månedens medlem artikler HER