Månedens medlem - MyDefence

MyDefence er månedens medlem af UAS DenmarkBesøg MyDefence hjemmesideMyDefence er månedens medlem af UAS DenmarkLæs flere månedens medlem artikler

MyDefence er månedens medlem af UAS Denmark. Vi har taget en snak med CEO af MyDefence, Christian Steinø bl.a. for at høre om virksomhedens syn på droneteknologi og fremtidens administration af denne.

 

Hvem er MyDefence?

MyDefence er et koncept, realiseret i en række virksomheder. Konceptet er at drive virksomhed inden for forsvars- og sikkerhedsindustri ud fra den organisations- ledelses- og styringsmodel man kender fra militære eliteenheder. Omsat til praksis betyder det, at vi gennem rekruttering af medarbejdere over organisationsdesign til daglig ledelse forsøger at skabe og fastholde et "fast moving - High commitment team”. Vi tror at først til marked med ny teknologi betyder alverden. Man kan sige, at vi arbejder som et "rapid prototyping" laboratorium, hvor vi i tæt dialog med potentielle kunder udvikler teknologi og produkter til et vist niveau.

Herefter vil vi lade andre kunder og større OEM kunder overtage vores produkter så vi kan koncentrere os om at udvikle nyt. Velfungerende teams skal være små, og agile, og derfor skaber vi hellere nye datterselskaber med autonomi snarere end at tænke centralisering og styring. Vi tænker på os selv som en virksomhed med rødder i den miltære verden, der primært arbejder inden for det man kan kalde for Elektronisk Krigsførelse (Electronic Warfare (EW)). Vi udvikler "sensors and effectors" ud fra målsætningen; ”levér et produkt du selv vil bruge i felten”, og med det i ryggen arbejder alle vores medarbejdere. Vi mener at EW er et område som længe er blevet forsømt og hvor Danmark kan bidrage internationalt, da vi herhjemme producerer nogle meget dygtige ingeniører.

 

Hvad er jeres produkt?

P.t. består vores produktportefølje af en række sensorer til opdagelse af droner. Det er både sensorer som opdager trådløse signaler og en radar som kan se små droner. Fælles for alle produkter er, at der er fokus på at nedbringe størrelse, vægt og strømforbrug. Derudover gælder det, at produkterne kunne indgå i større systemer, samt at de skal være meget nemme at betjene.

 

Hvem er jeres målgruppe?

Afhængigt af produktet er det alt fra konventionelt forsvarsvirksomhed til professionelle B2B virksomheder.

 

I september indgik i en samarbejdsaftale med alarmvirksomheden Zonith, kan du fortælle lidt om detaljerne for jeres partnerskab?

I vores indledende markedsundersøgelser vedrørende anti-drone teknologi opdagede vi hurtigt, at det civile marked er afhængigt af allerede eksisterende infrastruktur. For at kunne levere til f.eks. et fængsel kræves der indgående viden, om hvordan fængslernes alarmsystemer er sat sammen. Vi ledte derfor efter en partner der forstod os som virksomhed, og som var i stand til at forklare os deres B2B verden. Zonith er et godt match for os. Zonith forstår hvad kunderne vil have, er i stand til at udvikle løsninger og integrationer selv (og hurtigt), og bevæger sig i samme tempo som os. Vores styrke er agilitet. Og agilitet i markedet finder vi sammen med Zonith.

 

MyDefence er en del af et EU-projekt, hvor I skal udvikle en ”drone alarm” til arresthuse og fodboldstadions, hvilke forventninger har I til projektet?

Mange og store forventninger. Vores første er dog en ”steep learningcurve”, resten må vi nok holde for os selv.

 

I slutningen af oktober indgik i en aftale med Boeing Defense, Space & Security - kan du løfte sløret for indholdet af samarbejdet?

Nej desværre.

 

I en verden, hvor civile droner i højere grad udbredes til alle, hvor vigtig bliver så anti-drone-teknologi a la den MyDefence producerer?

De produkter vi udvikler og fremstiller adskiller os fra resten af markedet på to områder. Vi har fokus på at nedbringe "Size, Weight and Power" (SWaP) og det fokus styrer vores produktudvikling. hvilket er afgørende for om vores produkter overhovedet ses som relevante hos kunden. I øjeblikket differentierer vi os fra resten af markedet ved at have små og meget pålidelige produkter. Det andet område hvor vi adskiller os på, er den måde vi håndterer signalbehandling på. Her deltager vi i mange internationale test, hvor vi ligger i toppen og vi møder nye konkurrenter hver gang. Svaret på dit spørgsmål er dog, at den teknologi som MyDefence laver, vil blive vigtig i fremtiden på flere forskellige områder. Vi vil derfor se anvendelse af anti-drone teknologi i både det militære og det civile samfund.

 

MyDefence har været medlem af UAS Denmark i mange år, faktisk siden 2014, kan du fortælle lidt om bevæggrundene for jeres medlemskab?

I øjeblikket arbejder vi med at opdage droner og forhindre dem i at flyve. Der findes vel ikke et bedre sted at lære noget om, hvordan man bygger og udvikler droner end i det kollektive arnested for teknologierne? Gennem UAS Denmark holder vi os informeret om udviklingen af dronebranchen og det giver os en enestående lejlighed for at netværke og møde nye virksomheder.

 

Hvordan tror MyDefence, at dronebranchen udvikler sig inden for de næste 5 år?

Globalt? Uhyggelig hurtigt! Udviklingen af droneteknologi løber i alle mulige retninger. Både med gode og dårlige hensigter. Man skal ikke tage fejl af, at droner kan komme til at løse mange opgaver for os mennesker. I landruget f.eks. udvikles droner til at sprøjte gødning eller insektgifte. De kan programmeres som robotter til at flyve autonomt og udføre opgaver med stor præcision, samt billigere end med de teknologier vi har til rådighed i dag. Størstedelen af dronerne er udviklet med gode hensigter, men dronerne kan desværre også bruges til at begå terror, dræbe eller udspionere virksomheder og personer. Alt tyder på, at anvendelsen af droner til andre formål, end deres oprindelige, kommer til at gå ligeså hurtigt og her vil vi altid være et skridt bagud med at finde løsninger, der skal forhindre misbrug. Lige nu er den teknologi vi udvikler efterspurgt hos både militære og civile kunder, fordi den er én af de eneste brugbare løsninger på markedet.

Men jeg tror at der i de kommende år, vil ske en massiv udvikling indenfor militær droneteknologi, at vores nuværende produkter kun vil have begrænset nytte i militære sammenhænge. Til gengæld kommer det civile marked til at vokse, og der vil der formodentlig, i en del år fremover, være efterspørgsel.

 

Og afslutningsvis skal jeg også høre dig, hvor vi finder MyDefence om 5 år?

Når man hører ordet koncern, så tænker man nok på et stort konglomerat som f.eks. Maersk, men en koncern er jo blot en samling af selskaber under en fælles paraply. Vi vil nok se MyDefence som en lille koncern, hvor der arbejdes med udvikling af forskelligartede teknologier og produkter. Fælles for dem alle er, at selskaberne arbejder med udvikling af "sensors and effectors". Ikke kun til bekæmpelse af droner, men også en hel række andre spændende nye områder. Vi vil være tilstede til lands, til vands, i luften, i rummet og i cyberspace.

 

"Vi siger tak for din tid, og glæder os til at følge MyDefence i fremtiden."

  • Læs flere månedens medlem artikler HER