International lovgivning

 

På den internationale politiske scene er Danmark en del af flere lovgivningsmæssige fællesskaber, der former luftfarten.

Et af dem er ICAO (International Civil Aviation Organisation), som er den globale organisation inden for civil luftfart, der udarbejder standarder og anbefalinger. Et andet fællesskab er EU-Kommisionen, som varetager harmoniseringen af regler på Europæisk niveau. Et tredje, og ikke uvæsentligt fælleskab, er EASA (European Aviation Safety Agency), der agerer som den fælles europæiske myndighed for luftfart.

Slutteligt er Trafikstyrelsen en del af det frivillige fælles samarbejde JARUS (Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems) sammen med andre luftfartsmyndigheder fra hele verden.


Besøg EASAs hjemmeside

EASA

EASA (European Aviation Safety Agency) er den fælles europæiske myndighed for luftfart. Som udgangspunkt har EASA overnationale kompetencer på områder, der er tværgående som f.eks. luftdygtighed for kommercielle fly.

Inden for droner er EASA myndighed og godkender på alle ubemandede fly med en MTOW (Maximum Take off weight) på mere end 150 kg. Under denne grænse bestemmer de nationale myndigheder fortsat. Det forventes at grænsen for EASA regler bliver nedsat til mellem 10 og 50 kg. Inden 2020. Herefter vil alle droner og operationer hermed over denne grænse være underlagt fælles europæiske regler.

Besøg EASA her


 

     
          Besøg EU-Kommisionens hjemmeside   
     

 

 

Læs mere om dronerules.eu

EU-Kommisionen

EU-Kommissionen varetager harmoniseringen af regler på Europæisk niveau. I EU-Kommissionen arbejdes der til dels på at udarbejde fælles regler for brugen af droner i Europa, dels på hvordan man kan fremme den europæiske dronebranche, således at industrien kan være med til at være en væsentlig vækstfaktor i Europa.

Under det lettiske EU formandskab i foråret 2015 vedtog man Riga deklarationen, som giver visse retningslinjer for det fremtidige arbejde med droner i Europa.

De listede opgaver vil blive udført i fællesskab mellem EU-kommissionen, medlemsstater og EASA (European Aviation Safety Agency), som er er den fælles europæiske myndighed for luftfart.

Besøg EU-Kommisionen her

 

Dronerules.eu

EU-Kommisionen har etableret webportalen dronerules.eu , som har til formål at klæde luftrumsbrugere på mht. at forstå gældende retningslinjer for at betjene droner i europæisk luftrum.

Læs mere om dronerules.eu her

 


 

Besøg ICAOs hjemmeside her

ICAO

ICAO (International Civil Aviation Organisation) er den globale organisation, der udarbejder standarder og anbefalinger inden for civil luftfart (SARPs). Danmark følger en linje, hvor de fleste af ICAOs anbefalinger bliver indført i Danmark som lov, enten igennem EU lovgivning eller særskilte danske bestemmelser.

ICAO har nedsat et RPAS(UAS) panel, der arbejder mod integration af RPAS  i kontrolleret civilt luftrum og lufthavne, samt specifikt med udarbejdelsen af IFR regler for flyvninger i kontrolleret luftrum. Da arbejdet foregår på statsniveau er Danmark repræsenteret igennem Trafikstyrelsen, der pt. deltager som observatør.

Panelets arbejde får input fra eksisterende ekspertgrupper under ICAO. Output fra ICAO forventes tidligst i 2017, hvorefter det skal implementeres i de forskellige stater.

Besøg ICAO her


 

Besøg Jarus' hjemmeside

JARUS

JARUS (Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems) er et frivilligt fælles samarbejde mellem luftfartsmyndigheder i hele verden, der aktivt arbejder med udarbejdelse af regler og standarder for UAS.

I JARUS arbejder nationale eksperter med at udarbejde forslag til krav for luftdygtighed, kommunikationsforbindelser, operatører mv. Det er frivilligt hvorvidt staterne, der udarbejder reglerne senere vil indføre dem helt eller delvist. Dog forventes det at EASA vil adoptere hovedparten af JARUS’ resultater og ophøje det til fælleseuropæiske regler, der vil gælde – også I Danmark.

Industrien spiller en rolle i JARUS’ arbejde igennem de to foreninger ”UVS-International” og AUVSI, som begge er involveret i arbejdet.

Besøg JARUS her 


Interesseret i at vide mere om lovgivningen for droneflyvning i Danmark - læs mere HER