Månedens medlem - Talmo

Talmo er månedens medlem af UAS DenmarkBesøg Talmos hjemmesideTalmo er månedens medlem af UAS DenmarkLæs flere månedens medlem artikler

Talmo er månedens medlem af UAS Denmark. Vi har taget en snak med CEO Esben Juul Sørensen bl.a. for at høre, hvordan en softwarevirksomhed kan skabe forretning via droneanvendelser.

 

Hvem er Talmo?

Talmo er specialister i computer vision, dataanalyse og machine learning. Det er som regel med udgangspunkt i teknikker fra billedanalyse, men data kan også være indsamlet med andre typer sensorer end kamera, fx. SAR og LIDAR. Vi arbejder meget med billeddata i 3D.

 

Hvad er jeres produkt?

Vi sælger flere forskellige ydelser. På timebasis yder vi rådgivning inden for specielt computer vision teknikker, det kan være selskaber, der laver produkter, hvor computer vision indgår, eller i produktionsvirksomheder, der ikke er specialiseret i computer vision. Talmo kan også rådgive virksomheder om, hvilke løsninger de skal købe, hvis virksomheden er i gang med at udvikle et produkt, hvor computer vision indgår. Eller vi kan lave prototypesoftware for at undersøge, hvilken skræddersyet løsning, der vil være bedst for virksomheden.

Vores største område er skræddersyede softwareløsninger inden for computer vision, hvor forskellige typer af kamerasensorer og billedbehandling indgår. Vi laver både plug-ins til eksisterende systemer på forskellige platforme, og også egne komplette systemer med databaser, APIs og GUI til både PC, tablet, eller smartphone.

Endelig er vi så småt i gang med at udvikle vores egne softwareprodukter inden for computer vision og machine learning, og vi har en strategi om at gøre produktområdet til vores største område.

 

Hvem er jeres målgruppe?

Talmo leverer i dag løsninger til andre computer vision firmaer, forsvarsindustrien, råvare-industrien, fødevareindustrien og produktionsvirksomheder. Vi bruger en stor del af vores salgs- og udviklings indsats på både robot- og droneindustri.

Vi ser os selv som en specialistpartner, der sammen med eksperter inden for droner og hardware kan indgå i fælles udviklingsprojekter - eller som leverandør til dronevirksomheder af specialiseret computer vision software baseret på eksisterende hardwarespecifikationer, fx droner med forskellige typer af sensorer.Via specifik domæneviden kombineret med vores ekspertise, og dataanalyse, kan vi dermed, sammen med kunden, løse komplekse problemstillinger.

Vi arbejder også meget gerne med universiteter, da der er stor værdi for os i at kende til den nyeste viden. Vores nærhed til både Aalborg Universitet og Syddansk Universitet er derfor en kæmpe fordel.

 

Talmo fokuserer på softwareudvikling og computer vision og ikke kun til dronebranchen, men på hvilken måde tror du, at I kan skabe forretning via dronerne?

Der er flere gode argumenter. Først og fremmest fordi det er fagligt spændende, idet man nu relativt billigt, og hurtigt, kan opsamle hidtil usete mængder data fra luften. Det er ikke så forskelligt fra fx nanosatellitter, men med droner er der mulighed for at komme meget tæt på sit objekt og det giver store muligheder for detaljerige billedanalyser. Eksempelvis er vi meget imponerede af den databaseløsning som Scopito tilbyder deres kunder, hvilket igen giver store muligheder for automatisk billedanalyse af data opsamlet med droner.

Herudover giver udviklingen inden for kamerateknik, og processorkraft ombord, på selve dronen, nu mulighed for nye online applikationer, som kan anvendes til autonom navigation, inspektion, eftersøgning, overvågning, samt hurtig situationsbedømmelse ifm. katastrofer eller store menneskemængder. Dette kræver naturligvis, at dronelovgivningen åbner op for bl.a. autonomi.

 

I har bl.a. løst opgaver for produktionsindustrien og forsvaret, kan du sige lidt om hvilken værdi i tilfører til jeres kunders forretning?

Vi har bl.a. erfaring med at tilføre værdi til eksisterende større systemer, hvor kravene til robusthed og pålidelighed er meget store. Derudover har vi arbejdet med data indsamlet fra luften, så vi har helt konkret erfaring med luftperspektivet, og hvordan præcise kortdata konstrueres og anvendes, fx til 3D rekonstruktioner. Da der findes meget standardsoftware til dette, er kunsten her, med et minimum af midler, at konstruere software skræddersyet efter kundebehov, samt med automatisk billedanalyse give et hurtigt overblik over relevante informationer.

 

Har Talmo planer om at udvikle løsninger til at højne kvaliteten af den indsamlede data, droneoperatører fx indsamler ved droneinspektioner eller lignende?

Vi oplever ofte problemstillinger i forbindelse med opmålingsopgaver, hvor dyrere sensorer umiddelbart kan løse problemet. Hemmeligheden ligger i den rigtige kombination af hardware og software, og for os er det fascinerende, når vi udvikler avancerede softwareløsninger, der måske muliggør flere – men meget billigere – sensorer.

For droner ser vi store muligheder ved fx at kombinere informationer fra flere af de nye GPS-systemer, gyroskoper/MRU, samt billeddata (image stitching) for at opnå en hidtil uset præcis positionsangivelse, der potentielt kan revolutionere autonom navigation for droner og for den sags skyld robotter.

 

Talmo er nyt medlem af UAS Denmark, kan du sige lidt om bevæggrundene for blive en del af netværket?

Som specialister bliver vi kun en del af noget stort gennem partnerskaber med andre, der har større kompetencer inden for fx hardware- og systemintegration. Derfor var det let for os at tage beslutning om at søge dette netværk i UAS Denmark, da mange af jeres medlemmer desuden har domæneviden - fx Buildcode, som har viden om byggebranchen, hvilket i kombination med os, kan skabe nye produkter og ydelser.

Endelig har vi, på den relativt korte tid som medlem, oplevet at UAS Denmark har et særdeles godt netværk i branchen, og derfor giver det også mening ud fra en nøgtern forretningsmæssig synsvinkel.

 

Hvordan tror Talmo, at dronebranchen udvikler sig inden for de næste 5 år?

Dronebranchen er et relativt nyt område for os, men fra et computer vision-perspektiv, er der store uudforskede muligheder, som vi glæder os til at tage fat på, bl.a. inden for offshorebranchen hvor levetidsforlængelser af oliefelter stiller store krav til kosteffektivitet. Vi tror på at meget afhænger af lovgivningen og evnen til at kombinere domæneviden fra andre brancher. Og her spiller UAS Denmark en kæmpe rolle, fx i forbindelse med arrangementet med DFDS og samarbejdet med andre industrier som Offshoreenergy.

 

Og afslutningsvis skal jeg også høre dig, hvor vi finder Talmo om 5 år?

Vi er et relativt nyt firma, men blot inden for de seneste 6 måneder har vi ansat 2 mand og med vores nuværende pipeline, virker det til at væksten fortsætter. Vores udfordring er helt klart at finde de rigtige kandidater inden for software engineering og computer vision, men vi har indtil videre været heldige med, at finde superdygtige kolleger i vores netværk.

Vi vil helt klart have flere produkter på hylderne inden for områder, hvor vi har opnået stor brancheerfaring, men vi arbejder også på at fortsætte med vores løsningssalg, da det er meget givende at lære nye brancher at kende. Vi vil helt klart også fokusere på hyldevarer til områder, hvor vi har opnået brancheerfaring og så vil vi, til stadighed, udvikle løsninger til nye områder.

Det er ikke vores ambition at blive så store som muligt, men i stedet at bevare vores faglighed og have det sjovt med at udvikle state-of-the-art software inden for computer vision, dataanalyse og machine learning.

 

"Vi siger tak for din tid, og glæder os til at følge Talmo i fremtiden."

  • Læs flere månedens medlem artikler HER