Lovgivning i Danmark

trafikstyrelsenlogo

Droneflyvning er underlagt den danske lovgivning for ubemandede luftfartøjer, hvorfor flyvning med droner kræver indsigt i lovgivningen, da overtrædelse kan medføre bødestraf. Trafikstyrelsen er den regulerende myndighed, for luftfart i Danmark - herunder også flyvning med droner. Reglerne for droneflyvning varierer efter dronens vægt og anvendelse.

 

 

Flyvning med drone i professionelt øjemed - bymæssigt

Uddannelse er påkrævet

Professionelle droneoperatører er såfremt, de ikke er under det gamle dispensations-regime var indskrevet i en driftshåndbog, underlagt uddannelse. Fremtidige professionelle droneoperatører skal uddannes og opnå et dronebevis for at flyve professionelt i bymæssig bebyggelse. Yderligere er det et krav at flyvning foretaget i bymæssig bebyggelse har et kommercielt ærinde.

Dronebeviset kan erhverves i kategorierne 1A, 1B og 2: 

Kategori 1A - 0 - 1 ½ kg
Kategori 1B - 1 ½ - kg
Kategori 2 - 7 - 25 kg

Droner over 25 kg

For droner der vejer over 25 kg gælder reglerne i luftfartsloven.

By-drone bekendtgørelsen
Læs by-drone bekendtgørelsen HER 

Droneregler.dk
Trafikstyrelsen har samlet relevante informationer om lovgivning for flyvning med droner på droneregler.dk 

 

Minimumsafstande for bymæssig bebyggelse:

  • Minimumsafstand til offentlig flyvepladser 5 km*
  • Minimumsafstand til bymæssig bebyggelse 0 m**
  • Minimumsafstand til større offentlig vej 50 m
  • Flyvehøjde må ikke overstige 120 m
  • Minimumsafstand til uheldssteder 0 meter***
  • Minimumsafstand til politistationer, fængsler og arresthuse 0 m***
  • Minimumsafstand til kongehusets ejendomme 0 m***
  • Minimumsafstand til militære områder 0 m***
  • særligt følsomme naturområder nævnt i BL 7-15, må ikke overflyves


Undtagelser:

*2 kilometer ved flyvning i max 40 meters højde over banehøjde

**Sikkerhedszone på 1 gange flyvehøjde (min 15 meter og max 50 meter)

*** Kræver særlig tilladelse

 

Interesseret i at vide mere om international lovgivning - læs mere HER 

Flere informationer:

Informationssystemet Droneweb

Læs mere om Droneweb

Luftrumsinformationssystemet Droneweb blev i januar 2017 lanceret af Trafik,- Bygge,- og Boligstyrelsen og NAVIAIR. Systemet viser droneoperatørerne, hvilke luftrumsrestriktioner der er gældende i Danmark og er resultatet af et større samarbejde initieret af TBST, NAVIAIR plus alle relevante myndigheder (rigspolitiet, militæret etc.).

Hvad viser droneweb?

Droneweb viser vha. af et google map og et ”overlay”, de luftrumsmæssige restriktioner, der vedrører:

- Flyvesikkerhedsmæssigt kritiske områder (flyvepladser, P, R, og D områder)
- Sikringsmæssigt kritiske områder (kongehuset, fængsler, christiansborg etc.)
- Naturfølsomme områder (jf. BL 7-15)

Bemærk at Droneweb ikke viser lodsejeres regler for færdsel herunder start og landing. Operatøren skal således selv orientere sig mht. dette, samt øvrige regler der gælder for at flyve med droner.

Flere informationer:

Du kan læse mere om Droneweb HER Eller besøge Droneweb HER

 

Droneforum

Trafikstyrelsen nedsatte i 2013 Droneforum. Formålet var enkelt; at skabe et mødested for hele den danske dronebranche, hvor de relevante aktører kunne drøfte muligheder og udfordringer i åben dialog med de relevante myndigheder. Droneforum afholdes cirka 3-4 gange om året hos Trafikstyrelsen i København og møderne handler således også om styrelsens arbejde henimod regulering af droner.

Se referater fra tidligere møder HER

Tidligere hørringssvar indsendt af UAS Denmark

UAS Denmark har af flere omgange indsendt høringssvar i forbindelse med udarbejdelse af ny bekendtgørelse for flyvning med droner by- og landbekendtgørelse:

UAS Denmarks høringssvar til TBST vedr. drone-land-bekendtgørelsen 2017

UAS Denmarks høringssvar til TBST vedr. drone-by-bekendtgørelsen 2016

Ofte stillede spørgsmål vedr. flyvning i bymæssig bebyggelse

Droneroperatører, med licens til at flyve i bymæsig bebyggelse, kan få svar på ofte stillede spørgsmål ved at besøge Trafikstyrelsens FAQ HER

 

Interesseret i at vide mere om international lovgivning - læs mere HER