UAS Denmark besøgte COWI

COWIs Finn Ravn informerede om deres eftersyn af StorebæltFoto: UAS Denmark - COWIs Finn Ravn informerede om deres eftersyn af Storebælt.

COWI delte ud af deres drone-erfaringer ved gå-hjem-møde 24. april

Tirsdag den 24. april tog én af Danmarks førende rådgivningsvirksomheder i mod UAS Denmarks medlemmer. Her var der bl.a. mulighed for at høre, om COWIs brug af droner, som til stadighed bliver en større del af opgaveløsningen. På dagen var der syn for sagen, med eksempler fra Danmark, Zambia og Australien.

Erfaringer fra Storebælt

Finn Ravn fra ”Broer og Tunneller” kunne oplyse de fremmødte om, at COWIs brug af droner, de senere år, virkelig har taget fart. De manuelle inspektioner på Storebælt, som i dag udføres fra jorden, på lift og fra reb, kan nu suppleres med georefererede data indfanget via droner, der igen kan omdannes til 3D-modeller i COWIs egen ”Virtual Inspection Tool”.

De nye arbejdsgange sikrer at observationerne registreres digitalt, samt muliggør at der gennemføres store screeninger af svært tilgængelige områder/konstruktioner.

COWIs udfordring er dog at sikre den tilstrækkelige billedkvalitet til, at skader kan detekteres og stedfæstes med den ønskede sikkerhed. Finn Ravn nævnte desuden, som afslutning på sit indlæg, at COWI overvejer om fremtidens eftersyn af store strukturer, a la Storebælt, kan inkludere en højere grad af automatiseret billedbehandling, VR, eller machine learning.

Drone-trafiktællinger giver ny viden om trafikken

Trafiktællinger giver ny videnFoto: COWI - trafiktællinger giver ny viden, billede fra Rasmus Albrinks præsentation.

Rasmus Albrink fra ”Byplanlægning og Transport” gav de fremmødte en introduktion til, hvorfor COWI bruger droner til at foretage trafiktællinger med droner.

Vil man i dag have viden om bilernes adfærd i et bestemt kryds, eller vil man undersøge, hvor mange der bruger den nye højresvingsbane? Ja så kan dronedata, og avanceret software, levere ny viden om trafikafviklingen (kødannelse, forsinkelse eller rejsetid), da dronerne leverer mange og meget billige datainputs af høj kvalitet.

COWI bruger trafiktællinger som et værktøj, der inden en given opgave, kan afsløre, om en rundkørsel eller lignende vil være rentabel, samt som effektmålingsværktøj, når en opgave er gennemført, til dokumentation af det endelige resultat.

I sit oplæg inkluderede Rasmus Albrink mange eksempler på trafiktællinger, med øje for bilisternes og fodgængernes adfærd i mange forskellige scenarier. Etableringen af bump op i mod en rundkørsel (hele vejen rundt), nedsatte bl.a. bilisternes hastighed med 50 % på vej ud af rundkørslen. Se flere eksempler på COWIs brug af avanceret software i præsentationen.

Droneerfaringer fra Zambia og Australien

COWIs Stephan Mølvig fortalte om at løse opgaver i Zambia og AustralienFoto: UAS Denmark - COWIs Stephan Mølvig fortalte, om at løse opgaver i Zambia og Australien.

Stephan Mølvig fra ”Geoservices” leverede som afslutning på arrangementet et spændende indlæg om, hvordan COWI i 2016 havde bidraget til at foretage en projektering af 60 nye dæmninger i Zambia som del af et World Bank Projekt til 68 mio dollars.

Qua en regnefejl på projektets budget, fraveg man projektets oprindelige plan om at indsamle dronedata via lokale operatører og i stedet blev Stephan Mølvig sendt til Zambia, hvor han foretog kortlægning af større områder. Projekteringen gik fint, især da der på daværende tidspunkt ikke var en dronelovgivning i landet, hvilket gjorde det muligt at dække store områder hurtigt.

I 2017 bliver COWI igen kontaktet for, at bidrage i Zambia. Denne gang til et ”water and sanitation project”, der indebærer kortlægningen af hovedstaden Lusakas godt 80 km2, hvilket dog repræsenterer en større udfordring end i 2016, da landet i mellemtiden har fået indført en dronelovgivning, som minder meget om den danske.

Udfordringerne er dermed at efterleve den nye lovgivning, etablere kontakt til de relevante myndigheder, få deres accept, samt efterleve at COWI skal ”fragtes” af sikkerhedsfolk under hele kortlægningen. Zambias lufthavn, korruption, storbyens trafik, de lokales arbejdsiver og befolkningens interesse i droner, viste sig dog som store udfordringer.

COWI var på begge missioner i Zambia bl.a. nødt til at bruge en ekstra mand på, at foretage opvisningsflyvninger med en mindre DJI drone, for at aflede interesserede lokale fra de reelle opmålinger med fixed wings, som blev sendt afsted andetsteds.

Opvisningerne var nødvendige da droner, ipads og teknikken generelt skabte en masse interesse, som ikke var hensigtsmæssig i operationsområdet.

 

Digitalisering af et minejernbanenetværk i Australien

Stephan Mølvig gav også de fremmødte indsigt, i hvordan, COWI som underleverandør til franske Corys (verdensstørste leverandør af tog simulatorer), kortlagde en jernbanestrækning på 1300km i det vestlige Australien. 

Oprindeligt skulle denne del også indebære, at COWI kortlagde strækningen med drone, men da en lokal territorial entreprenør repræsenterede en udfordring, fik COWI i stedet del i data, der alligevel blev genereret hver tredje måned via fly.

Tilbage var en ”ground survey” på1300 km, hvilket skulle foretages i et ”VIP hi-rail-farttøj” (kombineret truck og togskinnefarttøj) med fortrinsret på skinnerne. Her vidste sig dog hurtigt, at COWI ikke var et VIP-farttøj på strækningen, da jernbanestrækningen var meget aktiv, med meget lange jernmalms-tog, hvilket gav en masse ”pauser” i arbejdet og yderligere forsinkede opgaveløsningen.

 

Se billederne fra COWI-besøget 24 april 2018