Månedens medlem - Teknologisk Institut

Teknologisk Institut er månedens medlem af UAS DenmarkTeknologisk Institut er månedens medlem af UAS DenmarkTeknologisk Institut er månedens medlem af UAS DenmarkLæs flere månedens medlem artikler

Teknologisk Institut er månedens medlem af UAS Denmark. Vi har taget en snak med Konsulent Mathias Flindt bl.a. for at høre, om en ny drone-testcelle.

 

Hvem er Teknologisk Institut?

Teknologisk Institut er et førende institut inden for forskning og teknologi. Vi har i øjeblikket 1.041 specialister, og vi hjælper mere end 10.000 kunder fra 65 forskellige lande om året.

Teknologisk Instituts robotteknologiaktiviteter er organiseret i Danmarks robotcentrum, Odense, hvor vi i de seneste år har positioneret os som et af Europas ledende robotinnovationscentre. Gennem vores mange europæiske udviklingsprojekter hiver vi viden og teknologi med international højde hjem til danske virksomheder.

 

Hvilke produkter tilbyder I?

Vi hjælper med at omsætte teknologi til nye eller forbedrede produkter, materialer, processer, metoder og organisationsformer. Vi udvikler specialløsninger til alle typer arbejdsopgaver, hvor automation og produktionsoptimering kan effektivisere arbejdsgange. Desuden rådgiver vi – både strategisk og jordnært - om anvendelsen af ny robotteknologi og laver vurderingstjek på virksomheden for at afklare automationspotentialet. 

I sidste ende er vores vigtigste opgave at sikre, at ny viden og teknologi hurtigt kan omsættes til værdi for vores kunder. Hvad enten det er appelsinsodavand og dåsetomater, der automatisk skal pakkes på paller; et robotsorteringssystem, der med kunstig intelligens skal udnytte værdifulde ressourcer i affaldet; eller droner, som skal forebygge stress hos planter.

 

Teknologisk Institut har udviklet en ”drone-testcelle” – kan du forklare lidt om ”cellen” og, ikke mindst, hvad virksomheder kan teste i den?
Droneteknologien udvikler sig med høj hast. Da man i fremtiden vil se droner i landbruget, til transport af varer i byer og flyvende blandt mennesker, er der behov for at sikre droners kvalitet og sikkerhed. Dette kendes allerede fra bilindustrien, hvor nye modeller gennemtestes af uvildige testinstitutioner, inden de sendes på markedet. Dette gøres for at sikre bilens kvalitet og sikkerhed - og i sidste ende trafikanternes sikkerhed.

Teknologisk Institut har udviklet en ”drone-testcelle”Foto: Teknologisk Institut - Teknologisk Institut har udviklet en ”drone-testcelle”, til test, verificering og standardisering af droner.

Teknologisk Institut arbejder med udvikling, test, verificering og standardisering af droneteknologi med henblik på at fremme sikker brug af droner hos danske virksomheder. Ved at måle og monitorere en drones opførsel i Teknologisk Instituts testfaciliteter kan værdifuld information samles, analyseres og danne grundlag for en dokumentation af dronens kvalitet og sikkerhed.

I testfaciliteterne kan dronen påvirkes med eksterne faktorer på kontrolleret vis, hvilket giver mulighed for at teste dronens nødprocedurer og robusthed. Testfaciliteterne giver mulighed for at teste og måle på parametre som f.eks. løftekapacitet, kollisionsundgåelse, maksimal flyvetid, varmeafledning og nødprocedurer.

 

I arbejder også på ”sense & avoid-software” til indendørs-flyvning i fx industri- eller produktionsmiljøer og jeg ved, at I søger case-virksomheder. Kan du afsløre hvilke opgaver dronerne skal løse, samt hvordan man bliver en del af projektet?

Vi har arbejdet med sense & avoid-teknologier som stand-alone-komponenter, men vi vil i den nærmeste fremtid gennemføre applikationsspecifikke udviklings- og demonstrationsprojekter i industrielle kontekster. Et af projekternes fokusområder er samarbejdende droner og mobile robotter i lagerfaciliteter, hvor en central del af dronernes rolle er dataindsamling. Dronerne vil flyve automatisk i faciliteterne, og her er sense & avoid en afgørende egenskab for effektiv implementering.

Teknologisk Institut søger casepartnere til udvikling af Sense & Avoidteknologi i industrielle konteksterFoto: Teknologisk Institut - Teknologisk Institut søger casepartnere til udvikling af Sense & Avoidteknologi i industrielle kontekster.

Vi vil meget gerne i kontakt med både case-virksomheder - altså virksomheder, der kan se anvendelse af teknologierne i deres faciliteter - men også interessenter på det drone- og robottekniske område. Interesserede kan henvende sig direkte til Teknologisk Institut for mere information om projektet, og hvordan man i praksis bliver en del af det.

 

I har arbejdet på et ”pakke-drone proof of koncept”, hvor dronen sendes på mission og afleverer en pakke på et udvalgt gps-punkt. Kan du forklare lidt om ideen bag konceptet, samt give et bud på, hvornår vi kan forvente at se pakkedroner i Danmark?

Idéen til konceptet opstod en dag, hvor vi måtte bære vores droner og tilhørende udstyr om på den anden side af en skov, fordi der ikke var adgang til området med bil. Vi blev enige om, at det ville være smart med en drone man kunne tilkalde til området, i stedet for at bære eller flyve den manuelt dertil. Så gik vi i gang. Konceptet består af en landingsplatform med en GPS-sender (f.eks. en smartphone) og en dartskivelignende visuel markør, samt en drone med en elektrisk vakuumgriber. GPS-senderen sender sine koordinater til primitiv server, hvorfra koordinaterne aflæses af dronen. Dronen flyver herefter til koordinaterne, hvor den bruger den visuelle markør til præcis landing på landingsplatformen.

Teknologisk Institut arbejder på et Foto: Teknologisk Institut - Teknologisk Institut arbejder på et "pakke-drone-koncept".

Den elektriske vakuumgriber bruges til at fastholde en payload (f.eks. en pakke), som kan slippes automatisk ved landing, eller eventuelt nedkastes til landingsplatformen, hvis det ikke er belejligt at lande. Jeg tror på, at vi i Danmark vil se droner til transport af pakker og andet materiel inden for få år. Men i første omgang vil det formentlig være begrænset til nogle specielle industrielle anvendelser, hvor værdien af transporten er høj og hvor risikoen for personskader er lav - eller reducerende i forhold til alternative, konventionelle metoder.

 

Teknologisk Institut har bl.a. oparbejdet en ekspertise inden for kollaborative robotter i en årrække. Er droneområdet nyt for jer og hvilke eventuelle domæneforskelle oplever I, når der skal udvikles droneteknologiske løsninger til implementering i industrien?

Mange af de teknologiske komponenter går igen i robot- og droneteknologi, og det giver derfor rigtig god mening at trække på de gode erfaringer fra industriel robotteknologi. Men der er nogle fundamentale forskelle mellem droner og robotter, som er medvirkende til den træge vækst i industrielle droneapplikationer sammenlignet med væksten robotbranchen. Arbejdsmiljøet er forskelligt, og for dronerne ofte meget varierende og uforudsigeligt, hvor det for traditionelle robotter er meget statisk og kontrolleret. 

Sikkerhedsaspektet er en anden forskel. For industrielle robotter har man kunne afskærme robotter, fysisk eller med sensorer, indtil robotterne blev sikre nok til at arbejde blandt mennesker – det er svært at gøre med droner. En tredje forskel er lovgivningen, hvor nye droneapplikationer i høj grad hæmmes af den gældende lovgivning. Her har robotteknologien ”kun” skulle leve op til de almindelige arbejdsmiljøregler, maskindirektiver osv.

 

Afslutningsvis skal jeg høre dig, hvilket emne eller teknologi bliver afgørende for at vækste dronebranchen fremadrettet?

Det er afgørende for vækst i dronebranchen, at der udvikles robuste og selvkørende, industrielle droneløsninger. Og her tror jeg på, at dronebranchen kan trække på nogle af koncepterne fra de internationalt markedsledende robotvirksomheder på Fyn. Der er behov for industrielle robuste droner, der videreudvikles til specifikke applikationer, og integreres og serviceres i stil med automationsanlæg fra f.eks. fremstillingsindustrien.

Der skal implementeres værktøjer til nemt at forelægge nødvendig dokumentation for overholdelse af den kommende fælleseuropæiske lovgivning, samt værktøjer til ansøgning om godkendelse til specielle operationer.

 

"Vi siger tak for din tid, og glæder os til at følge Teknologisk Institut i fremtiden."

  • Læs flere månedens medlem artikler HER