Mange inspektionsmuligheder blev præsenteret ved offshore gå-hjem-møde

Offshoreenergy.dk og UAS Denmark afholdte den 27. april et gå-hjem-møde med offshore fokus

Offshoreenergy.dk og UAS Denmark afholdte den 27. april et gå-hjem-møde med fokus på droners anvendelse i offshoreindustrien.

25 deltagere mødte op til Offshoreenergy.dk og UAS Denmarks fælles gå-hjem-møde på SDU i Kolding, hvor de bl.a. fik svar på, hvordan droner kan bidrage til bedre og billigere opgaveløsning offshore. Og var du ikke i blandt deltagerne på dagen, så kan du nedenfor via Offshoreenergy's youtube-side - gense alle tre oplæg.

Rune Yding Brogaard - FORCE Technology:

Første oplægsholder; Rune Yding Brogaard fra FORCE Technology, fortalte om GTS-instituttets brug af droner.

Her anses dronen som et fleksibelt kosteffektivt værktøj, der kan bruges til at udføre inspektion af skorstene, offshore konstruktioner (fx flyve under en boreplatform eller inspicere en flare, der brænder overskudsgas af), samt inspicere rum med begrænset plads. Rune Yding Brogaard fremhævede især at droner, i visse tilfælde er billigere og mere fleksible end konventionelle metoder til inspektion og desuden kan højne sikkerhedsniveauet.

FORCE Technology kom også et par bud på fremtidige anvendelser af droner; et scenarie indeholdt en sværm af autonome inspektionsdroner, der kan sendes på mission, eksempelvis uden for syne (BVLOS) og returnere selv. Et andet bud var droner med kapacitet til at reparere eller undersøge – fx vindmøllevinger. Slutteligt kunne man også forestille sig, at dronerne med tiden får oprettet ”dockingstationer”, hvorfra de lander, letter og lader op imellem missionerne.

Steffen Hebsgaard Muff - NJORD Law Firm:

Udviklingen af en særskilt offshore-drone-lovgivning var fokuspunktet for NJORD Law Firms advokat Steffen Hebsgaard Muffs præsentation.

I sin gennemgang af den gældende by-bekendtgørelse gjorde han opmærksom på, at den i sin nuværende form bør lempes, når det gælder flyvninger foretaget i offshore scenarier, da risikoen ved at inspicere vindmøller eller olie-gas boreplatforme er langt lavere end flyvninger foretaget i bymæssig bebyggelse. Konkret foreslog NJORD Law Firm at der udvikles en særskilt lovgivning, der vedrører droneflyvning foretaget offshore, bl.a. da restriktionerne, som sikrer privatlivets fred, ikke, på samme måde, er nødvendige ved flyvninger foretaget til søs.

Såfremt man indleder arbejdet med en særskilt lovgivning, vil det, ifølge NJORD Laws Steffen Hebsgaard Muff, også være en god mulighed til at genoverveje flyvehøjde, samt muligheden for at flyve uden for syne (BVLOS).

Lars Holm Nielsen Siemens Wind Power:

Lars Holm Nielsen fra Siemens Wind Power berettede, som eftermiddagens sidste oplægsholder, om deres brug af droner.

I energivirksomheden bliver droner brugt da de; kan løse inspektionsopgaven til en anden pris end fx helikoptere, kan indsamle viden og minimere det ukendte, samt sendes i luften med kort varsel. Dronerne bruges især ved specialinspektioner, hvor der er brug for her-og-nu-dokumentation - eksempelvis når der skal indhentes informationer om rotorblade og rotor. Siemens kunne yderligere fortælle, at de via en amerikansk leverandør nu får foretaget autonome inspektioner af rotorhovedet, der inkluderer metadata, hvilket efterfølgende er særdeles værdifuldt, da det nemt kan pinpointe, hvor på vindmøllen en evt. fejl befinder sig.

Siemens kunne yderligere berette, at de i fremtiden gerne ville kunne bruge droner til at foretage inspektioner uden for syne (BVLOS), samt transportere værktøj fra mølle til mølle, hvilket dog også vil kræve udvikling af batterier med højere kapacitet.

Se billederne fra offshore gå-hjem-mødet 27.april 2017