Transport Workshop med perspektiver

UAS Denmark Drone Transport Workshop

UAS Denmarks Transport Workshop gav grobund for vidensdeling, perspektiver og samarbejde

UAS Denmark afholdte torsdag den 25. januar 2-timers workshop med fokus på fremtidens pakkelevering. Til workshoppen var der gjort plads til tre oplæg med mulighed for spørgsmål, samt efterfølgende diskussion i plenum.

Arrangementet var et forsøg på at italesætte, hvilke tværgående samarbejdsmuligheder der eksisterer, på trods af dronebranchens allerede etablerede udfordringer (tekniske såvel som lovmæssige).

Virksomheden Dimaps, der specialiserer sig i forædling af distributionssystemer til præcis udbring af pakker, var også inviteret for at fortælle om deres erfaringer, samt drøfte muligheden for fremtidens udbringning med droner.

Præsentationer fra arrangementet:

Hent oplægsholdernes præsentationer og læs mere om de enkelte indlæg nedenfor:

Kontakt

For spørgsmål om arrangementet kontakt Forretningsudvikler Søren Land og Klyngekoordinator for UAS Denmark Ole Georg Andersen.