Pressemeddelelse: Forsvarets officielle Test- og Udviklingscenter lander i UAS Denmarks Dronecenter

Forsvaret etablerer tilstedeværelse i UAS Denmarks testcenter

Som en del af det nye forsvarsforlig, etableres der et samarbejde mellem UAS Denmarks dronecenter og Forsvaret. Dermed styrkes udviklingen af Danmarks dronekompetencer på tværs af sektorer til gavn for begge parter.

I 2014 lavede Forsvaret og HCA Airport en hensigtserklæring om samarbejde omkring udviklingen af et dronecenter i lufthavnen. I søndagens forsvarsforlig (28/01-18) blev der så udmøntet en konkret samarbejdsaftale, der skal sikre den fortsatte udvikling af Danmarks droneindustri.

Nyheden om Forsvarets center for droner modtages med glæde hos UAS Denmarks kommercielle chef Michael Larsen. UAS Denmark lancerede i HCA Airport i maj 2017 et nyt stort droneluftrum for langdistance-droner (BVLOS = Beyond Visual Line of Sight), og 867 km2 dedikeret luftrum til testflyvning af droner, i et nyt strategisk samarbejde med SDU Dronecenter, som ledes af testcenterchef Brad Beach. Samarbejdet om testcentret i HCA Airport, vil skabe et stærkt fundament for den nationale droneklynge:

”Vi ser frem til et godt samarbejde med forsvarets center for droner. Jeg er overbevist om, at vi i de to centre vil kunne trække på hinandens styrker og sammen skabe et endnu stærkere fundament for virksomhederne i den danske droneindustri”, siger Michael Larsen, kommerciel chef i UAS Denmark.

Forsvaret vil teste og vidensdele

Konkret står der i forliget, at Forsvaret i forligsperioden vil sikre tilstedeværelse i dronecentret, anvende dets testkapaciteter i et relevant omfang, sikre vidensdeling og deltage med repræsentant i et kommende advisory board for UAS Denmarks Dronecenter.

Også centerleder af SDU Dronecenter og testcenterchef for UAS Denmark Brad Beach, ser unikke perspektiver for samarbejdet:

”I SDU Dronecenters hangar i HCA Airport udvikles højteknologiske komposit- og system integrations-laboratorier til anvendelse for både forskning og for at understøtte det stigende antal af dronevirksomheder. Vi ser frem til at byde Forsvaret velkommen som en del af den hastigt voksende droneklynge med base i HCA Airport”, udtaler SDU Dronecenters amerikanske centerleder, Brad Beach.

Glæde i industrien

Hos industrien ser man også potentiale i den nye aftale:

”Jeg glæder mig over, at Forsvaret nu vil være med til at deltage i og styrke indsatsen mod at få etableret et internationalt anerkendt dronetestcenter i HCA Airport. Forsvarets involvering i et nyt test- og udviklingscenter vil give Scandinavian Avionics øgede muligheder for at samarbejde med Forsvarets Droneenheder omkring udvikling og test af systemer og komponenter til droner, ligesom det vil give mulighed for samarbejde om drift og vedligeholdelse, test og certificering af droner og droneudstyr. Forsvarets deltagelse i UAS denmark vil også styrke dansk industri gennem vidensdeling om udviklingen af droner i Nato og andre internationale fora,”, udtaler Søren Petersen, Scandinavian Avioncs, Vice President, Military Sales.

Samarbejdet med Forsvaret omkring droneteknologi strækker sig også ind over andre teknologier, hvor Danmark har stærke kompetencer, og som nu kan indgå i ny synergi i dronecentret i Odense:

”Vi er langt foran på radarområdet i Danmark, og vi oplever stor international efterspørgsel på Weibels radarteknologi til overvågning og test af droner. Investeringer i det danske drone-testcenter er altafgørende, hvis vi i Danmark skal vinde kapløbet om at komme først med ny drone- og droneovervågningsteknologi. Mindst lige så vigtigt er det at udvikle dansk teknologi, der kan beskytte danske interesserer mod fjendtlige droner i tæt samarbejde med Forsvaret. Derfor er jeg glad for, at Forsvaret har besluttet at placere test- og udviklingsaktiviteter hos UAS,” siger Peder R. Pedersen, administrerende direktør, Weibel Scientific.

 

Om UAS Denmark

UAS Denmark blev etableret i 2013, og består i dag af to forretningsben; en droneklynge med 165 medlemmer og et internationalt testcenter for droner i HCA Airport. SDU Dronecenter blev strategisk partner i UAS Denmark i 2017.

Kontakt

  • Brad Beach, Centerleder/testcenterchef, SDU Dronecenter/UAS Denmark Dronecenter, 2037 0124
  • Michael Larsen, Kommerciel chef, UAS Denmark, 40 46 91 02
  • Søren E. Petersen, Vice president, Military Sales, Scandinavian Avionics, 30 30 80 34
  • Peder R. Pedersen, CEO, Weibel, 4816 9537