NAVIAIR og Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har lanceret Droneweb

Droneweb blev lanceret ved Droneforum

Foto:UAS Denmark - Ronni Winkler Østergaard forklarer om informationssystemet Droneweb.

Nyt informationssystem til visning af luftrumsrestriktioner

Ideen bag Droneweb er at lave et samlet informationssystem, der kan vise droneoperatører et digitalt kort over hvilke luftrumsrestriktioner, som er gældende. Kort sagt skal Droneweb hjælpe til at opbygge en ”safety-kultur" ved at gøre det tydeligt, hvor man må flyve med sin drone.

Beta-versionen af Droneweb er første resultat af et større samarbejde initieret af Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen, NAVIAIR plus alle relevante myndigheder (rigspolitiet, militæret etc.), hvor målet har været at udvikle en fælles platform til visning af luftrumsrestriktioner. Systemet er på den baggrund unikt, pga. de genererede data, men samtidig også da det i europæisk sammenhæng er ét af de første af sin slags, med deltagelse af alle relevante myndigheder.

Få adgang til beta-versionen

Systemet er tilgængeligt i en beta-version på: http://zzz42drone.naviair.dk/index.php , men frem mod en lancering af det endelige system (1. juli) modtager NAVIAIR og Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen gerne input på enten:

Om Droneweb

Systemet er tilgængeligt på alle ”devices” og tager ca. 30 sekunder at loade frem. Load-tiden arbejdes der på og skyldes, at systemet er bygget på en dublet af et ældre system. Første prioritet har været, at få indsamlet og genereret data, så operatørerne hurtigt kan få gavn af de indsamlede data og der kan samles erfaring for videre udvikling. Yderligere vil der ved lancering af Dronewebs endelige version blive frigivet en app.

Målgruppen for Droneweb

Droneweb er relevant for professionelle samt private entusiaster. Derudover er tanken, at luftrumsrestriktionerne synliggøres for operatører med udenlandsk pas.

Hvad viser Droneweb?

Droneweb viser vha. af et google map og et ”overlay”, de luftrumsmæssige restriktioner, der vedrører:

  • Flyvesikkerhedsmæssigt kritiske områder (flyvepladser, P, R, og D områder)
  • Sikringsmæssigt kritiske områder (kongehuset, fængsler, christiansborg etc.)
  • Naturfølsomme områder (jf. BL 7-15)

Hvad viser Droneweb ikke?

Droneweb viser IKKE lodsejeres regler for færdsel herunder start og landing. Operatøren skal således selv orientere sig mht. dette samt i øvrigt følge de regler, der gælder for at flyve med droner. Droneweb er et vejledende system, som ikke fratager operatøren for det ansvar, at undersøge reglerne for at flyve i et givent område. Droneweb kan altså ikke erstatte indhentning af informationer om luftrumsrestriktioner via flyvekort og NOTAM.

Farveangivelsen i Droneweb

Rød – gul og lys rød:

P, R og D- områderne (permanent restricted danger- områderne) vises for højderne 0-150 meter med enten:

  • Rød markerer at her eksisterer et permanent ”no fly zone” område
  • Gul markerer – dagens kommende restriktioner

Lufthavne og disses afstandszoner (2 km og 5 til 8 km) vises med enten: Mørkerød, der markerer at der er under 2 km til ”no fly zone”. En lys rød markerer at der er 5/8 km til lufthavnen, hvor der kan flyves i en max højde på 40 meter over flyvepladsens højde (hvis operatøren har et dronebevis).

Skærmbillede af Droneweb

Foto: UAS Denmark - skærmbillede af Droneweb

Mørke blå og lys grøn:

Mørke blå bruges på to forskellige måder: Sikringsmæssige områder (Politi, Domstole, Fængsler, Forsvar, Ambassader), samt til visning af ”no-fly zones” som vedrører de steder der explicit nævnes i BEK nr. 1119 af 22/08/2016 (Bydronebekendtgørelsen) samt områderne, der er omfattet af Natura2000-beskyttelse. Desuden supplerer en lys grøn farve ligeledes til at vise andre naturområder.

Flyvning i et blåt sikringsmæssigt område:

Skulle man have brug for at flyve i et mørke blåt sikringsmæssigt område er det nødvendigt at der indgås en speciel aftale, hvor ejeren kontaktes og giver tilladelse til dette.

Kommende features til Droneweb

NAVIAIR og Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen informerede til Droneforum, at man søger at implementere en feature, der gør det muligt at klikke på et af de sikringsmæssige områder, hvorefter den relevante myndigheds kontaktformular popper op. Flere informationer om dette vil dog tilgå i fremtiden. Følg med i disse under fanebladet "nye funktioner" på droneweb.