Ny Forretningschef per 1. januar 2019 i UAS Denmark

1. januar skifter UAS Denmark rundt på bemandingen

UAS Denmark har siden 2013 arbejdet for at skabe vækst, job og udvikling for den nationale droneklynge. Vi har til huse i Hans Christian Andersen Airport på Fyn og er rent organisatorisk knyttet til den fynske klyngeorganisation ”Udvikling Fyn”, hvor seks andre industriklynger også har til huse (b.la. Fyns Maritime Klynge, Odense Robotics osv.).

Og pr. 1. januar 2019 skifter vi lidt rundt på bemandingen i UAS Denmarks klyngekontor.

Ny Forretningschef for UAS Denmark

Her tiltræder Søren Land, der siden 1. oktober 2017 har fungeret som forretningsudvikler i UAS Denmark, stillingen som forretningschef og afløser dermed Michael Larsen. Søren har en baggrund indenfor offentlig og privat ledelse gennem tidligere ansættelser på SDU, LEGO, KOMPAN m.fl.

Michael overgår efter seks år i UAS Denmark, efter eget ønske, til en nyoprettet stilling i Udvikling Fyn med fokus på indarbejdelse af FN’s verdensmål (bl.a. bæredygtighed og social ansvarlighed) på tværs af alle klynger.

Jakob Elmkær Hansen har også været en del af UAS Denmark-teamet siden 2013. Han overgår ligeledes efter eget ønske til en ny tværgående funktion i Udvikling Fyn, hvor hans primære arbejdsopgave bliver interessevaretagelse.

Betyder det så at UAS Denmark mister momentum?

Det korte svar er NEJ - Teamet vil således fra 1/1/2019 bestå af forretningschef Søren Land, klyngekoordinator Ole Georg Andersen, samt forretningsudvikler Thomas Kroman. Herudover styrker vi vores arbejde med startups og værdiskabende business cases for droneklyngen, hvorfor vi også får tilgang af en ny Forretningsudvikler.

Derudover får UAS Denmark understøttelse fra Udvikling Fyns ”shared services” – HR, økonomi, business intelligence og PR. Dette indbefatter også at, når Jakob er landet i sin nye stilling, vil vi ligeledes kunne benytte os af hans ekspertise og sikre at droner fortsat vil være på dagsordenen.

Spørgsmål?

Spørgsmål til organisationsændringerne kan rettes til:

  • Michael Larsen T: 4046 9102
  • Søren Land T: 2942 7446