Forum for Offshore Droner etableret

Forum for offshore droner blev etableret

26. september 2017 oprettede Offshoreenergy.dk og UAS Denmarks et fælles mødested for offshore brug af droner

Forum for Offshore Droner blev etableret 26. september og på dagen var der inviteret til en indledende snak, der havde til formål at få tilvejebragt viden om følgende:

  • Dronebranchens udfordringer
  • Offshorebranchens udfordringer
  • Fælles snitflader for samarbejde i dag og i fremtiden
  • Fremtidige teknologiske ønsker

De 35 aktører med baggrund i hhv. offshore- og dronebranchen indgik i hver deres ”branchegruppe”, hvor de blev bedt om at dele deres viden, fordomme og fremtidsønsker for fremtidig opgaveløsning i offshoreindustrien vha. droner.

Læs hvad de to brancher fandt ud af ved kick-off mødet i PDF'en nedenfor

download pdf

Formålet med etableringen af Forum for Offshore Droner

Formålet for Forum for Offshore Droner er at identificere udfordringer for fremtidigt samarbejde mellem offshore- og dronebranchen med henblik på at få skabt værdi for de deltagende parter. Kort sagt få identificeret, hvor dronerne kan bidrage og skabe værdi i offshoreindustrien.

Fremtidige møder i Offshore Forum for Droner

Planen er at Offshore Forum for Droner samles 3-4 gange årligt under forskellige temaer og forskellige formater (workshops, virksomhedsbesøg etc.). 

Deltagelse i Offshore Forum for Droner

Medlemmer af henholdsvis Offshoreenergy.dk og UAS Denmark kan deltage gratis i arrangementerne. Andre aktører som ønsker at deltage, men ikke er medlem af nogle af netværkene, kan deltage mod betaling af et årligt beløb på 5.000 DKK ex. moms. Kontakt Henrik Böhmer, hvis du ønsker betalt deltagelse i netværket.

Næste møde 

Næste skemalagte møde bliver i samarbejde med InfinIT den 30. november i Aalborg, hvor fokus bliver på digitalisering og software.

 

Se billederne fra Forum for Offshore Droners etablering