Samarbejde skal gøre dansk droneindustri global

UAS Denmark underskriver aftale med ForsvaretFoto: UAS Denmark - Borgmester i Odense; Peter Rahbæk Juel, udtaler sig i forbindelse indgåelse af samarbejdsaftalen med Forsvaret.

UAS Denmark underskriver samarbejdsaftale med Forsvaret

Dronecentret UAS Denmark og Forsvaret skrev 14. september under på en samarbejdsaftale, der skal styrke dansk droneindustri og gøre den mere attraktiv som leverandør til den globale forsvarsindustri.

- Samarbejdet vil på den korte og lange bane give et løft til den civile droneindustri – både gennem konkrete test- og udviklingsprojekter i dronecentret i HCA Airport og samarbejde med droneindustrien, siger Henrik Bindslev, der er formand for UAS Denmark.

Samarbejdsaftalen mellem Forsvaret og UAS Denmark, der blev underskrevet fredag den 14. september i HCA Airport i Odense, skal skabe test- og udviklingsaktiviteter i UAS Denmarks testcenter.

Til at støtte den udvikling træder en af Forsvarets medarbejdere derfor nu ind i UAS Denmarks Advisory Board, hvor han skal deltage i udviklingsarbejdet med projektets øvrige partnere. Samtidig stiller Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse med en teknisk kontaktperson, og Flyvevåbnet bidrager med en operativ kontaktperson.

- Droner har allerede været en del af Forsvaret i mange år og bliver det også i fremtiden. Denne aftale kommer til at gavne alle parter i samarbejdet. Vi glæder os til at bidrage til, at de danske kompetencer på dette felt rykker tættere sammen til alles gavn, siger brigadegeneral Karsten Fledelius Jensen, der underskrev aftalen på Forsvarets vegne.

En del af Forsvarsforliget

Aftalen er kommet på plads som en del af det nye forsvarsforlig, hvor det fra politisk hold er besluttet, at der skal etableres et tæt samarbejde. Forberedelserne har været længe undervejs, da man allerede i 2014 lavede en hensigtserklæring mellem Forsvaret og HCA Airport om samarbejde omkring udviklingen af dronecentret i lufthavnen, der i dag hedder UAS Denmark. UAS Denmark er et partnerskab mellem Odense Kommune, SDU, Udvikling Fyn og HCA Airport. Forsvaret og UAS Denmark forventer, at der vil blive planlagt aktiviteter allerede i 2018.

Den ene partner i UAS Denmark, Odense Kommune, ser dagens aftale som en milepæl for droneindustrien. Ikke blot i Odense, men i hele Danmark.

- Droner er en industri, der globalt bliver stor. Dagens aftale mellem UAS Denmark og Forsvaret vil igangsætte projekter, der både vil generere aktiviteter i dronecentret i HCA Airport og åbne døren til samarbejde med hele den spirende droneindustri i Danmark, siger Peter Rahbæk Juel, Odense Kommunes borgmester.

Optimistisk forsvarsindustri

Hos industrien er man glade for, at Danmark følger europæiske anbefalinger om samarbejde mellem forsvar og den civile droneindustri for at styrke det civile erhverv på det spæde stadie, droner stadig er i.

- Som aktør i droneindustrien ser vi denne aftale som et særdeles vigtigt element, der kan medvirke til at styrke samarbejdet omkring udviklings-, test- og vidensdelingsaktiviteter. Eksempler kunne være udvikling og test af counterdrone systemer af forskellig karakter. Det kunne være udvikling og test af dronesystemer til is-rekognoscering fra skibe, det kunne være udvikling og test af drone-systemer til search and rescue. Den netop underskrevne aftale giver nu mulighed for at konkretisere samarbejdets muligheder, siger Søren Petersen, der er Vice President i Scandinavian Avionics.

Fakta

Forsvaret har igennem mange år fløjet med især fastvingede droner. Disse droner har blandt andet været anvendt som mål- og taktiske droner. Senest er det danske Forsvar som NATO-medlem nu partner i Alliance Ground Surveillance-projektet, hvilket er et projekt, der involverer flyvning med meget store fastvingede droner.