Medlemmer fra RoboCluster og UAS Denmark fik viden om funding

Medlemmer fra RoboCluster og UAS Denmark fik viden om funding i Odense

Foto: UAS Denmark - John Erland Østergaard fra Blue Ocean Robotics delte ud af sin viden om at skaffe funding.

Fælles arrangement gav Robot- og droneaktører viden om offentlige fundingprogrammer og Horizon 2020 

Innovationsnetværket RoboCluster og industrinetværket for droner UAS Denmark samlede 18. januar 35 aktører, med rod i drone- og robotmiljøet, for at afmystificere mulighederne inden for offentlige støtteprogrammer.

Mødet foregik i Hans Christian Andersen Airport i Odense og et lignende møde vil blive afholdt i Aalborg den 27. februar.

Præsentationer fra arrangementet

 

Robotterne er allerede godt i gang – Blue Ocean Robotics

Co-CEO John Erland Østergaard fra virksomheden Blue Ocean Robotics fortalte først om, hvordan virksomhedens kerneopgave er at kommercialisere robotteknologi fra et givent teknologiniveau (1-9).

Blue Ocean Robotics udvikler via deres Robi-X-program, i samarbejde med partnere, fra konceptniveau til skalerbare valide business cases, der kan gå på markedet. En del af dette inkluderer også at søge funding via danske og europæiske støtteprogrammer.

En konkret råd fra John Erland Østergaard lød derfor: ”Hold øjne og øre åbne over for risikovillig kapital” - og nærlæs de europæiske støtteprogrammers projektopslag, da de i deres enkelte beskrivelser indeholder retningslinjer for, hvilket teknologiniveau, det ønskes at ansøgningerne ”rammer”, samt hvor mange af udviklingsomkostningerne det er muligt at få dækket (angives i procent).

Horizon 2020 og andre fundingprogrammer

Blue Ocean Robotics har stor erfaring med at ansøge til Horizon 2020, men kunne også meddele de fremmødte, at deres erfaringer med det europæiske forskningsprogram var, at nåleøjet for succes er smalt og ansøgningen skal være knivskarp og ramme enormt højt på de tre evalueringsområder (excellence, impact og implementation).

John Erland Østergaard gjorde også opmærksom på at EUROStars-programmet er et godt program, der finansierer 60 % af omkostningerne i et projekt, hvilket maksimalt kan køre i 3 år og også kræver færre partnere end fx Horizon 2020.

EUopSTART-programmet blev også nævnt, hvor virksomheder eller uddannelsesinstitutioner, kan ansøge om at få dækket 50 % af deres omkostninger i udarbejdelsen af en ansøgning (op til 50.000 DKK).

Blue Ocean Robotics har også gode erfaringer med de muligheder som tilbydes via markedsmodningsfonden, der støtter innovation for, at få virksomhedernes nye produkter hurtigere på markedet.

Afslutningsvis gav John Erland Østergaard en masse gode råd, som kan ses i afslutningen af hans præsentation.

Hvad får droneforskningen ud af et Horizon 2020-projekt - SDU UAS Center

Lektor og Ph.d., Ulrik Pagh Schultz fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, fortalte først, hvordan SDU UAS Center arbejder med forskning, innovation, uddannelse og samarbejde med industrien.

SDU UAS Center har netop påbegyndt arbejdet med et Horizon 2020-projekt, hvor Ulrik Pagh Schultz deltager.
Horizon 2020-teamplay-projektet skal give droneudviklere rum til ikke at spekulere på energieffektiviteten af deres software, så pålidelighed, hastighed og energiforbrug automatisk afbalanceres til det konkrete behov.

Teamplay-projektet er ikke kun begrænset til at forske og øge softwareenergieffektiviteten i droner, men også i satellitter, samt medicinske- og cybersecurity-områder.

Hvad kan virksomheder bruge Horizon 2020 til?

Ifølge Ulrik Pagh Schultz skal virksomheder, der overvejer at deltage i et Horizon-projekt, være opmærksomme på, at de på positiv-siden kan få mulighed for at forske og udvikle ideer imod ukendte territorier, de ellers ikke ville betræde, samt at projektdeltagelse også gør det muligt, at få skabt kontakt til nye spændende partnere (virksomheder og forskningsinstitutioner).

De afsatte fundingmidler betyder dog på negativsiden, at der skal allokeres ressourcer til ansøgningsudformning, samt ressourcer til hele projektperioden. Yderligere kræver det en vis tyngde at deltage, da virksomheder vil møde krav om at arbejde med juridiske aftaler inden for hårde deadlines og løbende administration af projektdeltagelsen.

Er man som virksomhed interesseret i at deltage, er det en god idé at kontakte universiteter, GTS’er, få adgang til nogle relevante netværk evt. European Robotics Forum, eller deltage i nogle konferencer og generelt gøre ”sig synlig”.

Ulrik Pagh Schultz nævnte, ligesom John Erland Østergaard, også EUopSTART som en god mulighed i ansøgningsprocessen.

Få en guide til tilskudsjunglen – Innovayt

CEO og Partner i Innovayt, Kenneth Glarbo Andersen, gav som dagens sidste oplægsholder et bud på ”need to know”, når man som virksomhed ønsker at få overblik over de mange offentlige støtteprogrammer.

Innovayt specialiserer sig i at rådgive virksomheder om finansiering af udviklingsprojekter gennem højkvalitets-ansøgninger til offentlige støtteprogrammer, men hvad kan programmerne egentlig bruges til? Jo fundingmulighederne i programmerne er ideelle til produkter, services eller processer, der fx kræver teknologiudvikling og relevansen for SMV’er er stigende. Ansøgningernes kravsspecifikation om ”innovation” er nemlig blevet sænket, hvilket gør det simplere at ansøge og få funding til sit projekt.

Gode tanker før virksomheder ansøger

Virksomheder der overvejer at søge funding skal dog være opmærksomme på at støttefinansiering tager tid, kræver ressourcer og risikovillighed (når man skal finde sine partnere). Det er også vigtigt at man gør sig tanker om, hvorvidt ens idé har en ”nyhedsværdi”, er skalerbar, samt om den fx afhjælper et samfundsmæssigt problem, da sådanne perspektiver i høj grad vil trække op, når bevillingen af midler skal afgøres.

Afslutningsvis gav Kenneth Glarbo Andersen et overblik i de muligheder, der ligger i Horizon 2020-programmet samt hvor andre danske og europæiske støtteprogrammer befinder sig på en teknologiskala.

Nyt møde i Aalborg 27. februar

RoboCluster og UAS Denmark arrangerer et nyt fundingmøde i Aalborg den 27. februar. Læs mere og tilmeld dig nedenfor.

Tilmeld dig mødet i Aalborg

 

Se billederne fra Robocluster og UAS Denmarks fundingarrangement