Referat fra AB-møde 5. december 2017

Baggrund for AB-mødet

UAS Denmark samlede sit Advisory Board den 5. december bl.a. med det formål at evaluere den netop overståede TUS Nordics-messe, samt fremtidens medlemsservices og rammerne for fremtidens Advisory Board.

 

Agenda for mødet den 5. december 2017

  • Rundt om bordet
  • Informationer fra UAS Denmark
  • Branchenyt (nyt om Inno-Drone og DroneDanmark)
  • Feedback på TUS Nordics 17
  • Informationer om forårets arrangementer
  • Diskussion af årsmødets indhold
  • Fremtidige services i UAS DK – brugerundersøgelse afrapportering
  • Rammerne for fremtidens Advisory board – diskussion
  • Mulige operatøremner til boardet
  • Kort selvevaluering af AB-medlemmernes indsats

Hent AB-mødets referat som PDF 

Hent AB-møde referatet som pdf 

 

Om Advisory Boardet

UAS Denmarks nedsatte Advisory Board fungerer som en konsulentgruppe, der har til opgave, på vegne af alle medlemmer af UAS Denmark, at inspirere og foreslå nye tiltag for UAS Denmarks samlede industrinetværk.

 

Se hvem der er med i UAS Denmarks Advisory Board HER

Kontakt Ole G. Andersen UAS Denmark