UAS Denmarks medlemmer besøgte FORCE Technology

UAS Denmarks medlemmer besøgte FORCE TechnologyFoto: UAS Denmark - medarbejderne fra FORCE Technology.

FORCE Technology præsenterede nuværende og fremtidige droneanvendelser for UAS Denmarks medlemmer

Onsdag den 15. november 2017 åbnede GTS-instituttet FORCE Technology dørene for UAS Denmarks medlemmer. Her fik de fremmødte mulighed for at høre om instituttets forskningsområder, der relaterer sig til dronebrug og fremtidig udvikling af applikationsområder, samt komponent- og reguleringsudvikling indenfor droneområdet.

 

Stor forskningsflade

Forretningsudviklingschef på FORCE Technology Trine Erdal bød velkommen til de godt 30 fremmødte deltagere til arrangementet. Her fik alle en kort introduktion af instituttet, der er én af Danmarks i alt 8 GTS-institutter, der arbejder med at gøre forskningsbaseret viden tilgængelig for danske virksomheder via praktiske og kosteffektive løsninger på tværs af brancher og industrier.

FORCE Technology har på verdensplan ca. 1460 medarbejdere, samt gør sig gældende på mange områder (fx elektronik, sensorer og måleteknologi, energi og miljø og mange flere).

Valg af rette drone til opgaven

Business Manager Rune Yding Brogaard gjorde med sit oplæg de fremmødte opmærksomme på, at droners fleksibilitet, kosteffektivitet, samt evne til at gøre farlige operationer sikrere for mennesker var gode argumenter at medtage inden ibrugtagning, men samtidig bør det være den rette drone man aktiverer.

Hyldevarer-droner (fx DJI eller Parrot), kan bruges i mange sammenhænge – fx til nyhedsindslag, mapping, hurtig visuel inspektion, men til inspektion i trænge rum, fx offshore indvendigt i en tank, er skræddersyede specielle droner at foretrække.

Rune Yding Brogaards besked var dermed, at opgavernes kompleksitet også bør afspejle, hvilken drone, sensorer og payload, der indkøbes og ibrugtages.

FORCE Technology kan selv tilbyde services til inspektion i offshore sammenhænge, fx visuel inspektion af flaretips, men instituttet er også i gang med et forskningsprojekt, hvor droner skal foretage kontaktbaseret inspektion på vindmøllevinger.

Overvågning af miljøet via droner

Ph.d. og R&D ingeniør hos FORCE Technology Christian Juncher Jørgensen fokuserede på, hvordan prisudviklingen på måleteknologier til miljøovervågning løbende falder i pris og størrelse, hvilket på sigt gøre dem enormt attraktive til miljømissioner foretaget via droner.

Sådanne missioner kunne eksempelvis være direkte målinger på luftkvaliteten, hvor nye kompakte billige sensorer, muliggør indhentelse af partikelmålinger og miljødata via droner. Fremtidens dronepartikelmålinger kan fx blive relevante i storbyer eller såfremt en islandsk vulkan igen går i udbrud som det skete i 2010, da islandske Eyjafjallajökullas vulkanske støv groundede alle fly i hele det europæiske luftrum.

Christian Juncher Jørgensen gjorde også opmærksom på en anden fremtidig droneanvendelse i miljøsammenhænge, hvor teknologi- og prisudviklingen på mindre gassensorer, snart gør dem operationelle til fx dronemonitorering af biogasanlæg, så læk på biogasanlæg imødegås til gavn for både miljø og bundlinje.

Fremtidige regulatoriske compliancekrav for droner

Senior Specialist, Approval Management hos FORCE Technology Ole Hammer gjorde opmærksom på, at såfremt man i dag er ved at udvikle droner, eller komponenter til droner, så skal man være opmærksom på, at EU endnu ikke endnu har taget stilling til, hvor CE-mærkningen af droneteknologien rent lovgivningsmæssigt skal placeres.

Da droner i sig selv består af så mange teknologiske enkeltdele, der hver især hører under gældende EU-lovning, kan man fx forestille sig at regulering af droners kommunikation vil komme til at referere til EMC-direktivet, der indeholder lovgivning på radioområdet. Ligeledes kan det også tænkes, at droner kommer til at ligge under legetøjsdirektivet ”Toy safety” eller ”Machinery”, der regulerer værktøj (fx hækklippere) med skarpe bevægelige dele.

Ole Hammer og FORCE Technology gjorde desuden opmærksom på at dronestandardiseringsarbejdet stadigvæk pågår og det er muligt at påvirke processen, ved at blive en del af Dansk Standards arbejde, samt at instituttet kan bistå fra start til slut i produktudviklingsfasen for imødegå eventuelle lovgivningsmæssige problemer.

Netværk og rundvisning

Udover de spændende oplæg fra FORCE Technology blev der på besøget også mulighed for at netværke, samt tid til en rundvisning på instituttet, hvor deltagerne bl.a. så en vindtunnel og fik lov til at prøve en skibssimulator. 

 

Se alle billederne fra FORCE Technologybesøget