Månedens medlem - SenseAble

SenseAble er månedens medlem af UAS DenmarkSenseAble er månedens medlem af UAS DenmarkSenseAble er månedens medlem af UAS DenmarkLæs flere månedens medlem artikler

SenseAble er månedens medlem af UAS Denmark. Vi har taget en snak med CEO Jesper Andersen bl.a. for at høre, om hvilke teknologier SenseAble arbejder med

 

Hvem er SenseAble?

SenseAble er en teknologi-udviklingsvirksomhed, der fokuserer på at udvikle specialiserede software- og hardware løsninger til brug på droner. Det teknologiske fokus ligger især på sensorer og kunstig intelligens anvendt direkte på dronen.

Vi mener at fremtidens droner vil agere langt mere autonomt, hvor dronen har et overordnet mål, men i høj grad selv bestemmer, hvad der skal til for at opnå målet, baseret på sensor input og de beslutninger dronen er i stand til at træffe under flyvningen.

 

Hvad er jeres produkt?

SenseAble er en ”white-label teknologi-konsultations- og udviklingsvirksomhed. Vi ønsker at hjælpe andre virksomheder, med at udnytte droners potentiale. Vi har erfaring med at udvikle drone-software- og hardware, og ved hvilke udfordringer, der kan være forbundet med at integrere droner, AI, sensorer og backend-systemer. Vi har bl.a. udviklet nogle produkter, som gør det lettere at udvikle computer vision-baserede applikationer til droner og robotter.

Derudover arbejder vi på to egenudviklede produkter. Det første hedder ”DropShip” og er en sensorpakke, der kan indsættes og opsamle data, som kan aflæses af en drone. Denne kan anvendes til miljøundersøgelser, landbrug og overvågning. Det andet produkt er et sikkerhedssystem, kaldet SafeEYE, der benytter neurale netværk og computer vision, til at gøre det sikrere at flyve BVLOS missioner.

SenseAbles Safeeye og Dropship løsningerFoto: SenseAble - Dropship (t.v.) kan opsamle data der kan overføres til en drone eller sendes via GSM nettet. Til højre ses en 3D rendering af SafeEYE.

  

SenseAble udvikler specialiserede drone-software- og hardwareløsninger – men hvem er jeres målgruppe til dette?

Der er mange virksomheder derude, som ønsker at benytte droner for at udvide deres forretningsområde. Nogle virksomheder arbejder allerede med droner, men mangler måske ressourcer, og kompetencerne, til at udvikle specialiserede løsninger indenfor et specifikt område. Andre virksomheder har blot en ide om, hvorledes droner kan hjælpe dem med at udvide, eller optimere, deres forretning og ønsker at fremstille en prototype og ”trykprøve” ideen.


Vi har en meget hurtig prototyping process, som gør os i stand til hurtigt at afprøve ideer, der spænder over både hardware og software, samt 3D print (f.eks. 3D printede antenner direkte i enclosure designet).
Generelt kan man sige, at vi ønsker at målrette vores arbejde mod at udvikle innovative løsninger til andre virksomheder, der kan se en idé i at benytte mere end standardiserede droner i deres forretning.

SenseAble er månedens medlemFoto: SenseAble - CEO Jesper Andersen sender en drone på mission.

 

Et af jeres mål i SenseAble, er at udvide dronernes anvendelsesområder, bl.a. via sensorer, kan du afsløre, hvordan I arbejder med det?

Vi tror på et meget dynamisk sammenspil mellem sensorer og selve dronen. Et eksempel kunne være detektion af skovbrande. Den ikke-dynamiske, og lav-tekniske, løsning ville være at flyve en drone over et stort skovområde og tage billeder med et varmesøgende kamera, for derefter at inspicere billederne manuelt efter flyvningen. Vi ønsker modsat, at lade dronen tager stilling til de billeder, der bliver taget under flyvningen. Dermed kan et større område dækkes på samme flyvetid og en brand kan opdages meget tidligere.

Vi arbejder meget med machine learning (i form af beslutningstræer og neurale netværk), samt med at udvikle meget kompakte og effektive computersystemer, som kan afvikle disse teknologier ombord på dronen – i stedet for at data først behandles, når dronen står på jorden igen. 

Desuden benytter vi AR (Augmented Reality) under udviklingen og test af de algoritmer, som benyttes på dronerne. På den måde får vi en meget intuitivt indsigt i, hvad dronen “ser” og hvilke data der fødes ind i systemet på forskellige stadier.

SenseAble arbejder med Augmented Reality og udvikler hardwareFoto: SenseAble - Augmented Reality (AU), t.v. benyttes under udviklingen af algoritmer. Til højre ses et eksempel på hardware, der trods sin lille størrelse indeholder kamera, 3 x IMU, PSU og UPS - samt en quad-core linux-computer til afvikling af neurale netværk, computer vision m.m..

 

SenseAble er en del af et innovationsfondsprojektet SafeEYE – hvad går det ud på og hvilken rolle spiller I?

SafeEYE er sikkerhedssystem, skabt til at gøre BVLOS flyvninger sikrere og godkendelsesprocessen nemmere og kortere. Systemet benytter en del machine learning og computer vision til, dels at bestemme dronens tilstand, samt at bedømme det område den overflyver – med blik for at kunne lande sikkert i en nødsituation.

Projektet udvikles i samarbejde med Aalborg Universitet, EasyInspect, Rambøll og G4S (de sidste to er case partnere). Projektet fik i 2017 en grand solutions funding gennem innovationsfonden og vil løbe over de næste tre år.

SenseAble står for den overordnede software- og hardwareudvikling, samt arkitektur. Både AAU og EasyInspect har nogle rigtig stærke kompetencer indenfor risikoberegning, computer vision og flight controller integration og står hver især for en række arbejdspakker og delmål, både på den udviklingsmæssige side, og på den forretningsmæssige.

 

SenseAble er et nyt medlem af UAS Denmark, kan du sige lidt om bevæggrundene for at blive en del af netværket?

UAS Denmark er bare ikke til at komme udenom – punktum. Gennem vores tilknytning til Innovation På Vinger, samt de events vi har været en del af i UAS Denmark og Odense Robotics regi, har vi fået et kæmpe netværk og en masse sparring på forskellige udfordringer. Netop netværks-delen er vigtig for vores forretning, da vi jo ønsker at møde mulige kunder, og samarbejdspartnere, for at udvikle vores forretning.
I forbindelse med SafeEYE, bliver UAS Denmarks testcenter desuden en vigtig del - og det er derfor meget naturligt, at vi gerne vil knytte os endnu mere til de ting, som foregår i og omkring UAS Denmark.

 

Afslutningsvis skal jeg høre dig, hvilket emne eller teknologi bliver afgørende for at vækste dronebranchen?

Vi tror meget på, at AI og Machine Learning vil vinde stort indpas i dronebranchen og få betydning for, hvilke opgaver dronerne kan løfte. Førhen lå den tekniske udfordring i, at få dronen sikkert i luften (og holde den der), men i fremtiden bliver det virksomhederne, der benytter fx intelligent dataopsamling og autonom styring af dronen, som kommer til at indfri droneteknologens store potentiale.

 

"Vi siger tak for din tid, og glæder os til at følge SenseAble i fremtiden."

  • Læs flere månedens medlem artikler HER