Video: Aalborg-drone får den første luft under vingerne

Aalborg Universitet testede i uge 43 deres nyindkøbte dronesystem i UAS Denmarks testcenter

I hele uge 43 var Aalborg Universitet i Odense for at teste deres nyindkøbte dronesystemer, som er en del af det udvidede universitetssamarbejde UAS-ability. Aalborg Universitets Drone Research Lab bidrag til projektet har blandt andet være at indkøbe to droneplatforme i form af en HEF 32-drone fra High Eye samt en Dragonfly DF T50 fra Aveox til praktiske forsøg med udstyr. Det var den jetdrevne Dragonfly, folkene fra Aalborg Universitet overtog i uge 43.

Test og overlevering gik godt

Faktisk var testflyvningerne en ganske lille del af hele overdragelsesproceduren, idet parterne skulle igennem en lang liste, før de to repræsentanter fra Aveox kunne overdrage dronen til de tre repræsentanter fra Aalborg Universitet.

Sidste justeringer inden "Take-off"

De første to dage mødtes de i SDU’s og UAS Denmarks dronehangar og gennemgik dronens opbygning, mekanik, vedligeholdelseskrav, begrænsninger osv. I samme ombæring foretog Aveox de sidste justeringer på dronen, før de kunne påbegynde den praktiske flyvning resten af ugen. Anders La Cour Harbo, leder af Droneforskningslaboratoriet på Aalborg Universitet udtaler: ”Ved de praktiske tests, fik vi den nødvendige erfaring med at flyve dronen både manuelt og autonomt. Vi blev også godt klædt på til at lære dronens dynamik og turbine at kende”.

Gennem hele forløbet stod UAS Denmarks repræsentanter på sidelinjen med hjælp til både lokaler og at få stillet luftrummet til rådighed. De første to dage forløb i dronehangaren, mens der var stillet en mindre hangar til rådighed til de praktiske tests. Som en del af proceduren omkring tests, stillede UAS Denmark en droneflyvningsansvarlig til rådighed, som koordinerer alt mellem testvirksomheden og kontroltårnet, samt sørger for at luftrummet bliver lukket.
”Vi mødte stor fleksibilitet og hjælpsomhed hele ugen igennem og er godt klædt på til at foretage flyvninger med dronerne” afslutter Anders La Cour Harbo.

Om de to nye droner 

Aveox Dragonfly DF T50:

Aveox Dragonfly DF T50 er en drone med dobbeltrotor, der i opbygning, på mange punkter, minder om en konventionel helikopter, hvis man ser bort fra de to propeller, der er skråtstillede og sakser ind mellem hinanden, når de roterer. Dronen kan holde sig i luften i 1 time og 50 minutter, hvilket kan forlænges til 4 timer med 2 ekstra droptanke.

  • Maksimal Take-off-vægt: 90 kg.
  • Payload: 35 kg (10 kg. med ekstra tanke)
  • Motor: 11 kW jetmotor
  • Rækkevidde: 20 km. fra kontrolstationen

Higheye HEF32:

Higheye HEF32, som Aalborg universitet fik overdraget i uge 40 er ligeledes en drone, der minder om en konventionel helikopter. Til forskel fra DF T50 har denne dog kun en hovedrotor samt en styrerotor. Aalborg Universitet planlægger at flyve udenfor synsvidde med denne drone i sommeren 2018.

  • Maksimal Take-off-vægt: 21,5 kg.
  • Payload: 5 kg.
  • Motor: Enkeltcylindret benzinmotor
  • Rækkevidde: 20 km. fra kontrolstationen

Om UAS-Ability

UAS-ability er et samarbejde imellem danske universiteter: Aalborg Universitet (AAU), Aarhus Universitet (AU), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Københavns Universitet (KU) og Syddansk Universitet (SDU).

Formålet er at skabe en national forskningsinfrastruktur, der understøtter udvikling og integration af drone teknologier og brug af droner til forskning og dataindsamling – særligt inden for energi-, klima- og miljøområdet.

Læs mere om samarbejdet på www.uas-ability.dk