Offshore hackathon med Bladt Industries

23. januar bød UAS Denmark og Energy Innovation Cluster på Hackathon med Bladt IndustriesFoto: UAS Denmark - Lego serious play blev brugt til at konceptualisere offshore-drone-ideér den 23. januar 2019.

Drone- og offshorebranchen forsøgte at finde en løsning til Bladt Industries 23. januar

Torsdag d. 23. januar stod den på Hackathon med Energy Innovation Cluster, Bladt Industries og UAS Denmark. Formålet var at komme med ideer til, hvordan droneløsninger kan hjælpe Bladt Industries med deres udfordringer med inspektion af TP og Jackets. Og løsningerne blev bl.a. udformet i LEGO.

Hackathon bruges som et udtryk for at ”hacke sin hjerne”, og det var netop det, deltagerne skulle i Odense i samarbejde med Bladt Industries. Energy Innovation Cluster og UAS Denmark var værter, mens Bladt Industries var ”problemejer”. 17 virksomheder fra forskellige led i drone- og offshorebranchen deltog og delte ideer til workshoppen.

Udfordringen

Formålet for Bladt Industries var at få input fra den danske droneindustri til, hvordan de ved hjælp af droneteknologier kan løse nogle af deres udfordringer. Quality Manager i Bladt Industries A/S, Jesper Smit, fortalte, at Bladt har udfordringer med især inspektioner af deres TP (transition pieces) og Jackets, da komponenterne er meget store, tolerancerne er meget forskellige og underleverandørerne inspicerer dem ikke på samme måde rundt i verden.

Jesper Smit fra Bladt Industries præsenterede udfordringenFoto: UAS Denmark - Jesper Smit fra Bladt Industries præsenterede udfordringen.

Bladt samler flere komponenter af forskellig størrelse på deres projektfaciliteter i bl.a. Aalborg og Odense, og komponenterne inspiceres manuelt af Bladts medarbejdere for bl.a. at tjekke efter fejl i malingprocessen. Denne metode er dog både er omkostningsfuld og farligt for medarbejderne.

Jesper Smit bad derfor deltagerne, om hjælp til hvilke potentielle droneløsninger Bladt kan benytte sig af – eksisterende eller helt nye. Han lagde fra start vægt på, at der ikke var mange krav til virksomhederne, da de hos Bladt ikke ville begrænse idé-genereringen.

LEGO Serious Play

Efter præsentationen af Bladts problem var det tid til selve workshopdelen af arrangementet. Energy Innovation Cluster har god erfaring med metoden ”LEGO Serious Play”, og derfor blev det også metoden til at idégenerere til Bladt Industries. Ved hjælp af klodserne skulle deltagerne bygge både udfordringen og løsningen i 3 hold, hvorefter resultaterne blev præsenteret i plenum.

Lego Serious Play blev brugt til at konceptualisere drone-ideerneFoto: UAS Denmark - Lego Serious Play blev brugt til at konceptualisere drone-ideerne.

Dronerne kan implementeres hurtigt

De tre grupper præsenterede deres forslag på løsninger, og det viste sig, at de alle havde tænkt mange af de samme tanker. Alle grupperne have valgt én udfordring med én løsning, som kunne implementeres forholdsvis hurtigt. De valgte at fokusere på de farlige, manuelle inspektioner, hvor de så, at eksisterende droneteknologi kan gøre en forskel.

Der blev foreslået visuel inspektion, hvor droneteknologi via billeder kan inspicere elementerne og finde de fejl, der kan være opstået i produktionen. Via et navigationssystem kunne en drone derfor flyve mellem Jacket og TP’erne og dokumenterer fejlene. I begyndelsen ville det dog være semiautomatisk med en pilot på jorden.

Deltagerne præsenterede deres løsninger for hinanden som afslutning på dagenFoto: UAS Denmark - Deltagerne præsenterede deres løsninger for hinanden som afslutning på dagen.

Er Bladt Industries så flyvende nu?

Hvad er så næste skridt for Bladt Industries efter denne omgang Hackathon? Jesper Smit fortalte afslutningsvis, at han havde lært meget af at lytte til virksomhedernes tanker og ideer. Han så derfor frem til at præsentere resultaterne, men han også var klar over, at det kræver meget arbejde at implementere droneløsninger.

Bladt og Energy Innovation Cluster vil efter Hackathonen tage kontakt til udvalgte virksomheder med henblik på et potentielt samarbejdsprojekt. I UAS Denmark ser vi frem til at følge med i projektet.