Transport Workshop med perspektiver

UAS Denmark Drone Transport Workshop

UAS Denmarks Transport Workshop gav grobund for vidensdeling, perspektiver og samarbejde

UAS Denmark afholdte torsdag den 25. januar 2-timers workshop med fokus på fremtidens pakkelevering. Til workshoppen var der gjort plads til tre oplæg med mulighed for spørgsmål, samt efterfølgende diskussion i plenum.

Arrangementet var et forsøg på at italesætte, hvilke tværgående samarbejdsmuligheder der eksisterer, på trods af dronebranchens allerede etablerede udfordringer (tekniske såvel som lovmæssige).

Virksomheden Dimaps, der specialiserer sig i forædling af distributionssystemer til præcis udbring af pakker, var også inviteret for at fortælle om deres erfaringer, samt drøfte muligheden for fremtidens udbringning med droner.

Præsentationer fra arrangementet:

Hent oplægsholdernes præsentationer og læs mere om de enkelte indlæg nedenfor:

Nuværende og fremtidige perspektiver på pakketransport

Administrerende Direktør i Logistik Centralen og Stifter af Pure Delivery, Henrik Skov - leverede et fælles oplæg med fokus på nuværende logistikløsninger og fremtidens muligheder for dronepakkeleverancer. Dennis Just gjorde bl.a. opmærksom på, at nutidens logistikvirksomheder ikke kun skal forholde sig til dronernes muligheder, men også teknologiændringer på lastbilerne med reference til bl.a. Teslas løfte om el-varebiler med lang rækkevidde.

Henrik Skov gjorde med sit oplæg opmærksom på at der årligt sendes 19 milliarder ekspresforsendelser i EU, hvoraf 7 % af disse er ekspresforsendelser, hvilket fx giver plads i markedet til Pure Delivery, der i fremtiden vil fokusere på at levere direkte 1-til-1 til kunden. Deltagerne fik også indsigt i hvilke løsninger de globale aktører (Amazon, DHL, Matternet etc.) pt. tester og udvikler på.

Se præsentationen som pdf HER

Vigtigheden af korrekte adressedata på modtager

CEO i Dimaps, Boris Henriksen præsenterede virksomhedens produkt og filosofi, der bl.a. indebærer at forædle distributionsdata, så de er nøjagtige med pakkelevering for øje, hvilket er til gavn for hhv. kunden (fx en transportvirksomhed), men også slutbrugeren (privatkunden).

Dimaps hjælper logistikvirksomheder med data, der er optimeret til adresser på fx kontorer i industrikomplekser, hvilket er en hjælpende hånd til chaufføren, som i stigende grad ikke har tiden til at lede efter den korrekte leveringsadresse. Dermed bliver den sidste del af leverancen (last mile) gjort nemmere og kunden får leveret deres pakke i første omgang.

Boris Henriksen gjorde opmærksom på at en central del af Dimaps dataplatform er muligheden for at modtage og levere feedback, kunde og chauffør imellem via en app. Fremtidig brug af platformen tillader også, at den kan bruges til, at angive fx en drone-landingsposition eller indtegne en sikker køre-rute til en mindre robot.

Se præsentationen som pdf HER

Nuværende og fremtidige muligheder for BVLOS

Dagens sidste indlæg blev leveret af Luftfartsinspektør i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Klavs Andersen, der udlagde at de mulige scenarier, som var blevet diskuteret, ikke var mulige i den nuværende danske lovgivning, men at der var plads til forsøg.

Klavs Andersen gjorde opmærksom på at der i EASA-sammenhæng arbejdes på en fælleseuropæisk harmonisering af dronelovgivningen, som forventes vedtaget i løbet af 2018, hvilket formentlig giver mulighed for en implementering i løbet af 2019-2020. I den sammenhæng vil de operationer, der blev drøftet på workshoppen (BVLOS), ligge indenfor ”specific-kategorien”. På sigt er planen at der udarbejdes nogle fælles EASA-standarder, men de enkelte operatører har også mulighed for at udarbejde en beskrivelse af deres ”standardscenarier”, samt udforme en risikoanalyse for flyvningen.

U-Space vigtig for fremtidens BVLOS

For at imødegå risiko, forbundet til BVLOS-flyvninger, udarbejder og implementerer EASA et ”U-Space”, som består af en række services, hvilket bl.a. I det små inkluderer en registreringsdatabase og geofencing til større tiltag som et UTM-system, der er integreret med den eksisterende bemandede trafik. Se mere om de fire faser i U-Space, der måske er klar i 2019, i præsentationen.

BVLOS-forsøg

Har du et produkt eller en service du ønsker at teste BVLOS, så leverede luftfartsinspektør Klavs Andersen en åben opfordring; Trafikstyrelsen taler gerne med dig, om muligheden for at udføre forsøg, så vurderer styrelsen, på baggrund af din ”sikkerheds-case”, om det er realistisk at udføre flyvningen.

  • Kontakt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på: info@tbst.dk eller telefon: 7221 8800.

Se præsentationen som pdf HER

Kontakt

For spørgsmål om arrangementet kontakt Forretningsudvikler Søren Land og Klyngekoordinator for UAS Denmark Ole Georg Andersen.